7. Sınıf Fen Bilimleri Aynalar (Test 2)

Süre:

Aşağıdaki şekilde kutu içerisindeki aynalara gelen ve yansıyan ışınlar gösterilmiştir.

Buna göre kutulardaki aynalar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A
I Düz ayna II Çukur ayna III Tümsek ayna
B
I Çukur ayna II Düz ayna III Tümsek ayna
C
I Tümsek ayna II Çukur ayna III Düz ayna
D
I Çukur ayna II Tümsek ayna III Düz ayna

Aşağıda doğru-yanlış etkinliği verilmiştir.

Buna göre tüm sorulara doğru cevap veren bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır?


A
1
B
2
C
3
D
4

Aşağıda aynaların kullanım alanları ile ilgili bilgiler verilmiştir.

I.Çukur aynalar dev aynası olarak kullanılır.

II.Arabaların yan aynasında tümsek ayna kullanılır.

III.Düz aynalarda görüntü simetriktir.

IV.Dişçilerin dişleri görmek için kullandıkları ayna düz aynadır.

Verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?


A
Yalnız IV
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, II, III ve IV
blank

Yukarıdaki yolda kazaları engellemek için A noktasına hangi ayna konulmalıdır?


A
Düz ayna
B
Boy aynası
C
Çukur ayna
D
Tümsek ayna

blank

Aynayı yandaki gibi muma tutan Musa, duvarın bir bölümünün aydınlandığını görüyor.

Buna göre, Musa bu deney sonucunda aşağıdakilerden hangisini söyleyemez?


A
Duvarı aydınlatan bu ışınlar aynanın kendi ışınlarıdır.
B
Ayna mumun ışınlarını duvara yansıtmıştır.
C
Duvarı aydınlatan ışınlar mumun ışınlarıdır.
D
Mum bir ışık kaynağıdır.

I.Görüntü düzdür.

II.Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir.

III.Görüntünün aynaya uzaklığıyla cismin aynaya uzaklığına eşittir.

Düzlem aynada oluşan görüntü özellikleri için yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur?


A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III

Aşağıda aynalar ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

Buna göre;

I.Aynalar düzlem ve tümsek ayna olmak üzere iki gruba ayrılır.

II.Yansıtıcı yüzeyleri bir küre şeklinde olan aynalara küresel ayna denir.

III.Kuaför, terzi, giyim mağazası gibi iş yerlerinde düz ayna kullanılır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?


A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Aşağıda bazı kelimelerin düz aynadaki görüntüleri verilmiştir.

blank

Buna göre hangi kelimenin aynadaki gösteriminde hata yapılmıştır?

 
A
GAMA
B
OKUL
C
NAR
D
EFE

Kutuya giren ve yansıyan ışınlar şekildeki gibi gösterilmiştir.

blank

Buna göre kutu içindeki aynanın çeşidi ve bu aynada oluşabilecek görüntünün özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
A
Çukur ayna, görüntü düz ve büyük oluşur.
B
Çukur ayna, görüntü ters ve büyük oluşur.
C
Tümsek ayna, görüntü düz ve küçük oluşur.
D
Tümsek ayna, görüntü ters ve küçük oluşur.

Aşağıda düz, çukur ve tümsek aynada oluşabilecek görüntünün özellikleriyle ilgili bir tablo verilmiştir.

  Düz ayna Çukur ayna Tümsek ayna
  Görüntü   I Düz veya ters   Düz
  Boy   II Küçük veya büyük   III

Buna göre tabloda I, II ve III numaralı yerlere yazılması gereken kavramlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A
I Ters II Büyük III Büyük
B
I Düz II Eşit III Küçük
C
I Düz II Eşit III Büyük
D
I Ters II Küçük III Küçük

Aslı Öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki kelimelerin düz aynadaki görüntüsünü çizmelerini istiyor.

blank

Buna göre hangi kelimenin görüntüsü kendisi ile aynı olmaz?


A
ATA
B
AMA
C
MUM
D
SOS
blank

Şekildeki cismin düz aynadaki görüntüsü hangi seçenekte doğru verilmiştir?

blank
A
B
C
D
blank

Yukarıdaki harflerden hangilerinin düz aynadaki görüntüsü doğru çizilmiştir?


A
B, S, M, U
B
S, U, Y, T
C
B, M, U, Y
D
M, U, Y, T
blank

Yukarıdaki I ve II numaralı düz aynalarda aşağıdaki rakamlardan hangisinin görüntüsü aynı olur?


A
1
B
0
C
6
D
9
blank

Ayşe Öğretmen konu başlığını tahtaya yazdıktan sonra öğrencilerine “Hangi harflerin düz aynadaki görüntüsü kendisi ile aynı olur?” diye soruyor.

Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur?


A
Deniz: Ü, A, Y
B
Orhan: Ü, A, N
C
İclal: Ü, Z, A
D
Ceren: D, A, Y
blank

Atom kelimesinin düz aynadaki görüntüsünü soran Demet Öğretmen’e aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?

blank
A
B
C
D