6. Sınıf Fen Bilimleri Dolaşım Sistemi (Test 2)

Süre:

Dolaşım sisteminde bulunan üç çeşit damar aşağıda gösterilmiştir.

Bu damar çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Kılcal damarlar, dokularda kan ile hücreler arasında madde alışverişini sağlarlar.
B
Atardamarlar, akciğer atardamarı hariç temiz kan taşırlar.
C
Toplardamarlar, kanı vücuttan kalbe getiren damarlarımızdır.
D
Kılcal damarlar, kanı kalpten alarak vücudumuzdaki organlara dağıtan damarlarımızdır.

( ) Alyuvarlar oksijen taşımakla görevlidir.

( ) Kan vücutta damar adı verilen yapılar içerinde dolanır.

( ) İnsan kalbinde temiz kan ve kirli kan birbirine karışmaz.

Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanın önündeki parantez içine D, yanlış olanın önündeki parantez içine Y harfi yazılacaktır.

Buna göre parantezlerin içine sırasıyla yazılan harfler hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A
D D Y
B
Y Y D
C
D Y D
D
D D D

Kan, kan hücreleri ve plâzmadan oluşur.

Kan ile ilgili,

I. Kanın pıhtılaşmasını sağlama

II. Oksijen ve karbondioksit gazlarının taşınmasını sağlama

III. Su, yağ, glikoz, protein, vitamin, mineral ve hormon gibi maddeleri taşımak.

IV. Vücudumuzu mikroplara karşı koruma

verilen ifadelerinden hangileri kan hücrelerinin görevlerindendir?


A
I ve II
B
I ve III
C
III ve IV
D
I, II ve IV

Başak radyoda acilen kan arandığını duyuyor ve hemen arkadaşlarına haber veriyor. Arkadaşları da bu hastaya yardım etmek için kan gruplarını öğrenmek üzere hastaneye başvuruyorlar.

Başak’ın radyoda dinlediği anonsta aranan kan grubu AB Rh (+) olduğuna göre, hangi arkadaşı hastaya kan verebilir?


A
Betül → A RH (–)
B
Utku → AB RH (+)
C
Elif → 0 RH (–)
D
Merve → B RH (–)

Aşağıda küçük kan dolaşımının şekli ve gerçekleşen olaylar karışık olarak verilmiştir.

I. Kan kalbe temizlenmiş olarak gelir.

II. Solunum gazlarının değişimi sonucu kan oksijence zenginleşir ve kirli kan temizlenir.

III. Akciğerde temizlenen kan kalbe gitmek üzere toplar damara geçer.

IV. Kan temizlenmek için kalpten çıkış yapar.

Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A
I → II → III → IV
B
IV → II → III → I
C
I → III → II → IV
D
IV → III → I → II

Yanda bir kişinin kalbini besleyen damardaki tıkanma gösterilmiştir. Damar tıkanıklığı sebebi ile hücreler oksijensiz kalırsa ölür.

Damar tıkalı olduğu için geçemeyen ve hücrelere oksijen taşıyan kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?


A
Alyuvar
B
Akyuvar
C
Kan pulcuğu
D
Nöron

Efe’nin sorusu : Hücreler ile etkileşimi en yoğun olan kan damarlarıdır. Hücreler ile kan arasında madde alış verişinin gerçekleştiği bu damar türünün adı nedir?

Ece’nin sorusu : Vücut organlarından aldığı kanı kalbimize getiren damar hangisidir?

Damarlar çeşitleri ve görevleri ile ilgili olarak Efe ve Ece’nin yukarıda sorduğu soruların cevapları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişti?


A
Efe’nin sorusunun cevabı : Atardamar Ece’nin sorusunun cevabı : Toplardamar
B
Efe’nin sorusunun cevabı : Kılcaldamar Ece’nin sorusunun cevabı : Atardamar
C
Efe’nin sorusunun cevabı : Toplardamar Ece’nin sorusunun cevabı : Atardamar
D
Efe’nin sorusunun cevabı : Kılcal damar Ece’nin sorusunun cevabı : Toplardamar
blank

Yukarıda büyük kan dolaşımı ile ilgili bir şema verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Bu dolaşımın amacı kanın temizlenmesidir.
B
Kalbin sol tarafından çıkan temiz kan atar damarlarla ilgili doku ve organlara gönderilir.
C
Kirli kan toplardamarlarca toplanarak alt ve üst ana toplardamarlarla kalbimizin sağ tarafına gelir.
D
Oksijence zengin olan kan, vücutta dolaşırken hücrelere oksijen verir.

