6. Sınıf Din Kültürü Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 2

Süre:

Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesi ile;

● Vahyin uygulanması

● Vahyin kabul edilmesi

● Vahyin yazılması olması

● Vahyin anlaşılması kolay olmuştur.

Yukarıda peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin sebeplerinden kaç tanesi doğru olarak verilmiştir?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Peygamberlerin, Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmesine ………… denir.

Boşluğa gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?


A
İsmet
B
Tebliğ
C
Emanet
D
Sıdk

(I) Peygamberler kesinlikle yalan söylemezler.

(II) Allah’ın (c.c.) bildirdiği mesajları insanlara olduğu gibi aktarırlar.

(III) Onlar her ortamda hakkı söylerler.

(IV) Haksızlığa asla göz yummazlar ama boyun eğerler.

Verilen paragrafta kaç numaralı cümlede peygamberlerle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.

(Enbiyâ suresi, 8. Ayet)

Ayette Allah’ın (c.c.) peygamberler ile ilgili vurguladığı konu aşağıdakilerden hangisidir?


A
Peygamberler insanlar arasından seçilmiştir.
B
Peygamberin mucizeleri vardır.
C
Peygamberler belli bir yaştan sonra bu görevi üstlenirler.
D
Sadece erkekler peygamber olabilir.

● Güvenilir kimselerdir.

● Hakka ve adalete çağırmışlardır.

● Ölümsüz insanlardır.

● Herkes gibi insani özellikler taşırlar.

Peygamberlerle ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi yanlış bilgidir?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.

(Meryem suresi, 41. Ayet)

Peygamberlerin sıfatlarından hangisi, yukarıdaki ayette ön plana çıkmaktadır?


A
Fetanet
B
Sıdk
C
Tebliğ
D
İsmet

I. Kezzab

II. Sıdk

III. Emanet

IV. Tebliğ

Verilenlerden hangisi tüm peygamberlerde olan sıfatlardan bir tanesi değildir?


A
I
B
II
C
III
D
IV

De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin.

(Fussilet suresi, 6. Ayet)

Ayete göre peygamberlerin diğer insanlardan tek farkı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Çocuk sahibi olmaları
B
Kendi rızıklarını kazanmaları
C
Allah’tan (c.c.) vahiy almaları
D
Güvenilir olmaları

Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.

(A’râf suresi, 68. Ayet)

Ayette peygamber altı çizili kelime ile kendisinin hangi özelliğinden bahsetmektedir?


A
Fetanet
B
İsmet
C
Sıdk
D
Emanet

Rabb’imiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen, mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.

(Bakara suresi, 129. Ayet)

Ayet Hz. İbrahim’in duasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim’in, peygamberin insanların içinden gönderilmesini istemesinin sebeplerinden olamaz?


A
Vahyin uygulanması ve öğretilmesi daha kolay olur.
B
Peygamberler dürüstür.
C
İnsanları tanıdıkları ve beraber yaşadıkları için doğru çözümler getirir.
D
İnsanların inanması daha kolay ve hızlı olur.

Peygamberler her halleri ve davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır. Günah işlemekten de kaçınmışlardır.

Peygamberlerin günah işlemekten kaçınmalarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?


A
Emanet
B
Fetanet
C
İsmet
D
Sıdk

(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik.

(İsrâ suresi, 95. Ayet)

Ayete göre hangi durum olmuş olsaydı peygamberler de meleklerden seçilirdi?


A
İnsanların yaptığı kötülükler daha çok olsaydı.
B
İnsanların sayısı daha fazla olsaydı.
C
Yeryüzünde yaşayanlar insanlar değilmeler olsaydı.
D
İnsanlar daha çok iyilik yapsalardı.