6. Sınıf Fen Bilimleri Sabit Süratli Hareket (Test 2)

Süre:

Öğretmen, öğrencilerden okul bahçesinde bir arkadaşlarının süratini bulmalarını istiyor. Öğrenciler yanlarına aşağıdaki aletleri alıyorlar.

Buna göre hangi öğrenci arkadaşının süratini hesaplayabilir?


A
Rasim
B
Betül
C
Abdullah
D
Dilek

Yukarıdaki sporcular bulundukları yerden gösterilen yolları takip ederek O noktasına eşit sürede ulaşıyorlar.

Buna göre bu sporculardan hangisinin sürati en çoktur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)


A
Murat
B
Davut
C
Mehmet
D
Sinan

Ankara’dan 7:30’da hareket eden otobüs, 12:30’da İstanbul’a ulaşmıştır.

Ankara – İstanbul arası 500 km olduğuna göre, otobüsün sürati kaç km/sa’tir?


A
90
B
100
C
110
D
120

blank

Şevket öğretmen öğrencilerinden farklı araçlara ait sürat – zaman ve alınan yol – zaman grafiği çizmelerini istemiştir.

Buna göre hangi öğrencinin aracı belirtilen sürede en az yol almıştır?


A
Arzu
B
Fatma
C
Selin
D
Emin

blank

Bir aracın sürat – zaman grafiği şekildeki gibidir.

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Araç 4 saatte 200 km yol almıştır.
B
Aracın sürati 50 m/sa’dır.
C
Araç sabit süratle hareket etmektedir.
D
Araç bu süratle devam ettiğinde 7 saatte 350 km yol alır.

blank

Tablodaki verilere göre koşuculardan hangisi daha süratlidir?


A
Ahmet
B
Zeynep
C
Mehmet
D
Tuncay

Bir araca ait sürat – zaman grafiği aşağıda verilmiştir.

blank

Buna göre araç 72 km’lik yolu kaç saatte alır?


A
4
B
8
C
9
D
2

blank

Yukarıdaki tabloda bir hareketliye ait yol-zaman değerleri verilmiştir

Buna göre hareketli ile ilgili;

I. Sabit süratli hareket etmiştir.

II. 4. saniyedeki sürati 5 m/s dir.

III. Hareketlinin 2. saniyedeki sürati 10. saniyedeki süratinden daha azdır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Nilgün aşağıdaki sürat ile ilgili soruları çözerek altına cevaplarını yazıyor.

Buna göre, hangi sorunun cevabını yanlış yazmıştır?


A
Soru: Bir araç 3 m/s süratle 360 m yolu kaç s’de alır? Cevap: 120 s
B
Soru: 480 m yolu 12 s’de alan aracın sürati kaç m/s’dir? Cevap: 40 m/s
C
Soru: 20 s’de 200 m yol alan aracın sürati kaç m/s’dir? Cevap: 20 m/s
D
Soru: Bir bisikletli 30 saniyede 300 m yol alıyorsa sürati kaç m/s’dir? Cevap: 10 m/s

60 metrelik yolu 12 saniyede giden bir aracın sürati kaç m/sn’dir?


A
2
B
5
C
10
D
15

İsmail ve Vedat verilen süratlerle hareket ederek 1 saat sonra okulda buluşuyorlar.

blank

Buna göre, İsmail ve Vedat’ın başlangıçta aralarında kaç km mesafe vardır?


A
2
B
4
C
6
D
8

blank

Aynı anda yarışa başlayan K, L ve M araçlarının yarışa başlangıç konumları yukarıda verilmiştir.

Tüm araçlar bitiş çizgisine aynı anda vardıklarına göre K, L ve M araçlarının süratlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?


A
K = L = M
B
K > L > M
C
M > K > L
D
L > K > M