5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum (Test 1)

Süre:

“Sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte şehir merkezlerindeki iş imkanı artmıştır. Bu nedenle köyde yaşayan insanlar çalışmak için sanayisi gelişmiş şehirlere göç etmişlerdir. Toplumun farklı kesimlerinin bir arada yaşaması, köyden göç eden bazı insanların kültürel değerlerinin değişmesine neden olmuştur”

Aşağıdakilerden hangisinde köyden kente göçün sonunda kültürel değişime uğrama etkisi görülmez?


A
Düğünlerin salonlarda yapılması.
B
İhtiyaçların alışveriş merkezlerinden karşılanması.
C
Bayram namazı sonrasında akrabalarla bayramlaşmak.
D
Aile bireylerinin ayrı ayrı tabaklarda yemek yemesi.

İçinde yaşadığımız Ege Bölgesi’nin fiziki bir haritasını inceleyen bir öğrencinin aşağıda isimleri verilen yeryüzü şekillerinden hangisini görmesi mümkün değildir?


A
Aydın Dağları
B
İzmir Körfezi
C
Marmara Gölü
D
Konya Ovası

''Kıyılarım oldukça girintili çıkıntılıdır. Bu sebeple bölgemde burun, körfez, koy gibi yeryüzü şekillerine oldukça sık rastlanır.”

Yukarıda bahsedilen coğrafi bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?


A
Ege Bölgesi
B
Karadeniz Bölgesi
C
Marmara Bölgesi
D
Akdeniz Bölgesi

Türkiye ‘de

I. Bitki örtüsü çeşitliliğinin olması

II. Hem yaz hem kış turizmi yapılabilmesi

III. Farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

Yukarıda verilenlerin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?


A
Türkiye’nin üç kıta arasında köprü konumunda olması
B
Türkiye ‘de farklı iklim tiplerinin görülmesi
C
Türkiye ‘nin zengin yer altı kaynaklarına sahip olması
D
Türkiye ‘nin Kuzey Yarımküre’ de yer alması

• Belirli bir yerde ve kısa süre içinde etkili olan hava koşullarıdır.

• Bir yerde uzun süre gözlemlenen sıcaklık, yağış gibi meteorolojik olayların ortalamasına denir.

• Akdeniz Bölgesi’nde yetişen kısa ağaççıklara verilen addır.

• Yeryüzünde görülen iklim tiplerini, iklimlerin özelliklerini ve insan yaşamına etkilerini inceleyen bilim dalına verilen isimdir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımı verilen kavramlar arasında gösterilemez?


A
Maki
B
Klimatoloji(İklim Bilimi)
C
İklim
D
Bozkır

Konut tipleri iklime göre değişiklik gösterebilmektedir.

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlarda görülen konut tipleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?


A
I Taş II Ahşap III Kerpiç
B
I Kerpiç II Taş III Ahşap
C
I Ahşap II Taş III Kerpiç
D
I Ahşap II Kerpiç III Taş

Bir bölgede nüfusun dağılışı üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktadır. Doğal faktörler; oluşumunda insan etkisi olmayan doğada kendiliğinden oluşan faktörlerdir. Beşeri faktörler ise oluşumunda insan etkisi olan faktörlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışında etkili olan doğal faktörlerden değildir?


A
Tarım
B
Bitki örtüsü
C
Su kaynakları
D
İklim

Yaz aylarında Aydın’ın Kuşadası ilçesinin nüfusu 1 milyonu aşmaktadır.

Bu artışın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A
Sanayi
B
Tarım
C
Turizm
D
Ticaret

Ayşe’nin yaşadığı yerde çok sık yağmur yağmaktadır.

Buna göre Ayşe’nin yaşadığı bölge ve Ayşe’nin karşılaşma olasılığı yüksek doğal afet hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


A
Bölge: Marmara Doğal Afet: Erozyon
B
Bölge: Karadeniz Doğal Afet: Heyelan
C
Bölge: Karaadeniz Doğal Afet: Erozyon
D
Bölge: İç Anadolu Doğal Afet: Deprem

Deprem en sarsıcı doğal afettir. Depremi önceden bilmek bilimsel açıdan imkânsızdır. Ancak can ve mal kaybını azaltmak bizim elimizdedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen uygulamalardan değildir?


A
Halkı deprem konusunda bilinçlendirmek
B
Verimli toprak arazilerini yerleşim yeri olarak seçmek
C
Depreme dayanıklı evler yapmak
D
Toplu yerleşim yerlerini zemine sağlam yere yapmak