5. Sınıf Matematik Yüzdeler Çıkmış Sorular

Süre:

Sena, kütüphanesindeki kitapların ’ini 2015, 'sini 2016, %30’unu 2017 ve %15’ini 2018 yılında satın almıştır.

Buna göre Sena’nın kütüphanesine en fazla kitap satın aldığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?


A
2015
B
2016
C
2017
D
2018

Bir mağazadaki ürünlerin etiket fiyatları ve bu fiyatlara uygulanacak indirim oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Ürünlerin Etiket Fiyatları ve İndirim Oranları

blank

Bu mağaza, aynı anda iki ürün satın alanlara indirimli satış fiyatı üzerinden %10 indirim daha yapmaktadır.

Buna göre bu iki üründen aynı anda birer tane satın alan bir kişi mağazaya kaç lira öder?


A
264
B
236
C
216
D
204

Ali parasının % 56’sı ile kitap alıyor.

Buna göre Ali’nin parasının kaçta kaçı kalmıştır?

blank


A
B
C
D

240 sayısının %30’u kaçtır?


A
120
B
96
C
80
D
72

blank

Verilen şekildeki eş karelerden bir kısmı boyanmıştır.

Şekilde kaç kare daha boyanırsa boyalı karelerin toplamı şeklin %60'ı olur?


A
1
B
3
C
6
D
8

Bir mağazada, etiket fiyatları 120 TL olan farklı ürünlerde %35 ile %55 arasında değişen oranlarda indirim yapılıyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden birinde TL cinsinden yapılan indirim miktarı olamaz?


A
40
B
45
C
50
D
65

Hakan 60 sorudan oluşan bir sınavdaki soruların %75’ini cevaplamıştır.

Buna göre Hakan’ın cevapladığı soru sayısı kaçtır?


A
30
B
35
C
40
D
45

blank

Yukarıda verilen dairenin %80’lik kısmı taranmıştır.

Taralı olmayan kısmının kesir ile ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

blank


A
B
C
D

Aşağıdakilerden hangisi % 15’e eşittir?

blank


A
B
C
D

Cebindeki 60 liranın 9 lirasını harcayan Musa, bu paranın yüzde kaçını harcamıştır?


A
9
B
10
C
15
D
18

blankkesrinin yüzde sembolü ile gösterimi % 36 olduğuna göre A kaçtır?


A
12
B
11
C
9
D
5

Can 60 lirasının % 40’ını harcadıktan sonra kalanını kumbarasına atıyor. Can kumbarasına kaç lira atmıştır?


A
20
B
24
C
26
D
36

blank

Yukarıdaki şekilde bir çiftçinin tarlasına ektiği ürünler gösterilmiştir. Bu tarlanın yüzde kaçına arpa ekilmiştir?


A
25
B
35
C
40
D
65

Aşağıdakilerden hangisi % 4'e eşittir?

blank


A
B
C
D

Bir tahtanın yüzeyi şekildeki gibi boyanıyor. Boyalı kısım bu yüzeyin yüzde kaçıdır?

blank


A
25
B
50
C
60
D
75

blank

Verilen kutudaki çikolataların bir kısmı yenmiştir. Kaç tane daha yenilirse çikolataların % 40’ı yenmiş olur?


A
1
B
3
C
7
D
13

Serap 112 YTL olan haftalık harçlığının % 25’'ini biriktirmektedir. Serap, 150 YTL olan elbiseyi en az kaç haftada biriktirdiği harçlığıyla alabilir?


A
5
B
6
C
7
D
8

Aşağıdaki şekillerden hangisinde, taralı alan bütünün % 25'’inden azdır?

blank


A
B
C
D

blank

Şekildeki grafik, spor yapan 200 öğrencinin branşlara göre dağılımını göstermektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A
Basketbol oynayanların sayısı 40 tır.
B
Hentbol oynayanların sayısı 25 tir.
C
Voleybol oynayanların sayısı 15 tir.
D
Futbol oynayanların sayısı 60 tır.