5. Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar (Test 1)

Süre:

Türkiye’nin iklim şartları pek çok ürünün yetişmesine elverişlidir. Ancak bazı ürünler yüksek sıcaklık isteyen tropikal iklimde yetişebilir. Türkiye’de yetişmeyen tropikal ürünler başka ülkelerden ithal edilir.

Buna göre aşağıdaki ürünlerden hangisi ithal edilen ürünler arasında gösterilemez?


A
Kahve
B
Çilek
C
Hindistan Cevizi
D
Ananas

Ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yaparlar. Ancak bir ülkenin tüm ihtiyaçlarını kendi başına karşılaması oldukça zordur. Bu nedenle ülkeler arasında ticaretin yapılması kaçınılmazdır.

Buna göre,

I. Bir ülkede üretilen ürün başka bir ülkede üretilmeyebilir.
II. Her ülkenin coğrafi şartları, kaynakları, teknolojisi birbirinden farklıdır.
III. Yapılan üretim talebi karşılamayabilir.

yargılarından hangilerinin ülkeler arası ticaretin sebeplerinden olduğu söylenebilir?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Ülkemizde üretilen ürünlerden ihtiyacımızdan fazla olanları başka ülkelere satarız. Ülkemizde üretilmeyen veya talebi karşılayamayan ürünleri de başka ülkelerden satın alırız.

Buna göre,

I. ülkemizde bor madeninin fazla çıkarılması,
II. ülkemizin doğal gaz ihtiyacını karşılayamaması,
III. aşı, ilaç gibi sağlık ürünlerine ihtiyacımızın olması

durumlarından hangilerinin ithalat yapmamıza neden olduğu söylenebilir?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Çanakkale’de sulanabilen verimli ovalarda çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Domates, biber, patlıcan, zeytin, üzüm vb. yetiştirilen tarım ürünleri arasındadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, arıcılık, su ürünleri vb. faaliyetler de yapılmaktadır. Ülkemizin en büyük seramik üretim tesisleri Çan ilçesinde bulunur. Çanakkale, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir şehirdir.

Buna göre Çanakkale ile ilgili,

I. Turizm faaliyetlerinden gelir elde edilmektedir.
II. Farklı ekonomik faaliyetler yapılmaktadır.
III. Tekstil sektörü gelişmiştir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Geçmişte yaşayan insanlar satacakları malları kervan yollarında aylarca taşırdı. Belli noktalarda konaklar sonra yollarına devam ederdi. Bazen kervanların yolları kesilir, tüccarların malları yağmalanırdı. Develere yüklenen mallar: cam, porselen, ipek, değerli taşlar vb.’ydi. Doğuda üretilen mallar batıdaki ülkelere taşınırken aynı zamanda batı ile doğu kültürleri arasında etkileşim de gerçekleşirdi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin geçmişteki ticari faaliyetlerin olumsuz yönü olduğu söylenemez?


A
Ticaret sırasında farklı kültürlerin birbirini tanıması.
B
Deve kervanlarıyla sadece dayanıklı malların taşınabilmesi.
C
Ticaret yollarının güvenliğinin tam olarak sağlanamaması.
D
Ticari faaliyetlerin uzun zaman alması.

Eski zamanlarda, insanlar bir ürünü almak istediklerinde yanlarında başka bir ürünü taşımaları gerekiyordu. Bu da oldukça zahmetliydi. Özellikle uzun kervan yolculuklarında daha kullanışlı bir ödeme aracı gerekiyordu. İşte Lidyalılar bu büyük buluşu gerçekleştirdiler. Bundan sonra takas usulünün yerini ………………….. aldı. Nesilden nesle günümüze aktarılan bu buluş ortak miras ürünüdür.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
Tekerlek
B
Alfabe
C
Para
D
Yazı

Türkiye’nin ihraç ve ithal ürünlerden bazıları aşağıda verilmiştir:

Türkiye’nin İhraç Ettiği Ürünler

  • Mobilya
  • Kahve
  • Tekstil Ürünleri

Türkiye’nin İthal Ettiği Ürünler

  • Fındık
  • Kimyasal Ürünler
  • Doğal Gaz

Buna göre hangi ürünler yer değiştirirse yukarıdaki hata düzelir?


