5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 1)

Süre:

--- Başkenti Hattuşaş (Çorum)

--- Anadolu'da kurulan ilk uygarlıktır.

--- Anal denilen tanrıya hesap verdikleri yıllıklar ilk tarih yazıcılığı sayılır.

--- Mısırlılar arasında tarihte ilk bilinen yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşması imzalanmıştır.

Yukarıda bilgileri verilen Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Frigler
B
Hititler
C
İyonlar
D
Lidyalılar

--- Başkentleri Gordion (Ankara ili Polatlı ilçesi)

--- En önemli geçim kaynakları tarımdır.

--- “Fibula” denilen çengelli iğneyi, kilim ve seramiği kullandılar.

--- En ünlü kralı Midas’dır.

--- “Tapates” denilen kilimler dokunurdu.

--- Kaya mezarları kabartmalarla süslenmiştir.

Yukarıda bilgileri verilen Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Frigler
B
Urartular
C
İyonlar
D
Lidyalılar

--- Başkentleri Sard (Sardes-Manisa ili yakınlarında)

--- Tarihte bilinen ilk madeni parayı kullandılar.

--- Takas (değiş-tokuş) usulünü kaldırdılar.

--- Ticaret yapmak için Kral yolunu açtılar.

Yukarıda bilgileri verilen Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?


A
İyonlar
B
Frigler
C
Urartular
D
Lidyalılar

--- Şehir devletleri halinde yaşadılar, başkentleri yoktur, Efes, Milet, Foça, İzmir önemli şehirlerdir.

--- Deniz ticareti ve kolonicilik yaptılar.

--- En gelişmiş uygarlıktır, bugünkü Avrupa ülkelerinin temelini atmışlardır.

--- Özgür düşünce ve bilim gelişmiştir.

Yukarıda bilgileri verilen Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Frigler
B
Lidyalılar
C
İyonlar
D
Hititler

--- Başkenti Tuşpa (Van ili)

--- Maden işçiliği ve mimari gelişmiştir.

--- Sulama amaçlı ilk göletleri yaptılar.

--- Mezarlarını oda biçiminde yapıp içine eşyalarını koydular, ölümden sonraki hayata inanmışlardır.

Yukarıda bilgileri verilen Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?


A
İyonlar
B
Lidyalılar
C
Urartular
D
Frigler

Aşağıda eşleştirilen Anadolu uygarlığı ile başkentlerden hangisi yanlıştır?


A
Hititler- Hattuşaş
B
Urartular- Efes
C
Frigler- Gordion
D
Lidyalılar- Sard

--- Dünyanın ilk bilinen uygarlığıdır.

--- Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlıktır.

--- İlk defa yazıyı kullanarak tarih çağlarını başlatmışlardır.

--- Tarihte ilk tekerleği kullandılar.

--- “Ziggurat” denilen tapınakları gözlemevi olarak kullandılar.

--- Astronomi ile ilgilendiler, ay ve güneş tutulmasının inceleyerek Ay Takvimini yaptılar.

--- Gezegenleri buldular, matematikte dört işlemi hesapladılar.

Yukarıda bilgileri verilen Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Asurlular
B
Babiller
C
Mısırlılar
D
Sümerler

--- Kral Hammurabi “Hammurabi Kanunları” adıyla tarihte bilinen ilk anayasayı hazırladı.

--- Astronomi ile ilgilenmiş, güneş saatini bulmuşlardır.

--- Kral Hammurabi eşi için “asma bahçeleri”ni yaptırmıştır ve dünyanın yedi harikasındandır.

--- Kral Hammurabi ülke denetiminin sağlayabilmek için “Babil Kulesi'ni” inşa ettirmiştir.

Yukarıda bilgileri verilen Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Asurlular
B
Sümerler
C
Babiller
D
Mısırlılar

--- Başkentleri Ninova’dır.

--- Anadolu'da ticaret kolonileri kuran Asurlular, Mezopotamya uygarlığını Anadolu'ya tanıtmıştır. Çivi yazısını Anadolu'ya taşımışlardır.

--- Başkentleri Ninova’da dünyanın ilk kütüphanesini kurdular.

--- Kayseri'de ticaret merkezi kurdular.

Yukarıda bilgileri verilen Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Asurlular
B
Sümerler
C
Babiller
D
Mısırlılar

Doğada insan eli değmeden oluşan ve gezilip görülebilecek özelliği olan yerlere doğal varlık denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi doğal varlık değildir?


A
Manavgat Şelalesi
B
Efes Antik Kenti
C
Pamukkale Travertenleri
D
İnsuyu Mağarası

Geçmiş uygarlıklardan, günümüze kalan, din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat ve mimari alanlarda ortaya konan eserlere tarihi mekan(eser) denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi tarihi eser (mekan) değildir?


A
Pamukkale Travertenleri
B
Selimiye Camii
C
Sümela Manastırı
D
Çatalhöyük Antik Kenti

Aşağıda eşleştirilen doğal güzellik ve bulunduğu şehirlerden hangisi yanlıştır?


A
Pamukkale Travertenleri- Denizli
B
Uludağ- Bursa
C
Peribacaları- Nevşehir
D
Manavgat Şelalesi- Mersin

Aşağıda eşleştirilen tarihi eser (mekan) ve bulunduğu şehirlerden hangisi yanlıştır?


A
Sümela Manastırı- Trabzon
B
Çatalhöyük Antik Kenti- Konya
C
Selimiye Camii- İstanbul
D
Safranbolu Evleri- Karabük

Bir toplumun meydana getirdiği maddi ve manevi değerler bütününe .......................... denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?


A
gelenek
B
kültür
C
görenek
D
örf

Aşağıda eşleştirilen yiyecekler ve şehirlerden hangisi yanlıştır?


A
Dondurma- Kahramanmaraş
B
Baklava- Gaziantep
C
Kaymak- Afyon
D
Kayısı- Elazığ

Aşağıda eşleştirilen halk oyunları ve yörelerinden hangisi yanlıştır?


A
Zeybek- Ege
B
Horon- Karadeniz
C
Çayda Çıra- Malatya
D
Halay- G.Doğu Anadolu

Bayramlar Milli, Dini ve Mevsimlik diye üç kısma ayrılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir bayram türüdür?


A
Ramazan Bayramı
B
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
C
30 Ağustos Zafer Bayramı
D
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Aşağıdakilerden hangisi mevsimlik bayramlardan biridir?


A
Ramazan Bayramı
B
Kurban Bayramı
C
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü
D
Hıdırellez

Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlığı medeniyetlerinden biri değildir?


A
Sümerler
B
İyonlar
C
Asurlular
D
Babiller

Aşağıdakilerden hangisi kültürel bir unsur değildir?


A
Dil
B
Para Birimi
C
Gelenek
D
Bayramlar