5. Sınıf Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Çıkmış Sorular

Süre:

Kareli kâğıt üzerinde verilen K, L, M, N, R noktalarının hangi ikisinden geçen doğru d doğrusuna paraleldir?


A
K ve M
B
N ve R
C
L ve N
D
L ve R

Kareli kâğıt üzerinde PR ışını ve K, L, M, N noktaları verilmiştir.

P noktası K, L, M, N noktalarıyla birleştirildiğinde elde edilen açılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

blank


A
B
C
D

blank

Noktalı kâğıt üzerinde verilen K noktası hangi nokta ile birleştirilirse çizilen doğru parçası [AB]’na paralel olur?


A
L
B
M
C
N
D
R

blank

Kareli kâğıt üzerinde L noktasının 3 birim solunda ve 7 birim yukarısında bir nokta işaretleniyor.

İşaretlenen bu noktanın K noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir?


A
3 birim yukarısında, 7 birim solunda
B
3 birim yukarısında, 1 birim solunda
C
1 birim aşağısında, 7 birim solunda
D
1 birim aşağısında, 1 birim solunda

blank

Şekildeki AB doğru parçasına paralel ve uç noktalarından biri C noktası olan bir doğru parçası çizilecektir.

Bu doğru parçasının diğer uç noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A
K
B
L
C
M
D
N

Aşağıdakilerden hangisi AB doğru parçasını göstermektedir?

blank


A
B
C
D

blank

Kareli zeminde verilen A noktası başlangıç noktası olacak şekilde P, R, S, T noktalarından geçen ışınlar çiziliyor.

Köşesi A noktası olacak şekilde hangi iki noktadan geçen ışınların oluşturduğu açı geniş açı olur?


A
P ile S
B
P ile T
C
R ile S
D
R ile T

blank

Kareli kağıtta verilen şekilde, aşağıdaki noktalardan hangi ikisi birleştirilirse AB doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçası elde edilir?


A
M ile N
B
L ile N
C
N ile K
D
L ile K

blank

Yukarıda verilen noktaların hangi ikisi birleştirildiğinde oluşan doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur?


A
G ve H
B
C ve G
C
E ve C
D
C ve D

Kareli bir zeminde C noktası B noktasının 3 birim sağında, 1 birim yukarısındadır. B noktası da A noktasının 2 birim solunda, 3 birim aşağısındadır.

Buna göre A noktasının C noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir?


A
1 birim solunda 2 birim yukarısındadır.
B
1 birim solunda 2 birim aşağısındadır.
C
1 birim sağında 2 birim aşağısındadır.
D
1 birim sağında 2 birim yukarısındadır.

blank

Kareli zemin üzerinde verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A
m // k
B
m ⊥ d
C
n ⊥ p
D
k // p

blank

Şekle göre, P noktasını aşağıdaki noktalardan hangisine birleştiren doğru parçasının uzunluğu, MN doğru parçasının uzunluğundan farklıdır?


A
U
B
T
C
S
D
K

blank

Şekilde; OD ışını AF doğrusuna, OC ışını OE ışınına diktir. Buna göre, aşağıda verilen açılardan hangisi dar açıdır?

blank


A
B
C
D

blank

Yukarıda kareli kâğıtta verilen noktalardan hangi ikisinin birleştirilmesiyle oluşan doğru parçası MN doğrusuna dik olur?


A
P ve S
B
S ve T
C
S ve M
D
P ve N

blank

Aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalardan geçen doğru, d doğrusuna dik değildir?


A
F ve G
B
F ve H
C
D ve E
D
C ve F

blank

Şekildeki AB doğru parçasına eş bir doğru parçası çizilecektir. Bu doğru parçasının uç noktalarından biri N noktası ise diğeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


A
B
B
K
C
L
D
M

blank

Şekilde izometrik kâğıda çizilmiş olan k, l, m ve n doğrularından hangileri birbirini kesmez?


A
k ile m
B
n ile m
C
m ile l
D
k ile l

blank

Kareli kâğıt üzerine çizilen açılardan hangisi geniş açıdır?

blank


A
B
C
D