6. Sınıf Fen Bilimleri Destek Hareket ve Sindirim Sistemleri (Test 1)

Süre:

Vücudumuzda bulunan bazı kemiklerin resimleri aşağıda verilmiştir.

Buna göre kemiklerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A
K → Kısa Kemik
B
L → Uzun kemik
C
M → Yassı kemik
D
N → Kısa kemik

Fen bilimleri dersinde öğretmen destek ve hareket sistemi ile ilgili aşağıdaki kavram haritasını hazırlıyor.

Buna göre haritadaki numaralı kısımlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
1 Düz 2 Kemik 3 Oynamaz
B
1 Kemik 2 Oynamaz 3 Düz
C
1 Oynamaz 2 Düz 3 Kemik
D
1 Düz 2 Oynamaz 3 Kemik

Aşağıdaki şekilde kol dirsekten açılmaktadır.

blank

Buna göre,

I. Öndeki kaslar gevşer, arkadaki kaslar kasılır.

II. Arkadaki kaslar bağlı olduğu kemiği kendine doğru çeker.

III. Zıt çalışan kasların birbiriyle uyumu, hareketlerimizin daha kolay gerçekleşmesini sağlar.

ifadelerden hangileri doğrudur?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Aşağıda kas çeşitleri ile ilgili mini test hazırlanmıştır.

  Düz Çizgili Kalp
Hareketleri hızlı an- cak kısa sürelidir. Çabuk yorulurlar.      
İsteğimiz dışında çalışan sistemlerde yer alan organların yapısında bulunur.      
Yapısı çizgili kas- lara, çalışması düz kaslara benzer.      
İskeletimizi  hareket ettiren kaslardır.      

Buna göre, mini testte çizgili kasların kaç tane özelliği verilmiştir?


A
1
B
2
C
3
D
4

Aşağıda bazı eklem çeşitlerinin resmi verilmiştir.

blank

Eklemlerin hareket yeteneklerine göre, hareketi çok olandan az olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A
1–2–3
B
2–3–1
C
1–3–2
D
3–1–2

Soru: Destek ve hareket sistemi sağlığı için yapmamız gerekenlerden beş tanesini yazınız.

Cevap : 1. Sandalyede dik oturmalıyız. 2. Sırt çantası taşıyorsak iki omzumuzda taşımalı, tek omuzda taşımamalıyız. 3. Yere eğilirken dizleri bükerek eğilmeliyiz. Belimizden bükülerek eğilmek omurgamızın hasar görmesine neden olabilir. 4. Ani hareketlerden kaçınmalıyız. 5. Düzenli egzersiz yapmak, koşmak yüzmek, tenis oynamak gibi sporlar kas ve kemiklerimizi güçlendirir.

Yukarıdaki soru 20 puanlık olduğuna göre öğrenci bu sorudan kaç puan almış olabilir?


A
8
B
12
C
16
D
20

Aşağıda bazı organların resimleri verilmiştir.

blank

Bu organlarda bulunan kas çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
1. organda bulunan kas, isteğimiz dışında çalışır ve hızlı kasılır.
B
2. organda bulunan kas, isteğimizle çalışır ve hızlı kasılır.
C
3. organda bulunan kas, isteğimizle çalışır. Hızlı kasılır ama çabuk yorulur.
D
3. organda çizgili kas bulunur.

Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
Dengeli beslenmeliyiz.
B
Zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
C
Ağır yükleri dizleri bükmeden kaldırmalıyız.
D
Güneş ışığından yeterince faydalanmalıyız.

Efe : Nesi var? Ahmet: Sindirim sisteminin en uzun organı

Efe : Nesi var?

Eren : Kimyasal sindirim yapar.

Efe : Nesi var?

Ece : Yağların fiziksel sindirimi gerçekleşir.

Yukarıdaki oyunda anlatılmak istenilen organı doğru olarak bilen Efe aşağıdaki organlardan hangisini söylemiştir?


A
Kalın bağırsak
B
Yemek borusu
C
İnce bağırsak
D
Mide

Kimyasal sindirim, besinlerin enzimler yolu ile parçalanmasına denir. Kimyasal sindirim ile besinler hücrelere geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılır.

I. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar

II. Kimyasal sindirim ince bağırsakta tamamlanır.

III. Midede tüm besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir.

Yukarıda yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I,II ve III

Bazı besinler sindirime uğramadan doğrudan kana karışır.

Aşağıdaki besinlerden hangisi doğrudan kana karışmaz?


A
Su
B
Proteinler
C
Vitaminler
D
Mineraller

Aşağıdaki şekilde besin maddelerinin bazı sindirim organlarındaki değişimleri gösterilmiştir.

blank

Buna göre I ve II ile gösterilen sindirim yapı ve organları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A
Ağız – İnce bağırsak
B
Ağız – Mide
C
Mide – İnce bağırsak
D
Mide – Kalın bağırsak

Besinler ve beslenmeyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
Meyve ve sebzeler vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar.
B
Besinlerin vücuda yararlı hâle gelebilmesi için değişime uğraması gerekir.
C
Tüm besin maddelerinin içerisinde az veya çok miktarda su ve mineraller bulunabilir.
D
Büyüme ve yaraların onarımı için bol miktarda yağ içeren besinler tüketilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemini oluşturan yapı veya organlardan biri değildir?


A
Mide
B
İnce Bağırsak
C
Pankreas
D
Ağız

Selma Öğretmen öğrencilerine sindirimde görevli yapı ve organlardan biriyle ilgili bilgiler veriyor.

Su, vitamin ve mineraller sindirime uğramadan buraya gelir. Sindirim olayı sonucunda oluşan atık maddeler son bölüm olan anüs yoluyla vücuttan uzaklaştırılır.

Buna göre bilgi verilen yapı veya organın şekli aşağıdakilerden hangisidir?


A
Mide
B
Ağız
C
Kalın Bağırsak
D
Karaciğer

• Koşma

• Uyuma

• Ders çalışma

• Yüzme

Besinlerden üretilen enerji ile yukarıda- kilerden kaç tanesini gerçekleştirebiliriz?


A
1
B
2
C
3
D
4

Aşağıdaki bazı yapı ve organların isimleri kutucuklar içerisinde yazılmıştır.

1 İnce bağırsak 2 Ağız

3 Karaciğer 4 Mide

Buna göre, verilen yapı ve organlardan hangisinde sindirim olayı başlar?


A
1
B
2
C
3
D
4

Aşağıdaki besin maddelerinden hangisinin kimyasal sindirimi ağızda başlar?


A
Karbonhidrat
B
Protein
C
Yağ
D
Vitamin