5. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık (Test 1)

Süre:

Devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve milleti temsil eder. Yurt içinde ve dışında devleti temsi etmek, yasaları yayınlatmak, yükse dereceli memurları atamak, uluslararası antlaşmaları onaylamak görevleri arasındadır.

Yukarıda tanımlanan görevli aşağıdakilerden hangisidir?


A
Cumhurbaşkanı
B
Meclis başkanı
C
Kaymakam
D
Vali

Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın sorumlu olduğu kurumlardan biridir?


A
İl Emniyet Müdürlüğü
B
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
C
Tarım İl Müdürlüğü
D
İl Sağlık Müdürlüğü

Yukarıdaki tabloda verilen müdürlükler seçeneklerde verilen kurumlardan hangisine bağlıdır?


A
Kaymakamlık
B
Cumhurbaşkanlığı
C
Valilik
D
TBMM

Aşağıdakilerden hangisi valilerin resmî görevlerinden biri değildir?


A
Resmî bayramlarda törene katılarak hükûmeti temsil etmek
B
Hükümetin emirlerini ve yasaları uygulamak
C
İl merkezî yönetimi içinde yer alan kuruluşlar arasında iş birliğini sağlamak
D
Açılış törenlerine katılmak

Her mahalle ve köyün bir yöneticisi vardır. Bu yönetici seçimle iş başına gelir ve devletin mahalle ya da köydeki en yetkili temsilcisidir.

Hakkında bilgi verilen yerel yönetici aşağıdakilerden hanisidir?


A
Vali
B
Belediye başkanı
C
Muhtar
D
Kaymakam

I. Cumhurbaşkanı
II. Bakanlar
III. Kaymakam

Yukarıdaki yetkililerden hangileri merkezî yönetimin başında bulunan yöneticilerdendir?


A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I, II ve III

Abdullah her sabah okuluna toplu taşım araçları ile gitmektedir. Fakat mevcut hareket saatlerinin yetersiz olmasından dolayı okula geç kalmakta ya da okulda uzun süre beklemektedir.

Abdullah’ın bu sorunun çözümü aşağıdaki yerel yönetim birimlerinden hangisinin görev alanına girmektedir?


A
Valilikler
B
Belediyeler
C
Muhtarlıklar
D
Kaymakamlıklar

Aşağıda verilen yönetim birimleri ve yöneticileri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

   Yönetim Birimleri Yöneticileri
A) İl Vali
B) Mahalle İhtiyar Heyeti
C) İlçe Kaymakam
D) Köy Muhtar

A
B
C
D

I. Turizmi yaygınlaştırmak
II. Kültürel zenginliklerin tanıtımına önem vermek
III. İl genelinde ekonomik gelişimi sağlamak

Yukarıdakilerden hangileri valinin görevlerindendir?


A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi merkeze bağlı yönetim birimlerinden biri değildir?


A
Çorum Belediyesi
B
İl Sağlık Müdürlüğü
C
Millî Eğitim Müdürlüğü
D
Diyanet İşleri Başkanlığı

Türkiye’de ulusal egemenliğin yönetime yansıdığı ve yasaların yapıldığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?


A
Türk Dil Kurumu
B
Türk Tarih Kurumu
C
Türkiye Büyük Millet Meclisi
D
Merkez Bankası

Valilik;

“İlimizdeki Covid-19 salgınının önlenmesi için bir dizi önlemler alınacağı kamuoyuna duyurulmuştur.”

açıklamasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A
Güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını sağlamıştır.
B
Halkın sağlığını korumak için kararlar almıştır.
C
Eğitimin aksamaması için önlem alınmıştır.
D
Yasalara aykırı hareket etmiştir.

Merhaba arkadaşlar. Ben Adana ilinin Pozantı ilçesinde belediye başkanlığı görevini üstlendim. Halkın yol, su kanalizasyon hizmetlerinin aksamamasını sağlarım. Çöplerin zamanında toplanmasını sağlar, cadde ve sokakların temizliğini yaptırırım. Halkın nikâh, cenaze işlerinin görülmesi ve toplu taşıma hizmetinin verilmesini sağlarım.

Buna göre belediye başkanının;

I. altyapı,
II. adalet,
III. ulaşım,
IV. temizlik

alanlarından hangileriyle ilgili görevler yaptığı söylenebilir?


A
I ve II
B
II ve IV
C
I, III ve IV
D
I, II, III ve IV

Belediye Başkanı Mustafa Bey, halka ve gençlere dönük kurslarda yüzlerce kişiye ahşap teknolojisi, yağlı boya resim, ney ve bağlama kursları verdiklerini söyledi. Fırat Bey bundan sonraki yıllarda ise yüzme, basketbol ve okçuluk kurslarının da açılacağını söyleyerek gençlere müjdeyi verdi.

Belediye başkanının bu faaliyetleri aşağıdaki görevlerinden hangisiyle ilgilidir?


A
Kültür, spor ve sanat alanlarında vatandaşlarına hizmet etmek
B
Toplu taşıma araçlarıyla halkın ulaşım imkânlarını sağlamak ve geliştirmek
C
Kanalizasyon, yolların bakım ve onarımı, doğal gaz, su dağıtımı gibi altyapı hizmetlerini sunmak
D
Toplumun sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için çalışmak, parkları bahçeleri düzenlemek