7. Sınıf Din Kültürü Melek ve Ahiret İnancı Testi 1

Süre:

“Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.” (Âli İmran Suresi 114)

Yukarıda verilen ayet mealinden hareketle aşağıdakilerden hangisi Kuran’a göre ahirete iman eden bilinçli bir Müslüman’ın özelliği olamaz?


A
Her fırsatta iyilikten yana olma
B
Kötülüğün karşısında durma
C
İnsanlara maddi ve manevi yardım yapmaya gayretli olma
D
Sadece kendisinin ve ailesinin itibarını düşünme

■ Doğa olaylarını düzenlemek ve idare etmek

■ Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmek

■ Dünya hayatı sona eren insanların canını almak

Yukarıdaki görevler ile aşağıdaki melekleri eşleştirdiğimizde hangisi boşta kalır?


A
İsrafil
B
Mikail
C
Azrail
D
Cebrail

Hz. Muhammed(s.a.v.) insanlığa gönderilen son peygamberdir. Allah Peygamberimizden sonra kıyamete kadar başka peygamber gönderilmeyeceğini bildirmiştir.

Yukarıdaki bilgi ışığında aşağıda verilen meleklerden hangisinin dünyadaki görevini tamamladığını söyleyebiliriz?


A
Azrail
B
Cebrail
C
Mikail
D
İsrafil
Baran: Nurdan yaratılmışlardır İlayda: Gözle göremeyiz Enes: Allah’a ibadet ederler Kadir: Çok az günah işlerler

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi meleklerin özelliklerine yanlış örnek vermiştir?


A
Baran
B
İlayda
C
Enes
D
Kadir

Aşağıda verilenlerden hangisi ahiret hayatının önemli aşamalarından birisi değildir?


A
Mahşer
B
Kıyamet
C
Ba’s
D
Ömür

“Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur. Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.”(Nahl Suresi 99-100)

Yukarıda verilen ayet mealinden şeytanın insana etkileri için çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?


A
İnancının gereklerini yerine getiren ve işlerinde Allah’a güvenen insanlar üzerinde şeytanın bir etkisi olamaz.
B
Kuran şeytanın kötülüklerinden korunma konusunda öğütler vermektedir.
C
Allah inancı zayıf olan insanlar şeytandan daha çok korkarlar.
D
Görünmeyen varlıklar ve şeytan insanlara vesvese verir.

Bak yavrucuğum bu dünyada ahirette hesabını veremeyeceğin davranışlardan kaçınmalısın. Zira insan bu dünyada iyi veya kötü ne yaparsa ahirette karşısına çıkacak olan odur. Bu konuda yüce kitabımız Kuran biz Müslümanlara çeşitli nasihatlerde bulunmaktadır.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi babanın oğluna anlattığı konuya uygun bir ayet değildir?


A
“Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir.” (İsra Suresi 19)
B
“Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır.” (İsra Suresi 79)
C
“İnananlar arasında hayâsızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır.” (Nur Suresi 19)
D
“Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.” (Leyl Suresi 13)

Aşağıda verilen sözlerden hangisi vermek istediği mesaj itibari ile diğerlerinden farklıdır?


A
Ne ahiretiniz için dünyayı ne de dünyanız için ahireti terk ediniz.
B
Ne verirsen elinle o gider seninle.
C
Dünya ahiretin tarlasıdır, ne ekersen onu biçersin.
D
Cehennemde ateş yoktur, oradaki herkes ateşini dünyadan götürür.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen görünmeyen varlıklara örnek olarak gösterilemez?
A
Cin
B
Karabasan
C
Melek
D
Şeytan

Bir gün Nasrettin Hoca’nın evine hırsız girer. Nasrettin Hoca hırsızın arkasından koşmak yerine mezarlığa koşar. Durumu gören komşusu şaşkın bir vaziyette “Hocam sen ne yapıyorsun? Hırsız kaçtı gitti, sen onun peşinden gitmek yerine mezarlığa geldin.” diye çıkışır. Nasrettin Hoca da mezarlığı göstererek; “Nereye giderse gitsin onun dönüp, dolaşıp geleceği yer burasıdır.” cevabını verir.

Nasrettin Hoca’nın yukarıda anlatılan olayda vermek istediği anlamlı mesaj aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A
Hırsızlığın toplumca kabul görmeyen bir davranış olduğu
B
Komşuların sözünün her şartta dinlenmemesi gerektiği
C
Ahirette hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağı
D
Ölümün herkes için kaçınılmaz bir gerçek olduğu

Bu mesajı 10 kişiye gönderirsen 3 gün içerisinde mutlu bir haber alacaksın ve Allah bütün dua ve dileklerini kabul edecek. Eğer göndermezsen yaptığın hiçbir dua kabul olmayacak. Ayrıca yapmış olduğun bütün iyiliklerin sevabı silinecek. Lütfen gönder...:)

Tuba’nın cep telefonuna gelen mesaj karşısında arkadaşlarından hangisinin söylediğini yapması daha doğru olur?


A
Hiç vakit kaybetmeden gönder ki, sevapların silinmesin.
B
Göndereceğin kişiler arasına beni de koyarsın artık.
C
Anneni bu durumdan haberdar etmelisin bence
D
Bunlar aslı olmayan hurafelerdir. İtibar etmemek lazım.