6. Sınıf Fen Bilimleri Ergenlik Dönemi (Test 3)

Süre:

Ergenin duygusal tepkileri düzenlilik göstermez. Hem duygusal durumlarının değişim hızı çabuktur, hem de duygularında istikrarsızlık vardır. Ergenin aynı olaya bir gün ara ile gösterdiği tepki değişik olabilir. Çocukluktaki gibi olmasa da duygusal durum çabuk değişir. Ergenlerin duygularındaki değişmelerin hızında ve düzensizliğinde bireysel farkların etkisi hatırlanmalıdır.

Yukarıdaki yazıda ergenlik dönemi ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisinden bahsedilmektedir?


A
Duygusal dalgalanma (İstikrarsızlık)
B
Ergenlik dönemi ortak fiziksel değişmeler.
C
Eşeysel karakter oluşumu
D
Hayatı ve çevreyi sorgulama

I. Ses telleri gelişir ve ses kalınlaşır.

II. Yumurtalıkların çalışmasıyla yumurta üretimi başlar.

III. Menstrüasyon döngüsü (Adet) başlar.

IV. Boy uzar ve kilo artar.

Yukarıda verilenlerden hangileri ergenlik dönemine giren kız çocuklarda gözlenen değişikliklerdir?


A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
II,III ve IV

Ergenlerdeki bazı ergenlik özellikler hormonlar sayesinde meydana gelir. Sürecin devamı ile yetişkin vücuduna ulaşılır.

Yukarıdaki görselde bir bireyde görülen değişim (Sakal – Bıyık oluşumu) gösterilmiştir.

Buna göre bu değişeme etki eden hormon ve salgılandığı iç salgı bezi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

blank


A
B
C
D

Ergenliğe giriş yaşı, çocukların genetik özellikleri, yaşadıkları ülkelerin sıcaklığı, beslenme özellikleri vb. faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin Arabistan sıcaklığı yüksek bir ülke olduğundan oradaki çocuklar ülkemize göre daha erken ergenliğe girer.

Yukarıda verilen bilgilere göre çocukların ergenliğe giriş yaşında aşağıdaki faktörlerden hangisini etkili olduğu söylenemez?


A
Genetik özellikleri
B
Yaşadığı ülkeleri iklim özellikleri
C
Beslenme özellikleri
D
Vücudun fiziksel yapısı

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen değişikliklerden birisi değildir?


A
Bedensel değişim
B
Zihinsel değişim
C
Genetik değişim
D
Duygusal değişim

blank

Ergenlik dönemindeki bazı değişmeler yukarıda verilmiştir.

Tablo dikkate alınarak ergenlik dönemindeki Efe’de görülen fiziksel değişimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?


A
6-7-8-9
B
1-2-3-9
C
1-4-5-9
D
2-3-5-9

Aşağıda verilenlerden hangisi ergenlik döneminde gözlenen ruhsal değişiklerden biri değildir?


A
Ergen hayatı ve çevreyi sorgular.
B
Kendini anne ve babaya bağlı hissetme duygusu azalır.
C
Ergen kendini çevreye kabul ettirme mücadelesine girer.
D
Üreme organlarının gelişimine paralel, üreme hücreleri üretilmeye başlar.

Aşağıdaki organlardan hangisi diğerlerine göre daha geç görevsel olgunluğa ulaşır ?

blank


A
B
C
D

blank

Ergenlik dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?


A
Üreme hücrelerinin üretilmeye başlandığı dönemdir.
B
Genellikle erkekler kızlardan önce ergenliğe girer.
C
Eşeysel hormonlar salgılanır.
D
Erkeklerde göğüs ve koltuk altı kıllanır, sakal ve bıyık çıkar.