Aşağıdaki tabloda kan hücreleri ve görevleri boşluklar bırakılarak verilmiştir.

Kan hücreleri Görevleri
Alyuvar 1
2 Kanın pıhtılaşmasını sağlar.
3 Vücudumuzu mikropla- ra karşı korurlar.

Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı kutucuklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

blank
A
B
C
D

Bir dolaşım sistemi yapısıyla ilgili aşağıda bilgiler boşluklar bırakılarak verilmiştir.

Kanı, vücuttan kalbe getiren damarlarımızdır. Akciğer ..................... hariç kirli kan taşırlar. ................, genellikle kanın geldiği organın adını alır. Örneğin, böbrek ..................., karaciğer ..................... vb. adlar alırlar.

Buna göre, yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


A
kılcal damar
B
toplardamar
C
atardamar
D
antikor

Kalp ve damarlarda meydana gelen rahatsızlıklar diğer doku ve organları da olumsuz etkiler. Çevremizde kalp krizi geçirmiş, damar tıkanıklığı, damar sertliği, varis, tansiyon gibi dolaşım sistemi hastalıklarından şikayetçi olanları duymuşuzdur.

Dolaşım sistemimizin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?


A
Yeterli ve dengeli beslenmeliyiz.
B
Hareketsiz uzun süre ayakta durmalıyız.
C
Aşırı yorgunluk ve stresten, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durmalıyız.
D
Düzenli olarak spor yapmalıyız.

Alyuvar, akyuvar, kan pulcukları ile ilgili özellikler aşağıda verilmiştir.

1. Kırmızı renkli kan hücresidir.

2. Beyaz renkli kan hücreleridir.

3. Hastalandığımızda sayıları artar ve mikropları yok ederler.

4. Oksijen ve karbondioksit gazlarının da taşınmasını sağlar.

5. Yaralanma, kanama, damar zedelenmesi gibi durumlarda kan kaybını engeller.

Buna göre verilen özelliklerin hangi kan hücresine ait olduğu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A
Alyuvar 1,4 Akyuvar 2,3 Kan pulcukları 5
B
Alyuvar 1,5 Akyuvar 2,4 Kan pulcukları 3
C
Alyuvar 3,4 Akyuvar 5 Kan pulcukları 1,2
D
Alyuvar 2 Akyuvar 1,3 Kan pulcukları 4,5

Bir öğrenci ödevi için aşağıdaki parçayı yazmıştır.

Kan, vücutta belli bir miktarda olduğunda görevlerini yerine getirebilmektedir. Bu nedenle kan miktarındaki azalma hayati tehlike oluşturur. Kazalar ve ağır ameliyatlarda kan kaybını gidermek için kan alışverişi yapılması gerekebilir. Çok acil durumlarda uygun kanı hemen bulmak çok önemlidir. Bu nedenle kan bankaları kurulmuştur. Kan bankalarında bulunan kanlar, ihtiyacı olanlara hemen ulaştırılmaktadır. Bu kan bankalarına yalnızca sağlıklı insanlar bağış yapabilir.

Hazırlanan bu ödevin konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A
Kan kaybının tehlikeleri
B
Kan bağışının önemi
C
Kanın görevleri
D
Kan hücrelerinin özellikleri
blank

Yukarıdaki etkinlikte doğru kelimeler üzerinden ilerlenirse hangi kan grubuna ulaşılır?


A
A
B
B
C
AB
D
O

Dolaşımlarla ilgili,

I. Küçük kan dolaşımı kanın temizlenmesini sağlar.

II. Her insanın vücudunda, iki farklı dolaşım biçimi vardır.

III. Büyük kan dolaşımı kirli kanı vücuda dağıtılmasını sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III

İnsanlarda oksijenin alınıp hücrelere kadar taşınması işleminde dolaşım sistemi ve solunum sistemi birlikte görev yapar.

Aşağıda verilen,

1. Burun ile havanın alınması

2. Akciğerlere oksijen taşınması

3. Oksijenin hücrelere taşınması

olayların hangileri dolaşım sistemi tarafından gerçekleştirilir?


A
Yalnız 3
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3