6. Sınıf Fen Bilimleri Güneş Sistemi (Test 1)

Süre:

Gezegenler, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve meteorların Güneş’in etrafında birikmesiyle oluşan gök cisimleri topluluğuna ‘Güneş Sistemi’ denir. Güneş sistemindeki gezegenler İç (Karasal) ve Dış (Gaz Yapılı) gezegenler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Güneş sistemi ile ilgili olarak öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor.

Mete: İç (Karasal) gezegenler Merkür, Venüs ve Dünya’dır.

Ece: Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün Dış (Gaz Yapılı) Gezegenlerdir.

Efe: Güneş sistemindeki gezegenlerden Güneş’e en yakın gezegen Merkür, en uzak gezegen ise Neptün’dür.

Öğrencilerden hangilerinin yaptığı yorum doğrudur?


A
Mete ve Ece
B
Efe ve Ece
C
Efe ve Mete
D
Efe

I. Yılın belirli dönemlerinde, Güneş doğmadan hemen önce, ya da battıktan sonra, çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. Pek çok kimse, ona sabah ya da akşam yıldızı demektedir. Venüs doğal ısı ve ışık kaynağıdır.

II. Satürn Güneş sisteminin Güneşten uzaklık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter’den sonra ikinci sırada gelir.

III. Gezegenler hem kendi ekseni etrafında dönerler. Hem de Güneş’in etrafında dolanırlar.

Güneş sistemi ve gezegenler ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III

Dünya’ya en yakın gezegen Venüs’tür. Venüs, Güneş çevresindeki dönüşünü 225 günde tamamlar.

Venüs ile ilgili olarak ;

I. Venüs’ün uydusu yoktur.

II. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.

III. Güneş’e yakınlık bakımından ikinci sırada yer alır.

yargılarından hangileri doğrudur?


A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız III
D
II ve III

“Nesi var?” oyununda bir kişi ebe seçildikten sonra, diğerleri ebenin haberi olmadan bir nesne ya da kişi belirlerler. Ebe her çocuğa sırayla “Nesi var?” diye sorarak, aldığı dolaylı yanıtlarla belirlenmiş nesnenin ne olduğunu anlamaya çalışır. Efe : Nesi var?

Ahmet: “Mavi gezegen” olarak ikici bir adı var. Uzaydan bakıldığında mavi renkte göründüğü için.

Efe : Nesi var?

Eren : Bir tane doğal uydusu var

Efe : Nesi var?

Ece : Komşu gezegenleri var. Mars ve Venüs.

Yukarıdaki oyunda anlatılmak istenilen nesneyi doğru olarak bilen Efe aşağıdaki nesnelerden hangisini söylemiştir?


A
Ay
B
Uranüs
C
Satürn
D
Dünya

Diğer tüm gezegenler saat yönünün tersine dönerken bu gezegen saat yönünde döner. Güneş ışınlarının %80’ini yansıtabilen bu gezegen Dünyadan çıplak gözle görülen en parlak gezegendir. Bu gezegen Dünya’nın ikizi olarak da bilinir.

Yukarıda bahsedilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?


A
Mars
B
Merkür
C
Venüs
D
Neptün

Yukarıdaki grafikte bazı gezegenlerin
Dünya’ya olan uzaklıkları gösterilmiştir.

Buna göre A, B ve C harfleri ile gösterilen gezegenler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

blank


A
B
C
D

Güneş sisteminde X tane gezegen vardır. Güneş sistemindeki gezegenler İç ve Dış gezegenler olmak üzere ikiye ayrılırlar. İç gezegenlerden sonra geniş bir asteroid kuşağı bulunmaktadır. Y ile Z arasında yer alan kaya ve diğer minerallerden oluşan asteroidlerin büyüklüğü birkaç santimetreden yüzlerce kilometreye kadar değişmektedir.

Metindeki X, Y ve Z harflerinin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


A
X 8 Y Dünya X Mars
B
X 8 Y Mars X Jüpiter
C
X 9 Y Jüpiter X Satürn
D
X 8 Y Satürn X Uranüs

blank

Yukarıda hazırlanan venn şemasında sadece Dünya'ya ait özellikler I numaralı alanda, sadece Mars'a ait özellikler III numaralı alanda, hem Dünya hem de Mars'a ait özellikler II numaralı alanda gösteriliyor.

Gezegenlerin özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlış bir gösterim olur?


A
I numaralı alana şu anki bilgilere göre canlı yaşamının sürdüğü tek gezegendir yazılabilir.
B
II numaralı alana Güneş çevresinde dolanma hareketi yaparlar yazılabilir.
C
III numaralı alana halkası olan gezegendir yazılabilir.
D
II numaralı alana karasal gezegenlerdir yazılabilir.

Mars hakkında bilgi toplamak için gönderilen uzay aracı olan Curiosity Mars’ın yüzeyine iniş yaptıktan sonra Dünya’ya çok değerli bilgiler gönderdi. Curiosity kayaları delerek analizler yaptı. Ayrıca lazerler kullanarak Mars atmosferi ile ilgili elde ettiği verileri bize gönderdi. Curiosity’nin kendi ışık kaynağını kullanmadan yüksek çözünürlüklü kameralarıyla çektiği görüntüler incelenerek Mars’la ilgili sorulara cevap arandı.

