6. Sınıf Bilim, Teknoloji ve Toplum  Deneme Sınavı (Test 2)

Süre:

Nunivak: Benim yaşadığım bölge sürekli olarak karlar ve buzlarla kaplıdır. Sıcaklık ortalaması bütün yıl boyunca 0 derecenin altındadır. Sıcaklık çoğu zaman eksi 40 dereceye hatta daha altına iner.

Cher: Benim yaşadığım bölgede devamlı yaz koşulları yaşanmaktadır. Yıllık sıcaklık ortalamaları 25 derecenin üzerindedir. Yıllık yağış miktarı fazladır .Her mevsim düzenli yağı alır ve gür bitki örtüsüne sahiptir.

Azizah: Benim yaşadığım bölgede yaz mevsimleri ılık ve yağışlı, kışlar kuru ve soğuk geçer. Aralıksız yağışlar ve güçlü rüzgarlar vardır. Sık sık sel felaketleri yaşanmaktadır.

Yukarıdaki ismi geçen çocuklar ülkelerinde yaşanan iklimlerle ilgili bilgi vermişlerdir.

Hangi iklimle ilgili bilgi verilmemiştir?


A
Muson iklimi
B
Akdeniz iklimi
C
Kutup iklimi
D
Ekvatoral iklimi

“Benim adım Habip. Ailemle birlikte Batı Sahra Çölünde yaşıyorum. Burada yağışlar yok denecek kadar azdır. Gündüz çok sıcak gece ise çok soğuk olur. Bitki örtüsü kuraklığa dayanabilen dikenli ot ve kaktüslerden oluşur. Hava çok sıcak olduğu için açık renkli, ince ve bol kıyafetler giyeriz."

Metne göre;

  1. Çöl iklimi kurak bir iklimdir.
  2. İklim özellikleri bitki örtüsünü etkilemektedir.
  3. İklim, giyinme alışkanlıklarımız üzerinde etkilidir.

Yargılarından hangileri doğrudur?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
  • Bu iklimde yaz ve kış olmak üzere iki mevsim vardır
  • Yaz mevsimi yağışlı kış mevsimi ise kuraktır.
  • En çok çeltik (pirinç) tarımı yapılır

Özellikleri belirtilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?


A
Kutup iklimi
B
Çöl iklimi
C
Muson iklimi
D
Ekvatoral iklim

Yukarıda verilen görsel, Sosyal Bilimlerden hangisinin alanına girmektedir?


A
Tarih
B
Antropoloji
C
Arkeoloji
D
Sosyoloji

Dünyanın ve yaşamın insani ve toplumsal yönlerini inceleyen akademik bilim dalına sosyal bilimler denir.

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimlerden biri değildir?


A
Antropoloji
B
Arkeoloji
C
Fizik 
D
Tarih

Sosyal bilimlerin hayatımıza katkıları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


A
Tarih geçmişte yaşanan olaylardan ders almamızı sağlar.
B
Psikoloji insan davranışlarının nedenini anlamamızı sağlar.
C
Sosyoloji olayların geçtiği yerin fiziki özelliklerini açıklar.
D
Antropoloji toplumların ırk yapılarını inceler.

2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü adı verilen bulaşıcı hastalık sebebiyle çok sayıda insan hayatını kaybetti. Çin hastalıkla mücadele için çeşitli önlemler alırken, aldığı önlemlerden biri de ateş ölçer robotlardı. Şehrin çeşitli yerlerinde bulunan robotlar hastaların ateşini ölçerken yüksek ateşi olanları uyarıyor.

Yukarıdaki verilen internet haberine göre teknolojiden hangi alanda faydalanılmıştır?


A
Eğitim
B
Ulaşım
C
Sağlık 
D
İletişim

Nanoteknoloji; atomların ve moleküllerin en küçük birimlerini ifade etmek ve maddeyi atomik boyutu ile kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır. Maddelerin nano boyutlarda termal, kimyasal, mekanik, fiziksel birçok sektörde maddelerin farklı amaçlarla kullanılmasını sağlayacaktır. Örneğin daha çok enerji üreten güneş panelleri, daha uzun süre dayanan ve daha güçlü bataryalar, daha dayanıklı kıyafetler, daha iletken maddeler gibi.

Bu bilgiye göre nanoteknolojinin;

I. Kullanışlı ürünler üretilmesini
II. Dayanıklı ve kaliteli ürünler üretilmesini
III. Elde edilen ürünlerin maliyetlerinin yüksek olmasını
IV. İnsan hayatını kolaylaştırması

durumlarından hangilerine ortam sağlayacağı ifade edilebilir?


A
II-IV
B
I-II-IV
C
I-III
D
II-III-IV

Öğretmeninin verdiği araştırma ödevini yapmak için kütüphaneye giden Damla, burada araştırmasına başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde internette konusuyla ilgili araştırmalarını sürdürmüştür. Damla üç hafta süren çalışmalardan sonra, araştırmasının son aşamasına gelmiştir.

