6. Sınıf Din Kültürü Namaz 3

Süre:

Müezzin kimdir?

Sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Ezan okuyan kişidir.
B
Kuran’ı en güzel okuyana müezzin denir.
C
Mukabele yapan kişilerin ismidir.
D
Namaz kıldıran kişiye müezzin denir

Allahu ekber.

Eşhedü en la ilahe illallah.

Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.

Hayye ale’s-salah.

Hayye ale’l-felah. ………………….. Lâ ilâhe illâllah.

Ezanın boş bırakılan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Elhamdülillahi rabbi-l alemin
B
Allahu ekber
C
Kad kameti’s salah
D
Bismillahirrahmanirrahim

İslam’da birçok namaz çeşidi vardır. Günlük namazlar, farz namazlar, sünnet namazlar gibi.

Aşağıdakilerden hangisini günlük namazlar arasından sayamayız?


A
Bayram namazı
B
İkindi namazı
C
Akşam namazı
D
Sabah namazı

I. Tek başına ya da cemaatle namaz kılarken, farz namazın öncesinde okunur.

II. İmam tarafından okunur.

III. Ezandan daha kısadır.

IV. Cemaatle kılınan namazlarda müezzin tarafından farz namazın başladığını duyurmak amacıyla yüksek sesle okunur.

Kamet ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV

İslam dini günde beş vakit namaz kılmayı emreder. Bu namaz vakitlerini duyurmak için yapılan çağrıya “……..” denir.

Boşluğa gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?


A
Sela
B
Kamet
C
Ezan
D
Kıraat
 

İslam’a göre yukarıdakilerden hangisi namaz kılması farz olan kişilerin taşıması gereken şartlardan değildir?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Tanıklık ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir.

Bu ifade Müslümanlar için çok önemlidir ve “Kelime-i şahadet”te de geçmektedir. Bu ifade ezanda aşağıdaki sözcüklerden hangisidir?


A
Allahu ekber.
B
Hayye ale’s-salah.
C
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
D
Eşhedü en la ilahe illallah.

● İslam dininin evrensel sembollerinden birisidir.

● İslam’ın temel mesajının günde beş defa duyurulmasıdır.

● Okunduğu yerde Müslümanların olduğu anlaşılır.

● Dünyanın her yerinde aynı dilde okunur.

Öncüllerde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?


A
Kamet
B
Mukabele
C
Aşır
D
Ezan

Sabah namazı ezanının okunuşu diğer dört vakit ezanın okunuşundan biraz farklıdır. Sabah namazı ezanında fazladan olarak “Namaz uykudan hayırlıdır.” ifadesi de okunur.

Parçada bahsedilen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?


A
Es salatü hayrün mine’n-nevm.
B
Kul hu vallahu ehad.
C
Ve celle senaük.
D
Tebarekte ya zel celali vel ikram

Kamet ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bilgi vermiştir ?

Leyla : Farz namazlarından önce okunur?

Ümit : Kametin sözleri ile ezanın sözleri çok farklıdır.

Emine : Kameti müezzin okur.

Yusuf : Kamet okunurken söylenen “Kad kameti’s salah.” ifadesi “Namaz başladı.” anlamına gelir.


A
Leyla
B
Ümit
C
Emine
D
Yusuf

Ezan bazı sözlerin tekrarından oluşmaktadır.

Ezan okunurken en çok aşağıdakilerden hangisi tekrar edilir?


A
Hayye ale’l-felah.
B
Hayye ale’s-salah.
C
La ilahe illallah.
D
Allahu ekber.

Lâ ilâhe illâllah.

Ezanda da geçen, yukarıda Arapçası verilmiş olan “Kelime-i tevhid”in Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?


A
Allah her şeyi bilir.
B
Allah her şeyi görür.
C
Allah en büyüktür.
D
Allah’tan başka ilah yoktur