6. Sınıf Fen Bilimleri Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler (Test 2)

Süre:

Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birbiriyle düzenli ve uyum içerisinde çalışmasını sağlayan sisteme ............ denir.

Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
Dolaşım sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Denetleyici ve düzenleyici sistem

Sinir sisteminin zihinsel faaliyet merkezi aşağıdakilerden hangisidir?


A
Omurilik soğanı
B
Beyin
C
Beyincik
D
Omurilik

Tablodaki etkinlikte verilen bilgilerin doğru olması durumunda 25 puan kazanılıp, yanlış olması durumunda ise 10 puan kaybediliyor.

Verilen etkinliği yukarıdaki gibi dolduran bir öğrenci kaç puan kazanmıştır?


A
0
B
30
C
65
D
100

Refleks davranışlarımızı kontrol edip, alışkanlık hareketlerini yöneten merkezi sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?


A
B
C
D

Merkezi sinir sisteminde yer alan K ve L organlarının görevleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

K

Duyu organlarının çalışmasını düzenlerim. Konuşma, yazma gibi istemli hareketlerin de gerçekleşmesini sağlarım.

L

Dolaşım, solunum, boşaltım gibi olayları düzenleyen merkezim. Ayrıca yutma, çiğneme, öksürme gibi olayları da kontrol ederim.

Buna göre, K ve L organları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A
K Beyin L Omurilik
B
K Beyin L Omurilik soğanı
C
K Beyincik L Beyin
D
K Omurilik L Omurilik Soğanı

Aşağıdaki şekilde beynimizin farklı bölgelerinde gerçekleşen vücut fonksiyonları gösterilmiştir.

blank

Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi vücudumuzda her zaman düşünerek yaptığımız bilinçli tepkilere neden olur?


A
Elimizi farkında olmadan sıcak bir cisme dokunduğumuzda geri çekmemiz
B
Göz kapaklarımızı gün içerisinde defalarca açıp kapatmamız
C
Boğazımıza bir şey kaçtığında öksürmemiz
D
Kitaplıktan sevdiğimiz bir kitabı alıp okumamız

Vücudumuzun sıcaklık, ses, ışık gibi bazı uyarılara karşı düşünmeden, aniden ve isteğimiz dışında gösterdiği tepkilere “refleks” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi reflekse örnek gösterilemez?


A
Uyumak
B
Köpek görünce kaçmak
C
Limon görünce ağzın sulanması
D
Araba sürmek

Aşağıda denetleyici ve düzenleyici sistemlerle ilgili bir şema veriliyor.

blank

Buna göre şemada “?” ile gösterilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A
İç salgı bezleri
B
Merkezi sinir sistemi
C
Çevresel sinir sistemi
D
Refleks

Aşağıda merkezi sinir sistemiyle ilgili bir şema verilmiştir.

blank

Buna göre, verilen ifadeler doğruysa (D), yanlış ise (Y) yönüne doğru ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır?


A
1
B
2
C
3
D
4