Metinde vurgu yapılan son aşama aşağıdakilerden hangisidir?


A
Raporlaştırma
B
Konunun belirlenmesi
C
Hipotez(varsayım)oluşturulması
D
Hipotezin denenmesi

Sosyal bilgiler dersinde korsanla mücadele konusunu işledikten sonra, arkadaşına hediye kitap almak isteyen Eylül, alacağı kitapta hangisine dikkat ederse doğru yapmış olur?


A
Kitabın basıldığı yayın evine
B
Kitabın sayfa sayısına
C
Kitabın bandrolünün olup olmamasına
D
Kitap yazarının adına soyadına

Yenilenemez enerji kaynaklarının çevreye verdiği zararı düşünen duyarlı bir yatırımcı, Türkiye’de bir güneş enerji santrali kurmak istemektedir.

Türkiye’nin iklim koşulları düşünüldüğünde haritada verilen yerlerin hangisinde bu yatırımı yapması beklenemez?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Zeytinyağı fabrikası açmak isteyen bir girişimci hammadde yakınlığını dikkate alarak bir fabrika açmak istiyor.

Fabrikanın amacına ulaşması için iş adamının hangi bölgeyi tercih etmesi gerekir?


A
Karadeniz Bölgesi
B
Ege Bölgesi
C
Doğu Anadolu Bölgesi
D
İç Anadolu Bölgesi

Yurdumuzda tarım alanlarının büyük bölümünde tahıl tarımı yapılmaktadır. Tahıl ürünlerine bağlı olarak gelişen sanayi kolları ülkemizin her yerine dağılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sanayi kollarından biri olamaz?


A
Un
B
Bisküvi 
C
Makarna
D
Salça

Ülkemizdeki akarsularla ilgili verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?


A
Tatlı su balıkçılığı yapılır.
B
Tarım alanlarını sulamada yararlanılır.
C
Ulaşım ve taşımacılıkta yararlanılır.
D
Elektrik üretimi yapılır.

Büyükbaş hayvancılık, gür otlakların bulunduğu yerlerde mera hayvancılığı şeklinde yaygın olarak yapılır. Özellikle yaz yağışlarının etkisiyle otlakların ve çayırların geniş yer kapladığı yerlerde büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Büyükbaş hayvancılığa dayalı olarak kurulacak bir et ve et ürünleri tesisi için hangi bölge tercih edilirse doğru yapılmış olur?


A
Doğu Anadolu Bölgesi
B
Ege Bölgesi
C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D
Akdeniz Bölgesi

Yukarıdaki iki haritadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Şeker, sadece şeker pancarından üretilir.
B
Şeker fabrikaları genellikle hammaddeye yakın yere kurulmuştur.
C
Türkiye’de en fazla yetiştirilen tarım ürünü şeker pancarıdır.
D
Şeker, çayın yetiştirildiği yerlerde daha çok görülür.

Enerji kaynakları; tükenebilir (yenilenemeyen) ve tükenmeyen (yenilenebilen) enerji kaynakları olarak iki gruba ayrılmıştır.

Aşağıda verilen enerji kaynakları açıklamaya göre gruplandırıldığında hangisi yalnız kalır?


A
Rüzgar
B
Hidroelektrik
C
Doğalgaz 
D
Jeotermal

Son yıllarda tüm Dünya çeşitli çevre sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. Ülke yönetimleri çevre sorunlarını önlemek için gerekli önlemleri almalı, tüm insanlar bu konuda duyarlı olmalıdır.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde çevre sorunlarına karşı duyarlılığa örnek oluşturmaz?


A
Fabrikatör Ahmet Bey’in fabrikasının bacasına filtre taktırması.
B
Neslihan Hanım’ın işe giderken kendi aracı yerine toplu taşımayı tercih etmesi.
C
İsveç ve Finlandiya'nın çöplerden elektrik üretmesi.
D
Ayça Hanım'ın, daha iyi ısıttığı için evini taşkömürü yakarak ısıtması

Ülkemizde tüketilen enerjinin büyük bir kısmı termik santrallerden karşılanır ve bu santraller Ege Bölgesi’nde yoğunlaşmıştır.

Termik santrallerin Ege Bölgesi’nde yoğunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A
Enerjiye daha fazla ihtiyaç duyması
B
Sanayinin yoğunlaşmış olması
C
Linyit yataklarının fazla olması
D
Taşımacılığın kolay olması

Ülkemizde ormanların farklı nedenler ile tahrip edilmesi, orman varlığımızın giderek azalmasına yol açmaktadır. Bunun sonucunda doğal yaşam zarar görmekte, toprak verimliliği azalmakta ve tarımsal gelir düşmektedir. Omanların azalması bazı doğal afetlerin etkilerinin artmasına da yol açmaktadır.

Ormanların tahrip edilmesi;

  1. Erozyon
  2. Sel
  3. Deprem

afetlerinden hangilerinin olumsuz etkilerini arttırır?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III