7. Sınıf Din Kültürü Allah’ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed Testi 2

Süre:

Hz. Muhammed (sav) de diğer insanlar gibi bir hayat yaşamıştır. Sonuç da o bir melek değil insandır.

Hz. Muhammed’in (sav) insani yönüyle alakalı olarak aşağıdakilerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?


A
Bizim gibi bedenî ihtiyaçları olmuş; acıkınca yemek yemiş, susayınca su içmiştir.
B
Üstün güçlere sahiptir. İstediği zaman istediği mucizeyi gerçekleştirmiştir.
C
Hz. Muhammed (sav) de bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir.
D
Dostlarıyla seviyeli bir şekilde şakalaşmış, yeri gelmiş gülmüş, yeri gelmiş gözyaşı dökmüştür

Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim. Uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.

(Buharî, Nikâh, 90.)

Hadiste geçen ruhbanlık ne demektir?


A
Hem dünyaya hem ahirete önem veren
B
Çok çalışmayıp tembellik eden
C
Tamamen ahiret için yaşayıp dünyayı ihmal eden
D
Sadece farz olan ibadetleri yapan

İçlerinden birine, ‘İnsanları uyar ve inananlara, Rabb’i katında kendileri için yüksek makamlar olduğunu müjdele!’ diye vahyetmemiz, insanlara tuhaf mı geldi? İnkârcılar, ‘Bu, apaçık bir büyücüdür.’ dediler.

(Yûnus suresi, 2. Ayet)

Ayete göre inkarcıların hayret edip itiraz ettikleri konu aşağıdakilerden hangisidir?


A
Peygamberlik görevinin bir kişiye verilmesi
B
Peygamberin insanlar içinden seçilmesi
C
Peygamberin Arap kavminden gelmesi
D
Peygamberin kadın olmaması

İslam kültüründe Hz. Muhammed’in (sav) resminin ya da heykelinin yapılması hoş karşılanmaz.

İslam kültüründe aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’i (sav) temsil etmektedir?


A
Kalem
B
Tespih
C
Gül
D
Papatya

De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘İlahınız ancak bir tek ilahtır.’ diye vahyolunuyor. Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabb’ine kullukta kimseyi ortak koşmasın.

(Kehf suresi, 110. ayet.)

Ayete göre Hz. Muhammed’in diğer insanlardan tek farkı nedir?


A
Çocuk sahibi olması
B
Devlet başkanı olması
C
Allah’tan (c.c.) vahiy alması
D
Çok metanetli olması

Hz. Peygamber (s.a.v.) pek çok sosyal olayda aktif rol almıştır. Örneğin haksızlıklara karşı mücadele etmek için kurulan “………… ……….”na katılmıştır.

Hz. Muhammed’i (sav) anlatan parçada boş yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?


A
Mekkeliler Birliği
B
Güçlüler Topluluğu
C
Zenginler Birliği
D
Erdemliler Topluluğu

Hz. Muhammed (sav) hangi şehirde doğmuş, büyümüş ve peygamber olmuştur?

Öğretmenin Hz. Muhammed (sav) ile ilgili sorduğu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Medine
B
Mekke
C
Bağdat
D
Şam

Hz. Muhammed’e (sav) dürüst ve güvenilir olduğu için verilen isim kaç numarada doğru verilmiştir?


A
I
B
II
C
III
D
IV

I. Mekke

II. Medine

III. Kudüs

IV. Şam

Hz. Muhammed’in (sav) hicret ettiği ve hayatının son on yılını yaşadığı şehir yukarıdakilerden hangisidir?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Hz. Muhammed (sav) daha peygamberlikle görevlendirilmeden önce Mekkeliler tarafından aralarındaki sorunu çözmesi için “Kabe Hakemi” olarak seçilmiştir.

Mekkelilerin bu seçimi Hz. Muhammed’in hangi özelliğinden kaynaklanıyor olabilir?


A
Merhametli olması
B
Güler yüzlü olması
C
Sabırlı olması
D
Adil olması

(I) Hz. Muhammed (sav) annesi vefat ettikten sonra dedesi tarafından büyütülmüştür. (II) Dedesi de vefat ettikten sonra ona amcası sahip çıkmış ve büyütmüştür. (III) Otuz beş yaşında peygamberlikle vazifelendirilmiştir. (IV) Vefat edene kadar görevini ihlasla ve kararlılıkla yerine getirmiştir.

Hz. Muhammed’in (sav) hayatı ile ilgili parçada kaç numaralı bilgide hata yapılmıştır?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Ben bundan önce de aranızda, bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?

(Yûnus suresi, 16. ayet.)

Ayet Hz. Muhammed’in (sav) hangi yönüne vurgu yapmaktadır?


A
İnsani yönüne
B
Aile reisi olmasına
C
Peygamberlik tarafına
D
Devlet başkanlığına