6. Sınıf Fen Bilimleri Yakıtlar (Test 4)

Süre:

Arda: Biz evimizin zeminine parke döşettik.

Zeynep: Biz evimizin metal çerçeveli pencerelerini plastik çerçevelerle değiştirdik.

Mine: Biz evimizin zeminine fayans döşettik.

Tuncay: Biz duvarlarımıza plastik köpük (strafor) döşettik.

Yukarıda bazı öğrenciler, evlerinde yaptırdıkları uygulamaları söylemişlerdir.

Buna göre hangi öğrencilerin söylediği uygulamalar ısı yalıtımı amacıyla yapılmıştır?


A
Yalnız Mine
B
Arda ve Tuncay
C
Zeynep ve Tuncay
D
Arda, Tuncay ve Zeynep

Sibel öğretmeninin yazılıda sorduğu: “Isı iletkeni olan maddeleri ve ısı yalıtkanı olan maddeleri () ile işaretleyiniz.” sorusunu aşağıdaki gibi cevaplamıştır.

Bu soruda her doğru cevap 2 puan olduğuna göre Sibel bu sorudan kaç puan almıştır?


A
2
B
4
C
6
D
8

I. Zaman içerisinde bozulup çürümemesi

II. Yanıcı olmaması

III. Isı yalıtkanlık değerinin iyi olması

IV. Ağır ve sert olması

Yukarıdakilerden hangileri, ısı yalıtım malzemesinin seçiminde dikkat edilmesi gerekli özelliklerden değildir?


A
I ve IV
B
III ve IV
C
Yalnız IV
D
II ve IV

Bilgi 1: Bitkiler, Güneş enerjisini kullanarak besin üretir. Ürettikleri bu besinlerin bir kısmını büyüyüp gelişmek için kullanırken bir kısmını da depo ederler. Kurumuş ağaçların gövde ve dalları yakıt olarak kullanılır.

Bilgi 2: Yıllar öncesinde yaşamış bitki ve hayvan kalıntıları günümüzde yakıt olarak kullanılmaktadır.

Yukarıdaki bilgilerde bahsedilen yakıt türleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A
B
C
D

Aşağıdakilerden hangisi sıvı bir yakıt değildir?


A
Benzin
B
Fuel oil
C
Gazyağı
D
LPG

Aşağıdaki tabloda bazı enerji kaynakları verilmiştir.

blank

Tablodaki enerji kaynaklarından hangileri yenilemez enerji kaynaklarına örnektir?


A
2, 3, 5, 8
B
1, 4, 5, 6
C
3, 5, 7, 9
D
4, 6, 8, 9

Aşağıda yakıtlar ile ilgili kavram haritası verilmiştir.

blank

Buna göre yukarıda verilen kavram haritasındaki K, L ve M ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

blank


A
B
C
D

Aşağıda bazı yakıtların resimleri gösterilmiştir.

blank

Buna göre verilen yakıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ortak değildir?


A
Çevreye zarar verici etkilere sahiptirler.
B
Yenilenemez enerji kaynaklarıdır.
C
Her geçen yıl artan bir hızla tüketilmektedir.
D
Tüketildiklerinde oluşmaları için kısa bir zamana ihtiyaç vardır.

Fen bilimleri öğretmeni, elektrik üretimi sağlayan bir enerji tesisinin özelliklerini tahtaya yazıyor.

→ Yenilenebilir enerji kaynağıdır.
→ Rüzgârın hareket enerjisinden faydalanılır.
→ Çalışma sırasında çevreye zararlı atıklar bırakmaz.

Buna göre bilgisi verilen enerji kaynağının resmi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

blank


A
B
C
D

Bir yakıt türü ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

→ Gaz hâldedir.
→ Yerin altından çıkarılan fosil yakıttır.
→ Havadan hafif, renksiz ve kokusuzdur.
→ Sızıntısı zehirlenmelere hatta ölümlere sebep olmaktadır.

Buna göre bilgisi verilen yakıt aşağıdakilerden hangisidir?


A
Gaz yağı
B
Doğal gaz
C
Fuel oil
D
Biyogaz

Aşağıdakilerden hangisi binalara ısı yalıtımı yaptırmanın olumlu sonuçlarından değildir?


A
Yenilenebilir enerji kaynaklarının tükenme süresi geciktirilebilir.
B
Hava kirliliğini önler.
C
Aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar.
D
Küresel ısınmayı önler.

Özgür Öğretmen öğrencilerinden üç tane gaz yakıt örneği vermelerini istiyor. Aşağıdaki öğrenciler üç yakıt örneği söylüyorlar.

Aslı : Fuel-oil, mazot, doğal gaz

Tolga : Gaz yağı, doğal gaz, LPG

Ahmet : Biyogaz, LPG, fuel-oil

Deniz : LPG, havagaz, biyogaz

Yukarıdaki hangi öğrencinin verdiği örneklerin tamamı gaz yakıtlara örnektir?


A
Aslı
B
Ahmet
C
Tolga
D
Deniz