6. Sınıf Fen Bilimleri Solunum ve Boşaltım Sistemleri (Test 3)

Süre:

( ) Soluk borusunun akciğerlere giden iki kolundan her birine “bronş” adı verilir.

( ) Gaz alışverişi bronşcuklarda gerçekleşir.

( ) Burun ve ağızdan alınan havanın gırtlağa iletilmesini yutak sağlar.

Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanın önündeki parantez içine D, yanlış olanın önündeki parantez içine Y harfi yazılacaktır.

Buna göre parantezlerin içine sırasıyla yazılan harfler hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A
D D Y
B
Y Y D
C
D Y D
D
Y D D

Cansu, solunum sistemini oluşturan yapı ve organlarla ilgili aşağıdaki ödevi hazırlıyor. Bu modelde nefes alma sırasında gerçekleşen olayları gösteriliyor.

Buna göre, Cansu’nun hazırladığı model ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
1 numara ile soluk borusu gösterilmiştir.
B
2 numara ile göğüs kafesi gösterilmiştir.
C
3 numara ile akciğere hava dolması gösterilmiştir.
D
4 numara ile diyaframın gevşeyip kubbeleştiği gösterilmiştir.
Yanda alveollerin resmi gösterilmiştir.

Alveollerle ilgili,

I. Alveoller bronşçuklarla beraber akciğerlerin temel yapısını oluşturur.

II. Akciğerlerimizde yer alan ve etrafı çok sayıda kılcal kan damarıyla çevrili üzüm salkımına benzeyen hava keseleridir.

III. Solunum gazlarının yer değiştirmesi alveollerde gerçekleşir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Soluk alırken havanın geçtiği organlar karışık olarak verilmiştir.

1. Soluk borusu

2. Burun

3. Bronş

4. Yutak

5. Akciğerler 6. Gırtlak

Buna göre, havanın izlediği yolun sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A
1 – 2 – 4 – 3 – 6 – 5
B
2 – 4 – 6 – 1 – 3 – 5
C
2 – 4 – 1 – 6 – 5 – 3
D
1 – 3 – 5 – 2 – 4 – 6

Aşağıda solunum ile ilgili cümleler boşluklar bırakılarak yazılmıştır.

Bronşların akciğer içerisine uzanan ince dallarına ..................... adı verilir.

Gırtlağın içerisinde sesin oluşmasını sağlayan ......................... bulunur. ...................... göğüs boşluğu ile karın boşluğumuzu ayıran, akciğerlerimize destek veren ve çizgili kas yapısında olan kastır.

Sağ akciğerimizde üç bölme (lop), sol akciğerimizde ....................... (lop) bulunur.

Bu cümlelerdeki boşluklara aşağıda verilen kavramlardan hangisi yazılamaz?


A
iki bölme
B
bronşçuk
C
ses telleri
D
alveol

Gırtlak soluk borusu ile yutak arasında bulunan kıkırdaktan yapılan ses kutusu da denilen organdır. Gırtlak solunum olayı için alınan havanın soluk borusuna besin maddeleri ile suyun da yemek borusuna iletilmesini sağlar. Soluk verme olayı sırasında dışarı atılan hava ile gırtlakta bulunan ses telleri titreştirilerek sesin oluşması sağlanır. Ses ise dil dudaklar ve yanakların hareketi ve dişler sayesinde şekillenir ve kelimelere dönüşür.

Yukarıda bir solunum sistemi organıyla ilgili bilgi verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yorum olur?


A
Gırtlak normal şartlarda soluk borusuna besin kaçmasını önler.
B
Gırtlak soluk borusu ile yutak arasında bulunur.
C
Gırtlak sesimizin oluşmasını sağlar. Konuşmadığımız, bağırmadığımız zamanlarda gırtlak içinden hava geçmez.
D
Gırtlakta bulunan ses telleri titreştirilerek sesimiz oluşur.
blank

Yandaki görselde solunum sisteminin bir organı gösterilmiştir.

