6. Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Test 2)

Süre:
  • Dünya’yı tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan hayalî çizgiye ........ adı verilir.
  • Dünya’nın Ekvator’dan şişkin, kutuplardan basık olan kendine özgü şekline ......... adı verilir.
  • Ekvator ile güney kutup noktası arasında kalan yarım küreye ................. denir

I. Ekvator II. Yer Ekseni III. Geoit

Yukarıda hangi tanımlar verilmiştir?


A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
I, II ve III

Bu iklim tipinde yağış en fazla sonbahar mevsiminde görülür. Tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç azdır. Yıl boyunca nem fazla olduğu için yıllık ve günlük sıcaklık farkları azdır. Nem ve yağış isteği fazla olan fındık, çay ve mısır bu iklimin görüldüğü yerlerde yetiştirilir. Kışlar ılık geçtiği için kar yağışı ve don olayı az görülür. Her mevsim yağışlıdır.

Yukarıda bahsedilen iklim tipi hangisidir?


A
Akdeniz iklimi
B
Karadeniz iklimi
C
Karasal İklim
D
Geçiş iklimi

Türkiye’nin doğusunda kar yağışı etkili olurken batısında Muğla’nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Bodrum’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte sahil kenarlarına akın etti. Kars ve Erzurum’da kar yağışının etkili olduğu, Ardahan’a ise Sibirya soğuklarının geldiği öğrenildi. Ardahan’da hava sıcaklığı sıfırın altında 28 dereceye kadar düşerken Ege kıyılarında hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı.

Yukarıdaki durumun gerçekleşmesinde etkili olan unsur aşağıdaki ifadelerden hangisidir?


A
Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti genel olarak artar.
B
Ülkemizde batı ve doğu illerimiz farklı enlemlerde bulunmaktadır.
C
Ülkemizin batısı Bakı etkisinden dolayı güneş ışınlarını alırken doğusu daha az almaktadır.
D
Ülkemizin doğusunda güneyden esen rüzgarlar etkili olurken batısında kuzeyden esen rüzgarlar etkilidir.

Dünya üzerinde bulunduğumuz bir yeri belirlemek için koordinat sistemi adı verilen bir yöntem geliştirilmiştir. Buna göre Dünya üzerinde bulunduğu varsayılan paralel ve meridyen çizgileri belirlenmiştir. Dünya üzerinde bulunan herhangi bir yerin paralel ve meridyenlere göre belirtilmesine denir.

Yukarıdaki bilgilerde hangisinin tanımı verilmiştir?


A
Mutlak Konum
B
Göreceli Konum
C
Özel Konum
D
Coğrafi Konum

1.Ülkemiz, Ekvator’un kuzeyinde yer aldığı için güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının gelme açısı küçülürken sıcaklık genel olarak azalır.
2.Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti genel olarak arttığı için sıcaklık azalmakta, tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi ise uzamaktadır.
3.Ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arasında 6 paralel fark ve 666 km uzaklık vardır.
4.Ülkemizde dağların kuzey yamaçları güney yamaçlarından daha soğuktur.
5.Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Bu sayede ülkemizde balıkçılık yapılmaktadır; deniz turizmi ve ticareti gelişmiştir.
6.Ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen fark ve 76 dakikalık yerel saat farkı bulunur.

Hangileri Türkiye’nin Göreceli (Özel) konumunun sonuçlarındandır?


A
1, 2 ve 5
B
4, 5 ve 6
C
2 ve 6
D
2 ve 5

Türkiye, Dünya üzerinde .......... kuzey paralelleri ile ......... doğu meridyenleri arasında bulunmaktadır.

Yukarıda Türkiye’nin Mutlak (Matematik) konumu verilmiştir.

Buna göre boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?


A
26°-45° - 36°-42°
B
36°-42° - 26°-45°
C
26°-42° - 36°-45°
D
45°-42° - 26°-45°

1.En büyük paralel dairesi olan Ekvator, 0° ile gösterilir.
2.Ekvator’un kuzeyinde 90, güneyinde 90 olmak üzere toplam 180 tane paralel vardır.
3.Paralel dairelerinin dereceleri Ekvator’dan kutuplara gidildikçe küçülür.
4.Paraleller kuzey güney yönünde uzanır.
5.Paraleller arasındaki uzaklık aynıdır ve ardışık iki paralel arasındaki uzaklık 111 km’dir.

Yukarıda Paralellerin özellikleri verilmiştir.

Buna göre hangileri yanlıştır?


A
1 ve 5
B
1, 3 ve 4
C
3, 4 ve 5
D
3 ve 4

Dağların kıyıya uzanış şekli hareket hâlindeki hava kütlelerinin yönünü belirlemektedir. Ülkemizin batısında dağlar kıyıya dik uzandığı için deniz üzerinden gelen hava kütleleri, iç kesimlere sokulabilir. Ülkemizin kuzey ve güneyinde ise dağlar kıyıya paralel uzandığı için deniz üzerinden gelen hava kütleleri, iç kesimlere sokulmakta zorlanır.

Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisinde doğru örneklendirilmiştir?


A
Karadeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzandığı için Karadeniz iklimi daha geniş sahalarda görülür.
B
Akdeniz bölgesinde dağlar denize dik uzandığı için iç kesimlerde Akdeniz iklimi, kıyı kesimlerde Karasal iklim görülür.
C
Ege bölgesinde dağlar denize dik uzandığı için Akdeniz iklimi, iç kesimlere kadar sokulabilir ve daha geniş alanlarda görülür.
D
Karadeniz bölgesinde yükseltinin az olmasından dolayı Karadeniz iklimi İç Anadolu bölgesinde de görülür.

Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yaz kuraklığına dayanıklı kısa boylu ağaçlardan oluşan bu bitki örtüsü görülür. Defne, zakkum, mersin, zeytin, keçiboynuzu, kekik, adaçayı bunlardan bazılarıdır. Akdeniz ikliminde yetişen kızılçam ve meşe ormanları tahrip edildikten sonra buralardaki orman altı örtüsü gelişerek bu bitki örtüsünü oluşturmuştur.

Yukarıdaki bahsedilen bitki örtüsü hangisidir?


A
Bozkır
B
Maki
C
Orman
D
Savan

Aşağıdaki haritaya göre hangisi yanlıştır?


A
Dünyada üç tane okyanus vardır.
B
Toplamda yedi tane kıtamız var.
C
Topraklarının tamamı Başlangıç Meridyeninin doğusunda yer alan kıta Avustralya’dır.
D
Afrika kıtasının tüm toprakları Güney yarım kürede yer almaktadır