5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum (Test 2)

Süre:

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bireye kazandırdıklarından biri değildir?


A
Dilimizi etkili ve güzel kullanmayı sağlar.
B
Yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazandırır.
C
Tarihimizi ve ülkemizle birlikte dünyadaki kültürleri tanıma fırsatı sağlar.
D
Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanımayı sağlar.

Tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına ................... denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
etkin vatandaş
B
sosyal vatandaş
C
neden-sonuç ilkesi
D
çok boyutluluk

Daha çok resmi niteliği olan, devletin denetim ve kontrolüne açık olan büyük gruplara............... denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
grup
B
rol
C
kurum
D
sorumluluk

Gruplar ve kurumlar insanların ortak bir amaç için bir araya gelmeleriyle oluşurlar. İnsanların birlikte yaşamaları ve ihtiyaçları bazı grupların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir?


A
Müzik Korosu
B
Atatürk Ortaokulu
C
Halk Oyunları Kulübü
D
Resim Kulubü

Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve .............. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
grup
B
rol
C
sorumluluk
D
hak

Aşağıdaki grup ve kurumlardan hangisinin rolleri yanlış eşleştirilmiştir?


A
Spor Kulübü- Koro Şefi
B
Tiyatro Kulübü-Oyuncu
C
Aile- Baba
D
Okul- Müdür

Kişinin üzerine aldığı görevi yerine getirmesine ................ denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
hak
B
rol
C
sorumluluk
D
grup

Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?


A
Evdeki odasını düzenlemek
B
Mahallede oyun oynamak
C
Ailenin verdiği işleri yapmak
D
Derslerine düzenli çalışmak

Aşağıdakilerden hangisi çocukların haklarından biri değildir?


A
Mahalle ve okulda oyun oynamak
B
Okulda eğitim imkânlarından yararlanmak
C
Hastalandığında doktora gitmek
D
Okula zamanında gitmek

Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletlere bağlı uluslararası teşkilatın kısa adı nedir?


A
UNICEF
B
FAO
C
WHO
D
UNESCO

Çocuk yetiştirme yurtları aracılığıyla bazı haklardan yoksun kalan çocukların devlet güvencesiyle korunmasını sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


A
Huzurevi
B
Sosyal Dayanışma Vakfı
C
Darülaceze
D
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu

Bir olayın birden çok sebep ve sonucunun olmasına çok boyutluluk denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi çok boyutlu bir olay değildir?


A
Ali'nin trafik kazası geçirmesi
B
Ayşe'nin evinde yangın çıkması
C
Ayşenur'un evindeki televizyonun arızalanması
D
Ahmet'in deprem yaşaması

Haklarını ve sorumluklarını bilerek ülke yönetimine katkıda bulunan kişilere etkin vatandaş denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi etkin vatandaşların özelliklerinden biri değildir?


A
Kanun ve kurallara uymak
B
Haklarını kullanmak için her yola başvurmak
C
Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
D
Vergileri düzenli ödemek

Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesine göre çocukların haklarından biri değildir?


A
Çalışma Hakkı
B
Yaşama Hakkı
C
Din ve vicdan özgürlüğü
D
Düşünce Özgürlüğü

Aşağıdaki hak ve sorumluluk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


A
Eğitim için okula gitmek - Hak
B
Odayı temiz ve düzenli tutmak - Sorumluluk
C
Derste öğretmeni dinlemek - Hak
D
Arkadaşlarla iyi geçinmek - Sorumluluk