5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim, Teknoloji ve Toplum (Test 1)

Süre:

Yer çekimi kuvveti ……………… tarafından bulunmuştur.

Boş bırakılan yere aşağıdaki bilim insanlarından hangisi yazılmalıdır?


A
Graham Bell
B
Newton
C
Louis Poster
D
Edison

Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme soncunda bulmuştur.

Yukarıdaki bilgide bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?


A
Gözlemci
B
Sabırlı
C
Tutumlu
D
Şüpheci
  • İtalya’da yaşamıştır
  • Resim, heykel, mimari gibi alanlarda çalışmaları vardır.
  • Ünlü Mona Lisa resmini çizmiştir.

özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Leonardo da Vinci
B
Newton
C
Einstein
D
Edison

Aşağıdakilerden hangisi insanların teknolojiyi kullanarak çevreye verdiği zararlardan biri değildir?


A
Deniz kirliliği
B
Küresel ısınma
C
İklim değişmesi
D
İletişim kolaylığı

Buluşlar, teknolojik gelişmeler sayesinde zamanla gelişmiş ve işlevleri artmıştır.

Aşağıdaki buluş ve teknolojik gelişme eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?


A
Buluş Elektrik Teknolojik Gelişme Ampul
B
Buluş Tekerlek Teknolojik Otomobil
C
Buluş Barut Teknolojik Ateşli Silah
D
Buluş Buhar Makinesi Teknolojik Bilgisayar

Mezopotamya’da insanlar ihtiyaçları olan ürünü bir yerden bir yere götürmekte zorlanıyorlardı. Bu ürünleri daha rahat götürebilmek için …………….. icat etmişlerdir.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A
Takvim
B
Yazı
C
Tekerlek
D
Pusula

Aşağıdaki buluşlardan hangisi insanların yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir?


A
Silahlar
B
Buharlı makine
C
Pusula
D
Denizaltı

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanın ortak özelliklerinden değildir?


A
Sorgulayıcı olmak
B
Taraflı olmak
C
Meraklı olmak
D
Araştırmacı olmak
  • Türk İslam bilim adamıdır
  • Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınır
  • Batı tıp biliminin temelini oluşturmuştur

özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Cahit Arf
B
Mimar Sinan
C
Newton
D
İbn-i Sina

Teknoloji insanların yaşamlarını olumlu yada olumsuz şekilde etkilemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin insana olumsuz etkilerindendir?


A
Gideceğimiz yere daha hızlı gideriz
B
Hastalıklar daha kolay tedavi edilir
C
Aile içi iletişim zayıflar
D
Kısa sürede hızlı üretim yapılır

Eski Mısır’da tarım faaliyetleri Nil nehrinin su seviyesine bağlıydı. Bu nehrin suları yılın belirli dönemlerde yükselmekte, belirli dönemlerde ise azalmaktaydı. Bunun için sel zamanını, tarım zamanını ve kuraklık zamanını gösteren bir takvim icat edildi.

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A
Mısır’da tarım faaliyetleri gelişmemiştir
B
İhtiyaçlar insanları buluş yapmaya itmiştir
C
Nil nehri tarımda sulamada kullanılmamıştır
D
Yeni buluşlar insan hayatını zorlaştırmıştır

Aşağıdakilerden hangisi insanların haberleşmek için kullandıkları teknolojik araçlardan biri değildir?


A
Telgraf
B
Telefon
C
Bilgisayar
D
Otomobil