6. Sınıf Fen Bilimleri Yoğunluk (Test 2)

Süre:

Efe A maddesinin kütlesini eşit kollu terazi ile, hacmini ise dereceli silindir ile ölçerek yukarıdaki sonuçları buluyor.

Ece B maddesinin kütlesini ve hacmini ölçerek yukarıdaki sonuçları buluyor.

Efe ve Ece’nin ölçüm değerlerinden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Maddelerin yoğunlukları hesaplanabilir.
B
A maddesinin yoğunluğu 2gr/cm3 tür.
C
A maddesi B maddesine göre daha yoğundur.
D
Birim hacimdeki madde miktarı A maddesinde B maddesine göre daha fazladır.

Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin kütle ve hacimleri verilmiştir.

blank

Buna göre tablodaki maddelerden hangileri aynı madde olabilir?


A
K, M ile L aynı madde, N farklı madde olabilir.
B
K ile M aynı madde, L ile N aynı madde olabilir.
C
M ile N aynı madde , K ile L farklı madde olabilir.
D
K ile N aynı madde, M ile L farklı madde olabilir.

Aşağıdaki tabloda bazı sıvıların yoğunlukları verilmiştir.

blank

Birbirine karışmayan bu sıvılar bir kaba alındığında, sıvılar aşağıdakilerden hangisi gibi sıralanır?

blank


A
B
C
D

blank

Yukarıdaki tabloda kütle-hacim değerleri verilen maddeler yoğunluğu 3 g/cm3 olan bir sıvının içine bırakılıyor.

Buna göre hangi maddelerin yoğunluğu içine bırakıldıkları sıvının yoğunluğundan küçüktür?


A
Yalnız X
B
X ve Y
C
X ve Z
D
Y ve Z

Serhat, yarım bardak sıvı yağın üzerini taşmayacak şekilde su ile dolduruyor. Bu arada suyun yağa karışmadan süzülerek bardağın dibine doğru hareket ettiğini fark ediyor.

Suyun yağın altında kalma sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A
Yağın yoğunluğunun daha az olması
B
Yağ ve suyun miktarlarının farklı olması
C
Suyun kütlesinin az olması
D
Maddelerin hacimlerinin farklı olması

Bilgi: Yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olan maddeler sıvıda yüzerken, yoğunluğu büyük olan maddeler sıvıda batar.

K cismi önce yoğunluğu kendisinden fazla olan 1. sıvıya, sonra yoğunluğu kendisinden az olan 2. sıvıya bırakılıyor.

Buna göre, K cisminin sıvılar içindeki konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

blank


A
B
C
D

blank

Birbirine karışmayan sıvılar dereceli silindir içerisinde şekildeki gibi dengededir.

Bu sıvılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
K sıvısının yoğunluğu en büyüktür.
B
N sıvısının yoğunluğu M sıvısının yoğunluğundan küçüktür.
C
Sıvılardan 10’ar cm³alınarak tartılırsa O sıvısının kütlesi en fazla gelir.
D
L sıvısının yoğunluğu 2 g/cm³ ise K sıvısının yoğunluğu 2,5 g/cm³ olabilir.

Fen bilimleri öğretmeni bir maddenin kütlesi artsa bile yüzme ve batma durumunun değişmeyeceğini söylüyor. Daha sonra bu durumu öğrencilerinin kanıtlamasını istiyor.

blank

Bu düzenekleri hazırlayan Emre, Enes ve Eren’den hangileri başarılı olmuştur?


A
Yalnız Emre
B
Yalnız Enes
C
Emre ve Enes
D
Enes ve Eren

Yoğunluğu 2 g/cm³ olan bir maddenin hacmi 40 cm³’tür.

Buna göre maddenin kütlesi kaç gramdır?


A
80
B
40
C
20
D
8

blank

Yukarıdaki resimde su ve buzun denge durumu gösterilmiştir.

Bu durumla ilgili,

I. Buzun yoğunluğu sudan büyüktür.

II. Su donarken hacmi artar ve yoğunluğu azalır.

III. Buzun altındaki su canlıların hayatta kalmasını sağlar.

ifadelerden hangileri doğrudur?


A
Yalnız Il
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Bir kap içerisine konulan ve bir birine karışmayan sıvılar ve bu sıvıların yoğunlukları şekilde verilmiştir.

blank

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Yoğunluğu en az olan zeytin yağıdır.
B
Suyun yoğunluğu gliserinden büyük, zeytin yağından küçüktür.
C
Gliserinin yoğunluğu sudan büyüktür.
D
100 gram zeytinyağı ve 100 gram su alınırsa suyun hacmi daha az olur.

Eşit kollu terazi aşağıdaki gibi dengededir.

blank

x cisminin hacmi 10cm³ olduğu bilindiğine göre, X cisminin yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

blank


A
B
C
D