5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim, Teknoloji ve Toplum (Test 2)

Süre:

Günümüzde bilgiye ulaşma araçlarının başında ............... gelmektedir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?


A
Televizyon
B
Kütüphane
C
Ansiklopedi
D
İnternet

Aşağıdaki hangi internet sitesinin güvenilir bilgiler içerme durumu daha azdır?


A
www.tdk.gov.tr
B
www.selcuk.edu.tr
C
www.egitimciler.com
D
www.meb.gov.tr

Aşağıdakilerden hangisi sanal ortamdaki tehditlere karşı alınması gereken tedbirlerden biri değildir?


A
Kötü niyetli e-postaları dikkate almamalı, başkalarına iletmemeliyiz.
B
Güvenli internet adreslerini belirleyip o adreslere girmeliyiz.
C
Kişisel bilgilerimizi isteyen kişilerle paylaşmamalıyız.
D
İnternette bulduğumuz her dosyayı indirmeliyiz.

Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimidir.

Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A
Teknoloji
B
Bilim
C
Buluş
D
Keşif

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz yönlerinden biridir?


A
Sanal ortamdaki yakınlaşmanın yüz yüze iletişimi uzaklaştırması sebebiyle insanların yalnızlığa sürüklenmesi
B
Dünyanın birçok yerinde sevdiklerimizle kısa sürede iletişim kurduğumuz için kendimize çok vakit ayırabilmemiz
C
Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi araçların günlük hayattaki işlerimizi kolaylaştırması
D
Hızlı yolculuk yapmamız ve ev işlerini kısa sürede bitirmemiz

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumlu yönlerinden biridir?


A
Kültürümüz ve yaşam biçimimizde değişikliklere sebep olması
B
Sanal ortamdaki yakınlaşmanın yüz yüze iletişimi uzaklaştırması sebebiyle insanların yalnızlığa sürüklenmesi
C
Zamanını ekranlar ve sanal ortamda geçiren bireylerin
D
Bankacılık işlemlerini birkaç tuşla bitirmemiz

Bir şeyi ilk kez ortaya koyma veya icat etmeye ................... denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?


A
mucit
B
buluş
C
keşif
D
kaşif

Denizlerde ulaşımın güvenli yapılmasını sağlayan icat aşağıdakilerden hangisidir?


A
Pusula
B
Yazı
C
Barut
D
Ateş

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden değildir?


A
Araştırmacı
B
Gözlemci
C
Sabırsız
D
Kararlı

Telefonun mucidi aşağıdakilerden hangisidir?


A
Samuel MORSE
B
Joh Logie BAİRD
C
Guiglielmo MARCONİ
D
Alexander Graham BELL

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden biridir?


A
Kendine güvenmeyen
B
Sabırsız
C
Sorgulayıcı
D
Kararsız

--- Matematikçidir.

---- Kendi adıyla “..... Teoremini” geliştirdi.

---- 10 TL nin arkasında fotoğrafı vardır.

Yukarıda bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Aziz SANCAR
B
Cahit ARF
C
Gazi YAŞARGİL
D
Oktay SİNANOĞLU

---- Fizik, matematik, astronomi bilginidir.

---- Aynalı teleskobu geliştirdi.

---- Yer çekimi kanununu buldu.

Yukarıda bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


A
İsaac NEWTON
B
Thomas EDİSON
C
Luis PASTEUR
D
Albert EİNSTEİN

---- Fizik, kimya ve tıp alanında çalıştı.

---- Kuduz aşısını buldu.

Yukarıda bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Thomas EDİSON
B
İsaac NEWTON
C
Albert EİNSTEİN
D
Luis PASTEUR

---- Beyin ve sinir sistemi üzerinde çalıştı.

---- Mikro cerrahi tedavisi ile beyin tümörlerini yok etti.

---- “Dünya Beyin Cerrahları Birliği” tarafından “Yüzyıl'ın Adamı” seçildi.

Yukarıda bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Cahit ARF
B
Gazi YAŞARGİL
C
Oktay SİNANOĞLU
D
Aziz SANCAR

Araştırma yapmanın ilk basamağı (ilk yapmamız gereken) nedir ?


A
Araştırma yapılacak konu belirleme
B
Kütüphane veya internetten bilgi toplama
C
Bulunan bilgileri sınıflandırma(sıralama)
D
Rapor yazma ve kaynakça belirtme

Araştırma yapmanın son basamağı (son yapmamız gereken) nedir?


A
Araştırma yapılacak konu belirleme
B
Kütüphane veya internetten bilgi toplama
C
Rapor yazma ve kaynakça belirtme
D
Bulunan bilgileri sınıflandırma(sıralama)

Aşağıdakilerden araştırma sonunda yazılan kaynakçada bulunan bölümlerden biri değildir?


A
Kitabın adı
B
Kitabın konusu
C
Yazar adı
D
Yayınevi adı

İnsanlar arasında iletişimi sağlayan gazete, dergi, radyo, televizyon ve Genel Ağ gibi araçların tümüne ………………….. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?


A
kitle iletişim
B
medya
C
internet
D
gazete

---- Buluş (icat) yapan kimseye denir.

---- Önceden var olan fakat ortaya çıkmamış şeylerin ortaya çıkarılmasına denir.

---- Keşif yapan kimseye denir.

Yukarıdaki tanımlarda aşağıdaki hangi kavramın tanımı yoktur?


A
Keşif
B
Kâşif
C
Buluş
D
Mucit