Bu organla ilgili,

I. Yapısında bulunan kıllar havadaki toz parçacıklarını tutar.

II. Mukus sıvısı ile havayı nemlendirir ve ısıtır.

III. Koku almamızı sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Solunum sisteminin sağlığı ile ilgili ifadeler doğru yanlış şeklinde işaretlenmiştir

  Doğru Yanlış
1. Temiz havada egzersiz yapmalı ve fırsat buldukça yürümeliyiz.  
2. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalı, özellikle sigara içilen ortamlar- da bulunmamalıyız.   √  
3. Havasız, tozlu ya da kalabalık ortamlarda durmalıyız.  
4. Sağlıklı ve temiz hava solumak için çevremizi kirletmeliyiz ve insanları bilinçlendirmemeliyiz.     √

Buna göre hangi satırda yanlış işaretleme yapılmıştır?


A
1
B
2
C
3
D
4

Vücudumuz için gerekli maddeleri beslenme yolu ile alırız. Bu maddeleri yaşamsal faaliyetlerimizde kullanırız. Tabi bunun sonucunda da atık maddeler oluşur. Bunula birlikte vücudumuza aldığımız maddelerin bir kısmını kullanamayız. Fazla alınan ve kullanılmayan bu artık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırmamız gerekir.

I. Artık ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir.

II. Boşaltım olayını sadece boşaltım sistemi organları gerçekleştirir.

III. Sindirim atıklarının atılmasında kalınbağırsak görev alır.

Boşaltım ile ilgili olarak yukarıdaki yorumlardan hangileri yapılabilir?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I,II ve III

Aşağıdaki şekilde boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar gösterilmiştir.

blank

Bu yapı ve organlarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


A
Organların yerleri doğru gösterilmiştir.
B
İdrar kesesi ile üreterin yerleri değiştirilmelidir.
C
Üreter ile üretranın yerleri değiştirilmelidir.
D
Böbrek ile idrar kesesinin yerleri değiştirilmelidir.

Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerinden boşaltım sistemi ile ilgili bildiklerini kartlara yazmalarını istiyor.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yazdığı bilgide hata bulunmaktadır?


A
Erdinç Böbrekler kanı süzerek temizler.
B
Mahmut Böbrek atar damarı ile böbreğe üre miktarı fazla olan kan gelir.
C
Feyza Üreter, böbrekte oluşan idrarın, idrar kesesine taşınmasını sağlar.
D
Esra Böbrekte süzülen atık maddeler anüsten dışarı atılır.

Üre, karbondioksit ile su ve tuzun fazlası vücudumuzdan uzaklaştırılması gereken atık maddelerdir. Atık maddeler uzaklaştırılamazsa vücut için tehlikeli olur.

Yukarıda verilen bilgiye göre hangi öğrencinin söylediği yanlıştır?


A
Deri, terleme yoluyla su ve tuzun fazlasını dışarı atar.
B
Akciğerler, soluk vermeyle su ve karbondioksiti dışarı atar.
C
Besin atıklarının dışkı şeklinde vücuttan atılmasını ince bağırsak sağlar.
D
Böbrekler, kanı süzerek idrar şeklinde vücuttan dışarı atar.

Aşağıdaki şekilde böbreğin bazı kısımları verilmiştir.

blank

Buna göre;

I. Üre yoğunluğu en fazla olan damar böbrek atardamarıdır.

II. Üreter, içerisinde su, tuz ve ürenin bulunduğu idrarı taşır.

III. Süzülen ve temizlenen kan böbrek toplardamarına aktarılır.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

blank

Yukarıda resimleri verilen organlardan hangileri atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında görev alır?


A
Yalnız kalp
B
Kalp ve deri
C
Deri ve akciğerler
D
Kalp, deri ve akciğerler

Boşaltım sisteminin sağlığı konusuyla ilgili bir televizyon programında Nefroloji Uzmanı Dr. Aysun Hanım’a aşağıdaki sorular soruluyor.

Böbrek taşının oluşmasının sebepleri nelerdir? Taş oluşumunu önlemek için neler yapabiliriz?

Buna göre Dr. Aysun Hanım izleyicilere aşağıdaki tavsiyelerden hangisini vermiş olamaz?


A
Kalsiyum ve D vitamini içerikli besinlerden fazla miktarlarda tüketilmeli
B
Boşaltım organlarının düzenli çalışması için her gün ortalama iki litre su içilmeli
C
Günlük düzenli egzersizler yapılmalı
D
Yenilen ve içilen besinlerde aşırı tuz tüketilmemesine özen gösterilmeli