6. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvet ve Hareket (Test 1)

Süre:

Yukarıdaki parkurda Ahmet, Erhan ve Fatih aynı anda koşmaya başlıyorlar. Bitiş çizgisine en önce Ahmet, en son ise Erhan ulaşıyor.

Buna göre koşucuların sürat – zaman grafikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A
B
C
D

Bir araca ait sürat – zaman grafiği aşağıda verilmiştir.

blank

Buna göre, araçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Araç sabit süratle gitmiştir.
B
Aracın sürati 50 m/sn’ dir.
C
Araç 2. ve 4. saniyeler arasında 50 m yol almıştır.
D
Araç 4 saniyede 200 m yol almıştır.

blank

Bir aracın alınan yol – zaman grafiği verilmiştir.

Buna göre,

I. 1. ve 3. aralıkta araç sabit süratli hareket yapmıştır.

II. Araç 2. ile 8. saniye aralıklarında hareket etmemiştir.

III. Aracın 3. aralıkta sürati sıfırdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III

blank

K aracının sürat – zaman grafiği, L aracının ise alınan yol – zaman grafiği yukarıda verilmiştir.

Buna göre,

I. K aracının sürati 50 m/s’ dir.

II. K ve L araçları 4. saniye sonunda eşit miktarda yol almışlardır.

III. K ve L aracı sabit süratli hareket etmişlerdir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III

Sürat ile ilgili öğrencilerin ifadelerinden hangisi yanlıştır?


A
Sürat birimi m/sn’ dir.
B
Sürat birim zamanda alınan yol olarak tanımlanabilir.
C
Aynı yolu daha kısa sürede alan aracın sürati daha fazladır.
D
Aynı sürede daha çok yol alan aracın sürati daha azdır.

Koşu yarışına aynı anda aynı yerden başlayan üç öğrenci, yarış boyunca sabit süratlerle hareket ediyor.

blank

Öğrencilerin süratleri grafikteki gibi olduğuna göre,

I. Yarışı Enes kazanmıştır.

II. Barış, koşu yolunu daha uzun sürede bitirmiştir.

III. Faruk, eşit zaman aralıklarında Barış’tan fazla yol almıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I, II ve III

blank

Şekildeki A, B, C ve D sandıklarına etki eden kuvvetler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A
Dengelenmemiş A, C Dengelenmiş B, D
B
Dengelenmemiş B, D Dengelenmiş A, C
C
Dengelenmemiş A, D Dengelenmiş B, C
D
Dengelenmemiş B, C Dengelenmiş A, D

blank

K cismi şekildeki gibi dinamometreler üzerinde gösterilen kuvvetler ile çekiliyor.

Buna göre, cisim hangi yönde hareket eder?


A
Kuzey
B
Güney
C
Doğu
D
Batı

blank

Sürtünmesi ihmal edilen bir ortamda başlangıçta durmakta olan cisme şekildeki gibi kuvvetler etki etmektedir.

Buna göre hangi öğrencinin ifadesi yanlıştır?


A
Cisim sabit süratle hareket eder.
B
Cisme etki eden net kuvvet 6 N’dur.
C
Cisim sol tarafa doğru hareket eder.
D
Cisim net kuvvet yönünde hareket eder.

Hareketsiz durumdaki özdeş cisimlere aynı anda farklı kuvvetler aşağıdaki gibi uygulanıyor.

Buna göre aynı süre içerisinde, hangi cismin sürati diğerlerinden fazla olur? (Ortamlar sürtünmesizdir.)

blank


A
B
C
D

Aşağıda bileşke kuvvet konusu ile ilgili ifadeler verilmiştir.

I. Aynı doğrultulu aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi bulmak için kuvvetler toplanır.

II. Hareket halindeki bir cisme uygulanan bileşke kuvvet sıfır ise cisim aynı süratle hareketine devam eder.

Buna göre verilen ifadeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A
Yalnız I. ifade doğrudur.
B
Yalnız II. ifade doğrudur.
C
I. ve II. ifade yanlıştır.
D
I. ve II. ifade doğrudur.

blank

Yukarıdaki şekilde dinamometrelere uygulanan kuvvetler gösterilmiştir.

Buna göre,

I. Kuvvetlerin yönleri birbiriyle aynıdır.

II. Kuvvetlerin doğrultuları birbiriyle aynıdır.

III. Kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III