6. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum (Test 1)

Süre:

Tuna, Akar ailesinin ortanca çocuğudur. Tuna, 6 yaşına geldiğinde ilkokul 1. sınıfa başlamıştır. Birçok sınıf arkadaşı olmuş ve sınıf başkanı seçilmiştir. Aynı zamanda sınıf futbol takımının kalecisi olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak “roller” için hangi ifade söylenebilir?


A
Rollerimizin hepsini doğuştan kazanırız.
B
Bütün rollerimizde başarılı olmamız gerekir.
C
Çevremizdeki bütün rolleri almamız gerekir.
D
Roller zaman içinde değişebilir.

Zaman içinde sosyal roller değişebilir. Ancak bazı roller doğuştandır ve bu roller değiştirilemez.

Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olunan roller arasında yer alır?


A
Arkadaş
B
Komşu
C
Torun
D

Ahmet Dede torunlarına kendisine ait fotoğrafları göstermiştir.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?


A
Zamanla roller değişebilir.
B
Bazı roller diğer rollerden daha önemlidir.
C
Bütün roller doğuştan kazanılır.
D
Her yaşta sadece bir rol vardır

Toplumsal birliktelik bir toplumu ayakta tutan, o toplumu sürekli kılan en önemli unsurdur. Toplumsal birliktelik için de bazı önemli öğeler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi birlik öğeleri arasında gösterilemez?


A
Dil
B
Kültür
C
Tarih
D
Irk

Siz birbirinizden ayrılırsanız, hepinizi ok gibi birer birer kırıp parçalarlar: Oysa birlik olursanız, hiçbir kuvvet sizi kıramaz…

Oğuz Kağan

Oğuz Kağan bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır?


A
Milli Birlik ve beraberlik
B
Demokrasi
C
Savaşçılık
D
Tek kişinin yönetimi

Türkler, tarih boyunca örf adet ve geleneklerine bağlı kalmışlar, birçok devlet kurmuşlar ve kesintisiz bir tarihe sahip olmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin bu özelliğini destekleyici bir unsurdur?


A
Sosyal, kültürel ve tarihi bağları
B
Gelişmiş teknolojiye sahip olmaları
C
Verimli topraklarda devlet kurmaları
D
Zengin bir ekonomiye sahip olmaları

Orta Asya Türk devletlerinde,

• Nevruz,

• Şölen,

• Düğün törenleri düzenlenirdi. Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra;

• Ramazan Bayramı,

• Kurban bayramı gibi bayramlar kutlamaya başlamıştır.

Geçmişten günümüze Türklerin kutladığı bayramlar ve şölenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Toplumsal kaynaşmayı arttırmıştır.
B
Toplumsal hoşgörü ve anlayışı azaltmıştır.
C
Birlikte hareket etme anlayışını güçlendirmiştir.
D
Kültürel etkinliklerin yaşatılması sağlanmıştır.

Aybüke: Kadınlar ve erkekler aynı haklara sahiptir.

Sadık: Kadınlar çalışma hayatında başarısız olur.

Nisa: Kadınların belli alanlarda çalışmasına izin verilmelidir.

Mustafa: Kadınlarda erkekler kadar başarılı olabilir.

Yapılan konuşmalara göre hangi çocuklar ön yargısız davranmaktadır?


A
Sadık-Nisa
B
Sadık-Mustafa
C
Mustafa-Aybüke
D
Aybüke-Nisa

I. Din ve mezhep ayrımı

II. Irk ve millet ayrımı yapılmaması

III. Farklı dil, din ve milletlere hoş görüyle davranılması

IV. Fiziksel ayrım yapılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri altı asır ayakta kalan Osmanlı Devleti’nin hakim olduğu topraklarda insanların huzur ve güven içerisinde bir arada yaşamalarını sağlayan unsurlar içerisinde gösterilebilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I,II ve III
Hangisi önyargılardan ve kalıp yargılardan kurtulmak için yapılması gereken en önemli davranıştır?
A
Arkadaşlarımızla iyi geçinmek
B
Büyüklerimize saygılı davranmak
C
Okulda ve evde kurallara uymak
D
Farklılıklara karşı saygılı ve hoşgörülü olmak

Önyargı: Bir eylem henüz sonuçlanmadan, o eylemin nasıl sonuçlanacağı hakkında fikir yürütmektir.

I. Ben zaten onun suçlu olduğunu baştan biliyordum.

II. Bu çocuğun bir baltaya sap olamayacağı baştan belliydi.

III. Ödevini bitirmeden oyun oynayamazsın.

Buna göre hangileri ön yargı cümlesidir?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız III

Bir bilgeye sormuşlar:

- “Efendim, dünyada en çok kimi seversiniz?

- “Terzimi severim,” diye cevap vermiş. Soruyu soranlar şaşırmışlar:

- “Aman üstad, dünyada sevecek o kadar çok kimse varken terzi de kim oluyor? O da nereden çıktı? Neden terzi?”

Bilge, bu soruya da şöyle cevap vermiş:

- “Dostlarım, evet ben terzimi severim. Çünkü ona her gittiğimde, benim ölçümü yeniden alır. Ama ötekiler öyle değildir. Bir kez benim hakkımda karar verirler, ölünceye kadar da, beni hep aynı gözle görürler.”

Bilgenin kimlere karşı özellikle tepkili olduğu söylenebilir?


