6. Sınıf Fen Bilimleri Sesin Maddeyle Etkileşimi (Test 2)

Süre:

Kulağını demiryoluna koyan bir kişi uzaktan yaklaşan trenin sesini duyabiliyor, ancak başını kaldırıp etrafına baktığında ne treni görebiliyor ne de sesini duyabiliyor.

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşabiliriz?


A
Ses titreşimlerini göremeyiz.
B
Ses gazlarda daha iyi iletilir.
C
Ses her ortamda yayılmaz.
D
Ses katılarda daha iyi iletilir.

Dairesel bir ortamda çalar saatten çıkan sesin duyulma sırası I, II ve III şeklindedir.

Bu ortamlarda demir, su ve hava olduğu bilindiğine göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olur? (Bireyler ortamlara eşit uzaklıktadır.)


A
I Su II Demir III Hava
B
I Demir II Su III Hava
C
I Demir II Hava III Su
D
I Hava II Su III Demir

Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Dalgalar hâlinde yayılır.
B
Her ortamda yayılır.
C
Titreşimler sonucu oluşur.
D
Hızı, ortamın cinsine bağlıdır.

Aşağıdaki yapılar az şiddetli bir sesin her tarafta düzgün duyulması için tasarlanmıştır.

blank

Bu yapılar hangi bilime göre tasarlanmıştır?


A
Soğurulma
B
Akustik
C
İletilme
D
Sonar

Aşağıda ses ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir.

blank

Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur?


A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
3 ve 4

Aşağıda ses ile ilgili ifadeler verilmiştir.

→ Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının, bir engele çarptıktan sonra tekrar geldiği ortama geri dönmesine ............................. denir.
→ Ses dalgası çarptığı ortamda enerjisini kaybeder ve ilerleyemez ise bu olaya ............................. denir.
→ Bir mekandaki sesin iç ortamdan dışarıya ya da dış ortamdan içeriye geçişini engellemek için yapılan uygulamalara .......................... denir.

Buna göre cümlelerdeki boşluklara aşağıda verilen kavramlardan hangisi yazılamaz?


A
sesin soğurulması
B
ses yalıtımı
C
sesin enerjisi
D
sesin yansıması

Bilgi: Ses dalgaları madde ile karşılaştığında:

→ Ses engeli aşabilir.

→Ses engele çarpıp yansıyabilir.

→Ses engel tarafından soğurulabilir.

Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisi ses yalıtımı için kullanılması uygun değildir?

blank


A
B
C
D

Aşağıdaki deneyde cam fanusun içindeki çalar saatin sesi hava ve hava bulunmayan ortamlarda dinleniyor.

blank

Buna göre deney düzeneklerini hazırlayan öğrencinin amacı aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak olabilir?


A
Ses en hızlı katılarda yayılır.
B
Ses dalgalar hâlinde yayılır.
C
Ses enerji olarak kullanılır.
D
Madde olmayan ortamda ses yayılmaz.

Bilgi: Balıkçılar balık sürülerinin yerini ve miktarını tespit etmek için sonar cihazı kullanır.

blank

Sonar cihazından gönderilen ses dalgası balık sürüsüne çarptığında geri yansır. Balıkların yeri ve miktarı bu şekilde bulunur.

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Sonar cihazı ses dalgalarının yansıma özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
B
Balıklar ne kadar yakında ise yerleri o kadar geç belli olur.
C
Yarasalar da bu yöntem sayesinde yönlerini ve avlarını bulurlar.
D
Yunuslar da balık sürüsünü bulmak için ses dalgalarını kullanırlar.

Betül, Ayşe, Serdar, ve Fatih özdeş dört adet çalar saati kurup, saatleri sırasıyla keçe, karton, pamuk ve kumaş ile kaplanmış özdeş karton kutuların içine ayrı ayrı koyuyorlar. Ardından kutuların kapağını kapatıp saatlerin çıkardığı sesleri dinliyorlar.

Bu deneyi yapan öğrenciler, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap arıyor olabilir?


A
Ses her ortamda aynı mı yayılır?
B
Farklı maddelerin çıkardığı sesler arasında ne gibi farklılıklar vardır?
C
Maddelerin sesi soğurma oranlarında farklılık var mıdır?
D
Ses, havasız ortamlarda iletilir mi?

Ses kaynağından çıkan ses çevreye aşağıdakilerden hangisi gibi yayılır?


A
Bir doğru boyunca
B
Dalgalar hâlinde
C
Hem doğrusal hem de dalgalar hâlinde
D
Havayı oluşturan taneciklerin birbirini itmesi ile

Bilgi: Ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda, en yavaş ise gazlarda yayılır.

Ses I. maddede 5130 m/s hızla, II. maddede 1463 m/s hızla yayıldığına göre, bu maddelerin fiziksel hâlleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?


A
I Gaz II Sıvı
B
I Gaz II Katı
C
I Sıvı II Katı
D
I Katı II Sıvı