7. Sınıf Din Kültürü Ahlaki Davranışlar Testi 1

Süre:

…… , bir toplumda yaşayan kimselerin iyi ya da kötü olarak nitelendirilmesine yol açan huylardır.

Boş bırakılan kısıma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
İbadet
B
İnanç
C
Ahlak
D
Fıkıh

Azim : İnsanların sadece ahirette mutlu olmasını sağlar.

Aylin: İnsanların iyi diye nitelendirilmesi için ölçüdür.

Murat: Söz ve davranışlara iyi-kötü gibi değerler kazandırır.

Müge: İnsanların kötü diye nitelendirilmesi için ölçüdür.

Ahlak ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


A
Azim
B
Aylin
C
Murat
D
Müge

“...Muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...” (Ankebut suresi, 45. ayet)

Öğretmenin tahtaya yazdığı ayetten çıkarılabilecek temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?


A
İbadetler, insanların güzel ahlak sahibi olmalarına katkı sağlar.
B
İbadetler ile güzel ahlak arasında her-hangi bir ilişki yoktur.
C
İbadet denilince aklımıza sadece namaz gelmelidir.
D
Namaz sadece kötülüklerden korunmak için kılınmalıdır.

Yukarıdaki formalarda yazan kavramlardan hangisi güzel ahlak ile doğrudan ilişkilidir?


A
Mavi
B
Mor
C
Sarı
D
Kırmızı

I. “Müminlerin iman yönünden en üstünü, ahlakı en güzel olandır.”

II. “Beni namaz kılarken nasıl görü-yorsanız namazınızı öyle kılın.”

III. “Bir kimse inanarak ve mükafatını umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”

IV. “Irmak kenarında abdest alsanız bile suyu israf etmeyiniz.”

Yukarıdaki Hadis-i Şerif'lerden hangisi din ve ahlak arasındaki ilişkiyi gösterir?


A
I
B
II
C
III
D
IV

“Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir.”

Verilen hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?


A
Kimsenin arkasından konuşmamak
B
Komşularını rahatsız etmemek
C
Kendinden başka kimseyi düşünmemek
D
Hatalara karşı bağışlayıcı olmak

İyi ahlak sahibi olan bir kimsenin yapması gereken davranışlara birer örnek veriniz.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek yanlıştır?


A
Mütevazi olmak
B
Başkalarını aldatmamak
C
İnsanların kalplerini kırmamak
D
İnsanlara eşit davranmamak

Sahabilerden biri Hz. Peygamber (sav)’e gelerek “- Ey Allah’ın Resulü, din nedir?” diye sordu. Hz. Peygamber (sav): “- Din, güzel ahlaktır.” diye cevap verdi.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi verilen hadise uygun bir davranıştır?


A
Ahmet’in sınıf arkadaşının başarısını kıskanması
B
Burak’ın çevresindekilerin başarılarından mutluluk duyması
C
Serkan’ın komşuluk haklarını gözet-memesi
D
Zehra’nın başkalarının fikirlerine değer vermemesi
İyi Ahlak Kötü Ahlak
Doğruluk I
Sabırlı olmak II
Cömertlik III

İyi ahlaka ait özelliklerin karşıtları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A
I Sabırsızlık II Yalancılık III Cimrilik
B
I Yalancılık II Sabırsızlık III Cimrilik
C
I Cimrilik II Yalancılık III Sabırsızlık
D
I Yalancılık II Cimrilik III Sabırsızlık

Seda, güzel ahlakla ilgili afişler hazırlamıştır.

I. “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”

II. “Müminlerin iman yönünden en üstünü, ahlakı en güzel olandır.”

III. “İyilik, güzel ahlaktır.”

IV. “Birinin Müslüman olmasına sebep olan kimseye cennet vacip olur.”

Seda'nın afişlere yazdığı hadislerden hangisi ahlak ile ilgili değildir?


A
I
B
II
C
III
D
IV
İyi ahlak Kötü ahlak
I. Küsmek
II. Dedikodu yapmak
III. Hayırseverlik
IV. Hile yapmak
V. Affedici olmak

İyi ve kötü ahlak ile ilgili yukarıdaki işaretlemelerden kaç tanesi doğrudur?


A
1
B
2
C
3
D
4

“Gerçekten sen yüce bir ahlak sahibisin.“

(Kalem suresi, 4. ayet)

Verilen ayete bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?


A
Güzel ahlak, sadece Hz. Peygamber’e (sav) ait bir özelliktir.
B
Allah, Hz. Peygamber‘in (sav) güzel ahlakını övmüştür.
C
Hz. Peygamber (sav), güzel ahlak sa-hibiydi.
D
Kur’an’da Hz. Peygamber’in (sav) güzel ahlakına vurgu yapılmıştır.