6. Sınıf Din Kültürü Namaz 2

Süre:

Gerektiği zaman abdest veya boy abdesti almaya ne denir?

Namazın dışındaki altı şartından birisi olan sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Necasetten taharet
B
Setr-i avret
C
Hadesten taharet
D
İstikbal-i kıble

Namaz kılarken uyulması gereken birtakım şartlar vardır. Altı tane olan bu şartlara, “namazın içindeki farzlar” veya “namazın rükünleri” denir. Bunlardan bir tanesi eksik olduğu zaman, namaz geçerli olmaz.

Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki şartlarından birisi değildir?


A
Kıyam
B
Kıraat
C
Vakit
D
İftitah tekbiri

Hangi namaz olursa olsun, kılınırken mutlaka Kabe’ye yönelmek gerekmektedir. Kabe’nin yönü bilindiği halde başka bir tarafa dönerek namaz kılınırsa, o namaz kabul olmaz. Çünkü namazın farzlarından birisi ihlal edilmiş olur.

Parçada namazın hangi farzı anlatılmaktadır?


A
Vakit
B
İstikbal-i kıble
C
Niyet
D
Necasetten taharet

(I)Akşam namazını kılacak olan Ali ezanın okunmasını bekliyordu. (II) Ezan okununca abdestini aldı. (III) Kıbleye yönelerek namazına durdu. (IV) Namazı bitince huşu içerisinde duasını ederek Allah’a (c.c.) şükretti.

Ali, parçada IV numaralı maddeden önce namazın hangi şartını yerine getirmeden namaza durmuş olabilir?


A
Vakit
B
Hadesten taharet
C
Kıble
D
Niyet

Namazın şartlarından olan “necasetten taharet” ne demektir?


A
Vücudun, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır.
B
Namaz esnasında Kabe’ye doğru dönmektir.
C
Namaz için niyet etmektir.
D
Namaz kılarken, vücudun gerekli yerlerinin örtülmesidir.

Rükudan sonra elleri, dizleri, alnı ve burnu yere koymaya ………….. denir.

Boşluğa gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?


A
Secde
B
İftitah tekbiri
C
Kıyam
D
Kıraat

Namaz kılarken vücudun gerekli yerlerinin örtülmesi gerekmektedir. Erkeklerde diz ile göbek arası, bayanlarda ise el, yüz ve ayaklar hariç bütün vücudun örtülmesi gerekir.

Parçada anlatılan namazın şartı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Vakit
B
Niyet
C
İstikbal-i kıble
D
Setr-i avret
 

Namazın içindeki ve dışındaki farzlarının verildiği tabloda kaç numaralı bilgilerin yer değiştirmesi gerekmektedir?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Namaz kılınırken Allah’ın (c.c.) huzurunda olunduğunun bilinciyle hareket edilmelidir. Mümkün olduğunca namazda başka şeyler düşünülmemelidir. Namazın insana mutluluk vermesi ve insanı Allah’a (c.c.) yakınlaştırması için bu çok önemlidir.

Parçada anlatılan konu, namazın hangi duygu ile kılınmasıdır?


A
Fitre
B
Huşu
C
İnfak
D
Cem

Namazın altısı içinde, altısı dışında olmak üzere on iki tane şartı vardır.

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki altı şartından birisi değildir?

 
A
İstikbal-i kıble
B
Niyet
C
Secde
D
Necasetten taharet

Namazın son bölümünde “Ettehiyyatü” duasını okuyacak kadar oturmaktır.

Son oturuş da denilen, namazın içindeki farzların sonuncusu olan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


A
Secde
B
Kade-i ahire
C
Kıraat
D
Kıyam

Nerede olursanız olun (namazda) yüzünüzü Mescid-i Haram yönüne çevirin.

(Bakara suresi, 144. Ayet)

Ayette Allah (c.c.) namazın hangi farzına dikkat çekmektedir?


A
Kıble
B
Niyet
C
Vakit
D
Secde