5. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Dağıtım ve Tüketim (Test 1)

Süre:

I. Konya’da şeker pancarı tarımının yapılması
II. Şekerin Konya’da fabrikadan Ankara’ya getirilmesi
III. Yapılan tatlılarda şekerin kullanılması

Yukarıda verilen faaliyetlerin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  I II III
A) Üretim Dağıtım Tüketim
B) Dağıtım Tüketim Üretim
C) Üretim Tüketim Dağıtım
D) Dağıtım Üretim Tüketim

A
B
C
D

Zonguldak’tan çıkarılan taş kömürü, Zonguldak’ın komşusu olan Karabük’teki demir- çelik fabrikasına gönderilmektedir. Çünkü demire kolay şekil verebilmek için gerekli olan yüksek sıcaklık, taş kömüründen elde edilmektedir.

Taş kömürünün çıkarıldığı yerin yakınına demir-çelik fabrikasının kurulmasının nedeni nedir?


A
İş gücüne yakınlık
B
Ham maddeye yakınlık
C
Enerji kaynağına yakınlık
D
Coğrafi koşulların uygun oluşu

Yukarıda verilen görseller sırasıyla ekonomik faaliyetlerin hangi aşamalarına ait olabilir?


A
Dağıtım - Üretim
B
Üretim - Tüketim
C
Dağıtım - Tüketim
D
Tüketim – Dağıtım

Hammaddenin çabuk bozulabilir olduğu ürünlerin üretim tesisleri hammadde kaynağına yakın yerlerde kurulur.

Bu duruma aşağıdaki sanayi dallarından hangisi örnek gösterilemez?


A
Konserve Fabrikaları
B
Çay Fabrikaları
C
Şeker Fabrikaları
D
Yünlü dokuma Fabrikaları

I. Süt
II. Yumurta
III. Yoğurt
IV. Şeker

Yukarıda verilenlerden hangi ikisi arasında ham madde ve işlenmiş ürün ilişkisi vardır?


A
I – II
B
I - III
C
II – IV
D
III – IV

Antalya’da meyve suyu fabrikalarının turunçgil bahçelerine çok yakın yerlerde kurulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A
Pazara yakınlık
B
Ham maddeye yakınlık
C
Enerji kaynağına yakınlık
D
İş gücüne duyulan ihtiyaç

Aşağıda verilen hammadde - ürün eşleşmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

  HAMMADDE ÜRÜN
A) Domates Salça
B) Pamuk Havlu
C) Şeker Pancarı Şeker
D) Mısır Makarna

A
Domates Salça
B
Pamuk Havlu
C
Şeker Pancarı Şeker
D
Mısır Makarna

Aşağıda verilmiş olan hammadde ve ürün eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


A
Deri - Ayakkabı
B
Ahşap - Cam
C
Pamuk – İplik
D
Un – Makarna
  • Çay fabrikasında çalışıyorum.
  • Zeytinyağı fabrikasında işçi olarak çalışıyorum.
  • Yazları pamuk tarlalarında çalışıyorum

Yukarıda yaptıkları işler hakkında bilgi veren kişilerin sırasıyla aşağıdaki bölgelerden hangisinde iş bulma imkanları daha fazladır? 


A
Güneydoğu Anadolu - Karadeniz - Marmara
B
Marmara - Güneydoğu Anadolu - Karadeniz
C
Karadeniz - Marmara - Güneydoğu Anadolu
D
Karadeniz - Güneydoğu Anadolu - Marmara

Bazı ürünler üretim aşamasında birçok işlemden geçerek evlerimize gelirken bazı ürünler doğrudan ham hâlleri ile tüketilebilmektedir.

Aşağıdaki ürünlerden hangisi uzun bir üretim sürecinden geçmiştir? 


A
Kâğıt
B
Elma
C
Fındık
D
Mandalina