A
Kahve - Fındık
B
Mobilya - Doğal Gaz
C
Tekstil Ürünleri - Fındık
D
Mobilya - Kimyasal Ürünler

Almanya’dan satın almak istediğimiz otomobiller için yetkililerle konuştum. Teklif ettiğimiz fiyatı kabul ettiler. Anlaşmaya vardık. Otomobillerin nakliyesi yapıldı. Nakliye sırasında genel ağ üzerinden nakliye takibi yaptık. Ürün güvenli şekilde elimize ulaştı.

Buna göre Ahmet Bey’in iletişim teknolojisinin ticarette sağladığı kolaylıklardan hangisini kullandığı söylenemez?


A
Ürün takibini daha kolay yapmak
B
Ürünün tanıtımını yapmak
C
Zaman kaybını önlemek
D
Yüz yüze iletişim kurmadan ürünü satın almak

Türkiye, fındık üretiminde dünya lideridir. Dünyadaki fındığın %67’si Türkiye’de üretilmektedir. Fındık, Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Kuru yemiş olarak tüketilen fındık; çikolata, bisküvi, şekerleme, tatlı pasta, dondurma imalatında da kullanılmaktadır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz


A
Pek çok ülkenin Türkiye’de üretilen fındığa ihtiyacı vardır.
B
Fındık gıda sanayisinde hammadde olarak kullanılmaktadır.
C
Fındık ihracatının ülke ekonomisine önemli bir katkısı vardır.
D
Fındık üretimi Türkiye’nin bütün coğrafi bölgelerinde yapılmaktadır.

Türkiye, geçen yıl İtalya’ya en çok 2 milyar 300 milyon dolarlık motorlu kara taşıtları ihraç etti. İtalya’dan ise yaklaşık 1 milyar 19 milyon dolar tutarında genel amaçlı makineler ithal edildi.

Buna göre,

I. İtalya ihtiyacı olan sanayi ürünlerini Türkiye’den satın almıştır.
II. İtalya ile yapılan ticaret Türkiye’nin ekonomisinin kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır.
III. Türkiye ihtiyacı olan her türlü ürünü kendisi üretmiştir.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Ülkemizde yolcu taşımacılığında çeşitli ulaşım araçları kullanılmaktadır.

Buna göre aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi farklı bir grupta yer alır?


A
Metro
B
Vapur
C
Feribot
D
Deniz Otobüsü

Bakü - Tiflis - Ceyhan boru hattı, başta Azerbaycan petrolü olmak üzere, Hazar Bölgesi’nde üretilen petrolü Gürcistan üzerinden Ceyhan’a taşımaktadır. Buradan da tankerlerle çeşitli ülkelere satılmak üzere ulaştırılmaktadır. Boru hattıyla petrol güvenli, ekonomik ve çevreye zarar vermeden taşınmaktadır. Boru hattı Türkiye’ye işletme ücreti ile vergi geliri sağlamaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?


A
Azerbaycan - Gürcistan - Türkiye arasında enerji alanında işbirliği oluşmuştur.
B
Petrolün boru hattıyla taşınması çevre açısından güvenlidir.
C
Türkiye ile Gürcistan arasında kültürel bağlar güçlenmiştir.
D
Petrol boru hattı ile Türkiye’nin gelirleri artmıştır.

Sağlık ürünleri, tıbbi malzemeler, elektronik yedek parçaları, lüks ürünler vb. hava ulaşımı ile taşınmaktadır. Bu tür ürünlerin taşınmasında hava ulaşımının tercih edilme sebebi ise yüksek hızıdır. Türkiye ile ABD, Rusya, Brezilya, Almanya vb. ülkeler arasında hava taşımacılığı yapılmaktadır.

Buna göre;

I. Hava ulaşımı en ekonomik ulaşım türüdür.
II. Zarar görebilecek ürünler hızlı ve güvenli bir şekilde gideceği yere ulaştırılır.
III. Dünyanın bir ucundaki ülkelerle taşımacılık yapılabilmektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III

Ülkemizin en işlek limanlarından birisi İzmir Limanı’dır. Avrupa ülkeleri ile yapılan ithalat ve ihracat faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bulunduğu konum limandaki yüklerin ülkenin iç kesimlerine aktarılmasına elverişlidir. Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatın büyük bölümü İzmir Limanı’ndan gerçekleşmektedir.

İzmir Limanı ile ilgili,

I. Dış ticarette önemli bir yere sahiptir.
II. Coğrafi konumu itibariyle işlek bir limandır.
III. Liman sadece Ege Bölgesi’nin ticari faaliyetlerini karşılamaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III