A
Peşin hükümlülere
B
Empati kuramayanlara
C
Büyüklenenlere
D
Terzilere

1999 yılında Marmara Bölgesi’nde yaşanan deprem sonrasında insanların:

I. Arama kurtarma çalışmalarına katılmaları,

II. Kızılay’a yardım yapılması,

III. Depremzedelerin eşyalarına izinsiz el konulması,

IV. Sağlık ekiplerinin gönüllü olarak bölgeye gitmesi

davranışların hangileri sosyal yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yer alır?


A
Yalnız III
B
I, II, IV
C
I, II, III, IV
D
II, III

“Türk Milletinin en belirgin özellikleri arasında yardımlaşmaya ve dayanışmaya çok önem vermesi gelmektedir” diyen bir kişi hangi davranışta bulunursa kendisiyle çelişir?


A
Sivil toplum kuruluşlarına üye olması
B
İhtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunması
C
Bağış kampanyalarına önyargılı yaklaşması
D
Komşularıyla iyi ilişkiler kurması

• Toplum içerisinde birlik ve beraberliği sağlamak, dayanışmayı yaygınlaştırmak manevi olarak insanı zenginleştirir.

• Yapabileceğimiz küçük desteklerle insanlarla dayanışma içerisinde olabiliriz.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi insanı manevi açıdan zenginleştirir?


A
İyi bir meslek sahibi olmak
B
Okulda spor takımlarına katılmak
C
İhtiyacı olan komşuya yemek götürmek
D
Arkadaşlarıyla iyi geçinmek

Dünya ülkelerini etkileyebilecek sorunlar karşısında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


A
Uluslararası spor karşılaşmaları, kültür sanat faaliyetleri düzenlenmelidir
B
Dünya’nın geleceği adına ülkeler bir araya gelip çözümler üretmelidirler.
C
Ülkeler kendilerine ait doğal ve tarihi güzellikleri tanıtmalıdır.
D
Kazanç elde etmek amacıyla çeşitli ülkeler birbirleriyle ticaret yapmalıdırlar.

Kendi gücümüzü ve olanaklarımızı, başkalarının iyiliği için kullanmaya yardımlaşma; topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce, karşılıklı çıkar birliği içinde olmaları dayanışmadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dayanışmaya verilebilecek bir örnektir?


A
Afetlerde zarar görenlere yardım kolileri hazırlama.
B
Fakir öğrencilere burs verme.
C
TEMA’ya üye olup ağaçlandırma çalışmalarına katılma.
D
LÖSEV’e maddi destekte bulunma.

Fatih Sultan Mehmet, fakir olmasına karşın utandıkları için aşevlerine gelmeyen kişi ve ailelerin tespit edilmesini ve rencide olmamaları için “güneşin loş bir karanlığında ve yiyeceklerin kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlere ulaştırılmasını vasiyet etmişti.

Bu olaya göre yardımlaşma sırasında hangi konuya özen gösterilmelidir?


A
Yardımlar herkesin göreceği şekilde yapmalı.
B
Yardım yapacağında gerekli duyurular yapılmalı.
C
Yardımlar yardıma muhtaç insanları kırmadan yapmalı
D
Yardım yapılacak insanların listesini yayınlamalı

Kanunların bir kişiye sağladığı kazanç ya da yetkiye hak denir.

Verilen bilgiye göre aşağıdaki durumlardan hangisi hak arayan bir kişinin yapacağı davranış değildir?


A
Seçmede oy kullanmak
B
Haksızlıklara karşı kaba kuvvet kullanmak
C
Bilgi edinmeye başvurmak
D
Grev yapmak

Aşağıdakilerden hangisi, evlerinde suyun çamurlu akması durumunda o semtte yaşayan insanların hak ve sorumluluklar çerçevesinde yapacağı davranışlar arasında yer almaz?


A
Konunun basına aktarılmasını sağlamak
B
Sosyal medyada kamuoyu oluşturmak
C
Belediyeye dilekçe ile şikâyette bulunmak
D
Su borularını söktürmek

İşyerinde gazete haberlerini okuyan Ahmet Bey, şirketi ile ilgili gerçeğe aykırı bir yayın görmüştür ve bu durumdan çok rahatsız olmuştur.

Ahmet Bey’in bu durumun düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması daha uygundur?


A
Kamuoyu oluşturup tepkisini duyurma
B
Tekzip yazısı yayınlanmasını isteme
C
Gazetenin kapanmasını isteme
D
Sansür uygulanmasını isteme

Haklar ve sorumluluklar ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Toplumda yaşam kalitesi yükseltilecekse hak ve özgürlüklerin korunmasına ve yaşatılmasına özen gösterilmelidir.
B
Haklarının ne olduğunu bilen bilinçli bireylerden oluşan topluluklarda karşılaşılabilecek sorunlar azalır.
C
Karşılaşılan sorunlara hak ve sorumluluklar çerçevesinde çözümler aranmalıdır.
D
Sorunların çözümünde öncelikle kişiler kendi menfaatlerini düşünmelidir..

1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Öğrenim hayatına Mahalle Mektebinde başlamış Harp Akademisi’nde tamamlamıştır. 23 Nisan 1920’de TBMM Başkanı, 29 Ekim 1923’de ise Cumhurbaşkanı olmuştur.

Sadece bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in yaşamı süresince aldığı rollerden hangisine değinilmemiştir?


A
Asker
B
Siyasetçi
C
Öğrenci
D
Çocuk