7. Sınıf Fen Bilimleri İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme (Test 4)

Süre:


A
B
C
D

1- hücre sayısında artış görülür

2-kromozom sayısında değişme görülür

 3-hücre ve doku farklılaşması görülür

İnsanda zigotun yeni bir canlıyı oluşturması aşamasında yukarıdaki verilen olaylardan hangisi gerçekleşir?


A
yalnız 1
B
1-2
C
1-3
D
1-2-3

1-zigot      2-embriyo          3-fetüs

4-döllenme             5-bebek

İnsanda üreme sürecinde gerçekleşen olayların sıralanması hangi seçenekte verilmiştir?


A
2-3-5-1-4
B
3-2-4-1-5
C
4-1-2-3-4
D
1-2-3-4-5

Yumurta ve sperm hücreleri için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?


A
hareketli olmaları
B
büyük yapılı olmaları
C
çekirdek sitoplazma ve hücre zarı bulundurmaları
D
kuyruklu olmaları

Üremenin amacı ile ilgili

1-türlerin özellikleri yeni bireylere aktarılır

2-bir türün neslinin devamı sağlanmış olur

3-canlının yaşaması için üremesi şarttır

Yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur?


A
yalnız 1
B
1-2
C
1-3
D
2-3

Dişi üreme sistemine ait yapı ve organların yer aldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


A
yumurtalık-vajina-salgı bezleri-döl yatağı
B
yumurtalık-yumurta kanalı-döl yatağı-vajina
C
testis-salgı bezleri-sperm kanalı-penis
D
salgı bezleri-yumurtalık-testis-salgı bezleri

Aşağıda verilenlerden hangisinde erkek üreme yapı ve organlarındandır?


A
testis-salgı bezleri-sperm kanalı-penis
B
testis-yumurta kanalı-döl yatağı-penis
C
testis-salgı bezleri-sperm kanalı-vajina
D
testis-döl yatağı-yumurta kanalı-penis

Aşağıda dişi üreme organları ve özellikleri verilmiştirBuna göre bu bilgiler organlarla nasıl eşleştirilmelidir?

1-yumurtanın üretildiği yer

2-döllenmenin gerçekleştiği yer

3-embriyonun yerleştiği ve geliştiği yer

4-döl yatağı ile dış ortam arasında bağlantıyı sağlayan yapıdır

a-yumurta kanalı                             b-döl yatağı

c-vajina                                              d-yumurtalık


A
B
C
D

Aşağıda erkek üreme organları ve özellikleri verilmiştir. Buna göre bu bilgiler organlarla nasıl eşleştirilmelidir?

1-spermlerin üretildiği yerdir

2-spermlerin hareketini kolaylaştıran maddeler üretir

3-spermleri testislerden penise taşıyan kısımdır

4-spermlerin vücuttan dışarı çıkmasını sağlar

a-penis                                               b-sperm kanalı

c-salgı bezleri                                    d-testis

blank


A
B
C
D