5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 2)

Süre:

I. Kral Yolu’nu yapmışlardır.

II. Sulama amaçlı kanallar açmışlardır.

III. Tarihte bilinen ilk antlaşmayı yapmışlardır.

Özellikleri verilen uygarlıklar hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?


A
I Lidyalılar II Urartular III Hititler
B
I Hititler II Lidyalılar III Urartular
C
I Lidyalılar II Frigler III Hititler
D
I Urartular II Lidyalılar III Hititler

Hititler tanrılarına hesap vereceklerini düşündüklerinden
her yıl önemli gördükleri olayları olumlu veya olumsuz
olacak şekilde anal (yıllık) denilen kil tabletlere yazmışlardır.

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak Hititler hakkında;

I. Tarihte ilk yazılı hukuk kurallarını oluşturdukları,

II. Tarafsız tarih yazıcılığı olduğu,

III. Taş işçiliğinde geliştiklerini

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II, III

Tarihte Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan ve Basra Körfezi’ne kadar uzanan topraklara Mezopotamya denilmiştir. Mezopotamya’da kurulan uygarlıkların insanlık tarihine önemli katkıları olmuştur.

Aşağıda yer alan Mezopotamya uygarlıkları ile insanlık tarihine katkıları eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?


A
Çivi yazısı Sümerler
B
İlk yazılı kanunlar Sümerler
C
ilk anayasa Babiller
D
İlk ay takvimi Asurlar

Babilller ortasında ziggurat bulunan, saray çevresindeki yolların kiremitle döşendiği şehirler yapmışlar, başkentleri Babil’i dünyanın en güzel şehirlerinden biri haline getirmişlerdir.

Buna göre Babiller hangi alanda gelişme göstermiştir?


A
Siyasi
B
Askeri
C
Mimari
D
Dini

Kile şekil vermede ustalık ve beceri sahibi olan Hititler genelde çömlekçi çarkı kullanarak seramik üretmişlerdir. Büyük küpler, çaydanlıklar ve testiler günlük kullanım kaplarını oluşturmaktadır.

Buna göre Hititlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A
Mimari eserler vermişlerdir.
B
Ticaretle uğraşmışlardır.
C
Toprağı hammadde olarak kullanmışlardır.
D
Orman ürünlerini ustalıkla işlemişlerdir.

Anadolu uygarlıklarından olan Hititlerde kralın yanında “Tavananna” adı verilen kraliçeler de ülke yönetiminde söz sahibi olmuşlardır.

Bu durum Hititlerin ülke yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?


A
Kralın yönetimde yetersiz olduğunu
B
Ülke yönetiminde kadınların da söz sahibi olduğu
C
Kralın yetkilerinin kısıtlandığını
D
Ahiret inancının olduğunu

Anıl geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini keşfetmek amacı ile lezzet festivaline katılmıştır. Sırası ile Cağ kebabı, baklava ve dondurma yemiştir.

Buna göre Anıl’ın yediği yemekler aşağıdaki hangi şehirle eşleştirilemez?


A
Erzurum
B
Gaziantep
C
Kahramanmaraş
D
Mardin
  • Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği yapıtıdır.
  • Osmanlı Türk sanatının ve dünya mimarlık tarihinin en önemli eserlerindendir.
  • Edirne ilimizde yer alır.

Özellikleri verilen tarihi eser aşağıdakilerden hangisidir?


A
Selimiye Camii
B
Sultan Ahmet Camii
C
Topkapı Sarayı
D
Kapalı Çarşı
  • Binden fazla kuş türünün bulunduğu millî bir parktır.
  • Hasan Dağı volkanının püskürmesine sebep olan tektonik hareketler sonucu oluşmuştur.
  • Ülkemizin en ünlü kış tatil yerlerinden biridir.

Bu bilgiler aşağıdaki doğal güzelliklerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?


A
Damlataş Mağarası
B
Uludağ
C
Manyas Kuş Cenneti
D
Ihlara Vadisi

Ülkemizdeki bazı tarihî eserler, bulundukları şehirlerle eşleştirilmiştir.

Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A
Süleymaniye Camii - İstanbul
B
Safranbolu Evleri - Karabük
C
Sümela Manastırı - Samsun
D
Çifte Minareli Medrese - Erzurum

Şehrimize yeni taşınan komşumuzun daveti üzerine ailecek misafirliğe gittik. Yemek hazırlanıp sofraya oturduğumuzda yemeklerin alıştığımız tatlardan farklı olduğunu gördüm.

