5. Sınıf Veri Toplama ve Değerlendirme (Test 1)

Süre:

Bir sitede bulunan 100 aileden her biri tavşan, kedi, kuş ve köpekten birini beslemektedir. Tavşan besleyen aile sayısı kuş besleyen aile sayısından 10 fazladır. Kedi ve köpek besleyen aile sayıları birbirine eşittir.

Buna göre bu hayvan çeşitlerinin aile sayılarına göre dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A
B
C
D

Aşağıdaki tabloda bir okulda bir yıl boyunca düzenlenen etkinlikler ve bu etkinliklerde görev alan öğrenci sayıları verilmiştir.

Tablo: Etkinliklerde Görev alan Öğrenci Sayıları

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A
Resim etkinliğinde görev alan öğrenci sayısı en azdır.
B
Spor etkinliğinde görev alan öğrenci sayısı, şiir-kompozisyon etkinliğinde görev alan öğrenci sayısından fazladır.
C
Müzik etkinliğinde görev alan öğrenci sayısı, şiir-kompozisyon etkinliğinde görev alan öğrenci sayısından azdır.
D
Resim ve tiyatro etkinliklerinde toplam 94 öğrenci görev almıştır.

Bir okulun 5. sınıf şubelerindeki öğrenci sayılarına ilişkin bazı veriler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik: Şubelerdeki Öğrenci Sayıları

blank

A şubesindeki öğrenci sayısı B şubesindeki öğrenci sayısından 8 fazladır.

5. sınıfta toplam 72 öğrenci olduğuna göre C şubesindeki öğrenci sayısı B şubesindeki öğrenci sayısından kaç fazladır?


A
9
B
10
C
12
D
15

Okul kantinlerinde sağlık koşullarına uyulup uyulmadığı araştırılacaktır. Bu amaçla hazırlanacak  ankette, aşağıdaki sorulardan hangisinin yer almasına gerek yoktur?


A
Tost makinelerini hangi sıklıkla temizliyorsunuz?
B
Böceklere karşı düzenli olarak ilaçlama yapıyor musunuz?
C
Satılan ürünlerin son kullanma tarihine dikkat ediyor musunuz?
D
Günlük kazancınız ne kadardır?

blank

Verilen grafik, bir ilin 2002 yılına ait tahıl üretimini göstermektedir. Buna göre, toplam tahıl üretimi kaç bin tondur?


A
80
B
75
C
45
D
30

Bir sınıftaki 30 öğrenciden 12'si drama, 8'i bağlama, 4'ü gitar, kalanlar da tenis kursuna gitmektedir.

Her bir öğrenci bu kurslardan yalnız birine gittiğine göre bu veri grubuna uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?

blank


A
B
C
D

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur?


A
Türkiye'nin başkenti neresidir?
B
Türkiye'nin başkentinin nüfusu kaçtır?
C
Türkiye'nin başkentinde kaç ilçe vardır?
D
Türkiye'nin başkentinde önümüzdeki yıl yetiştirilmesi planlanan tarım ürünleri nelerdir?

blank

Bir seyahat şirketinin 2016 yılında düzenlediği gezilere katılan kişi sayısı yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A
Gezilere toplam 1450 kişi katılmıştır.
B
En çok tercih edilen gezi İstanbul gezisidir.
C
Abant gezisine katılanların sayısı Kapadokya gezisine katılanların sayısından 100 eksiktir.
D
İstanbul gezisine katılanların sayısı Sapanca gezisine katılanların sayısının 2 katıdır.

blank

Yukarıdaki sütun grafiği, bir ilçemizde son beş yılda üretilen fındık miktarlarını göstermektedir. Grafiğe göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- En az üretim 2000 yılında olmuştur.

II- En çok üretim 2003 yılında olmuştur.

III- 2001 yılındaki üretim, 2000 ve 2002 yıllarındaki üretimlerin toplamına eşittir.

IV- 2002 yılındaki üretim 2001 yılındaki üretimden 50 ton azdır.


A
I ile II
B
II ile III
C
II ile IV
D
III ile IV

blank

Yukarıdaki tabloda bir öğretmenin bir sınıfta uyguladığı 10 soruluk sınavın değerlendirilmesi yer almaktadır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Sınıf mevcudu 25'tir.
B
2. soruyu sınıfın tamamı doğru cevaplandırmıştır.
C
En çok sayıda öğrencinin yanlış cevapladığı soru 3. sorudur.
D
En az sayıda öğrencinin doğru cevapladığı soru 8. sorudur.

blank

Yukarıdaki grafik, bir okulun öğrencilerine yapılan ankette ''En çok yaptığınız etkinlik hangisidir?'' sorusuna verilen cevaplara göre elde edilmiştir. '' Müzik dinlemek'' cevabını verenlerin sayısı, '' Resim yapmak'' cevabını verenlerin sayısından 12 fazladır. Grafiğe göre, bu ankete kaç öğrenci katılmıştır?


A
90
B
114
C
120
D
150

blank

Öğretmen, öğrencilerine evlerinde toplam kaç adet cep telefonu olduğunu sormuş ve yukarıdaki tabloyu oluşturmuştur.

Tabloya göre öğrencilerin evlerindeki toplam cep telefonu sayısı kaçtır?


A
15
B
40
C
73
D
80

Bir kitaptan pazartesi günü 10 sayfa okuyan Ayşe, hafta içi her gün bir önceki günden 10 sayfa fazla okumuştur.

Ayşe'nin hafta içindeki günlerde okuduğu sayfaların toplam sayısı, cumartesi ve pazar günlerinde okuduğu sayfaların toplam sayısına eşittir. Buna göre, Ayşe'nin 7 gün boyunca kaçar sayfa okuduğunu gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

blank


A
B
C
D