Uzay aracının gönderdiği veriler ve Mars’ın özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifade olur?


A
Curiosity Mars’ın uydularının görüntülerini göndermiş olabilir.
B
Curiosity Mars’ın yüzeyine Güneş ışığı yardımıyla görüntülemiş olabilir.
C
Curiosity Mars’ın atmosferi ile ilgili veriler göndermiştir.
D
Curiosity’nin gönderdiği atmosfer analiz verileri Mars’ın dış gezegen gaz yapılı) olduğunu kanıtlamıştır.

Halk arasında gök taşı olarak da bilinen meteor, yeryüzüne çok seyrek düşmektedir. Dünyanın Güneş çevresinde yaptığı hareketi sırasında Dünya’ya yeterince yakın olan taşlar, yerin çekimine uğrayarak yüksek bir hız kazanırlar ve yer atmosferinden içeri girerler. Küçük olanlar hava içinde yanarlar ve ışık çizgisi çizip toz olurlar. İnsanların “yıldız kaydı” ya da “yıldız aktı” dediği olay aslında budur. Boyutu daha büyük olan parçalar ise ilk hızın yarattığı sürtünme ısısı ile yanarak parçalanır ve parçaları yeryüzüne ulaşır.

I. Yıldız kayması denilen olay aslında meteorun atmosferdeyken çıkardığı ışıktır.

II. Dünya atmosferi meteorlara karşı bizleri korur.

III. Göktaşlarının uzay boşluğundan

yeryüzüne doğru gelmesinin sebeplerinden biri de yer çekimidir.

Yorumlarından hangileri yapılabilir?


A
I, II ve III
B
I ve III
C
Yalnız III
D
II ve III

Güneş sistemi ile ilgili bir etkinlik için Ece
aklından bir gezegen tutuyor . Efe gezegenle ilgili aşağıdaki soruları soruyor.

1. Soru : Uydusu var mı?

2. Soru : Halkası var mı?

3. Soru : Bilinen canlı yaşamı var mı?

Efe’nin sorduğu üç soruya da “Yok” diye cevap veren Ece’nin aklından tuttuğu gezegen aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A
Venüs
B
Mars
C
Jüpiter
D
Uranüs

Güneş sisteminin üçüncü büyük gezegenidir. İlk olarak 1781 yılında William Herschel tarafından bulunmuştur. Gezegenin Güneş etrafında dolanma dönemi 84 yıl olup yaklaşık 21 yıl süre ile kutuplardan biri Güneş’e yönelik kalır. Bu nedenle bu bölge uzun bir yaz (aynı zamanda gündüz) geçirirken diğer kutup 21 yıl süren uzun bir kış (aynı zamanda gece) geçirir. Uranüs’ün atmosferi derin bir bulut gibi özelliksiz gaz tabakasından oluşur. Uranüs’ün bilinen 27 uydusundan Ariel, Miranda, Umbriel ve Oberon en çok önemlileridir. Gezegenin ortalama sıcaklığı – 214 °C’dir.

Aşağıdakilerden Uranüs ile ilgili hangisi yanlış bir yorum olur?


A
Uranüs’teki mevsimler Dünya’ya göre daha uzun sürelidir.
B
Uranüs’ün uydu sayısı Mars’a göre daha fazladır.
C
Uranüs Merkür’e göre daha büyük ve daha soğuk bir gezegendir.
D
Güneş sisteminin üçüncü büyük gezegeni olan Uranüs 1781 yılında oluşmuştur.

Merkür’ün Güneş ışığını alan bölgesinde yüzey sıcaklığı 450 °C’nin üzerine çıkabilirken , Güneş ışınlarını almayan diğer bölgelerinde ise sıcaklık – 172°C’ye kadar düşebilmektedir. Merkür çıplak gözle sadece gün doğumunda ve gün batımında görülebilmektedir.

Merkür ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


A
Merkür uydusu olmayan iki gezegenden biridir.
B
Merkür karasal bir gezegendir.
C
Merkür’ün diğer adı çoban yıldızıdır.
D
Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.

Asteroit, ‘Uzay’da bir gezegenden daha küçük olan kayalık nesne’ olarak tanımlanıyor. Bazı bilimsel kaynaklar ise asteroitleri ‘uzay enkazı’ veya ‘Güneş sistemlerinin oluşumundan arta kalan parçalar’ olarak belirtiyor. Güneşimizin yörüngesinde yer alan milyonlarca asteroit bulunuyor. Bu asteroitlerin yaklaşık 705 bini, Mars ve Jüpiter arasında yer alan ‘Asteroit Kuşağı’nda yer alıyor. Asteroitler, yüzlerce kilometre genişliğinde olabiliyor. Güneş sisteminin en büyük asteroidi Ceres, 940 kilometrelik genişliğindedir.

Asteroitlerle ilgili olarak ;

I. Asteroitler gezegenden küçük gök cisimleridir.

II. Asteroitler sadece Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alır.

III. Ceres, Güneş sisteminin en büyük asteroididir.

yargılarından hangileri doğrudur?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III