Anlatılana göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A
Evde yaptıkları yemekleri daha güzeldir.
B
Komşularının yemeklerini beğenmemiştir.
C
Yöreler arasında kültürel farklılıklar vardır.
D
Bütün yörelerin yemek kültürü aynıdır.

Ülkemizi gelen turistler hangisini gezerlerse ülkemizin doğal güzelliklerini görmüş olur?


A
Pamukkale Travertenleri
B
Mevlana Türbesi
C
Ayasofya
D
Bergama Antik Kenti

“Ülkemiz açık hava müzesi gibidir bunun en güzel örneği de ………………………..” diyen öğrenci noktalı yerleri hangisi ile tamamlarsa yanlış bilgi vermiş olur?


A
Nemrut Dağı
B
Soli Antik Kenti
C
Peri Bacaları
D
Ayasofya

Yurdumuzda bulunan bazı şehirlerimiz kültürel özellikleri veya damak tadının en iyi olduğu yiyeceğiyle tanınır.

Aşağıda şehirlerimiz ile o şehre ait ünlü kültürel özelikler eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


A
Kars - Elma
B
Erzurum - Cağ Kebabı
C
Amasya - Baklava
D
Gaziantep - Peynir

Aşağıdakilerden hangisi Mersin’in doğal güzelliklerindendir?


A
Kızkalesi
B
Soli Antik Kenti
C
Mamure Kalesi
D
Aynalıgöl Mağarası

“Çıplak ayakla travertenlerde yavaş yavaş ilerlerken muhteşem manzara size eşlik eder. Geneli yabancı olmak üzere birçok turist tarihi ve doğal mekânı gezmenin mutluluğunu yaşar.”

Bu sözleri söyleyen turist rehberi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi vermektedir?


A
Pamukkale
B
Hasankeyf
C
Peribacaları
D
Yedigöller

Yılmaz ailesi yaz tatilinde Mersin-Konya-Erzurum- Muğla şehirlerini kapsayan bir tura çıkmıştır. Ailenin en küçüğü Mehmet, gezdikleri şehirlere ait fotoğrafları incelerken gitmiş oldukları Konya-Erzurum şehirlerindeki evlerin çatılı olduğunu, Mersin ve Muğla’daki evlerin ise çatısız olduğunu görmüştür. Bu durumun temel sebebini de çok merak etmiş ve araştırma yapmaya karar vermiştir.

Mehmet’in yaptığı araştırmanın sonucunda aşağıda yer alan yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisi ön plana çıkmıştır ?


A
Örf ve adetler
B
İklim
C
Mimari anlayış
D
Yeryüzü Şekilleri
  • Ülkemizin birçok yöresinde oynanan bir halk oyunudur.
  • Davul ve zurna eşliğinde oynanır.
  • Düğün, kına gecesi, asker uğurlama töreni gibi etkinliklerde de oynanır.

Bilgileri verilen halk oyunu aşağıdakilerden hangisine aittir?


A
Horon
B
Zeybek
C
Hora
D
Halay

Sena, Türkiye’ye ait beslenme alışkanlıklarını incelerken Erzurum ve Kars çevresinde yaşayan insanların kırmızı eti çok fazla tükettiklerini fark etmiştir. Bu durumun sebeplerini araştıran Sena aşağıda seçeneklerde yer alan maddeleri belirlemiştir.

Bu maddelerden hangisi yanlış verilmiştir?


A
Dağlık araziye sahip olması
B
İklim koşullarının uygun olmaması
C
Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması
D
Tarımın gelişmiş olması
Halk Oyunu Yöresi

Özelliği

 

ÇAYDAÇIRA

 

Elazığ

Her iki elde mumlu bir tabakla yürütülen zarif bir gösteridir.

 

ZEYBEK

 

Ege

Yiğitliği, mertliği ve cesa- reti simgeler. Tek kişi veya grup halinde oynanır.

 

 

HALAY

 

 

Karadeniz

Ele ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynanır. Hızlı hareketlerle Karadeniz’in dalgalı denizini zor doğası- nı yansıtır.

 

 

KARŞILAMA

 

 

Trakya

Kadın ve erkeklerin çiftler oluşturarak oynadıkları oyundur. Çiftler karşılıklı olarak toplanır veya iki sıra halinde dizilirler.

Yukarıda verilen “Halk oyunu – Yöresi” eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?


A
Karşılama
B
Halay
C
Zeybek
D
Çaydaçıra