7. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum (Test 1)

Süre:

Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına .......................... denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?


A
iletişim
B
etkileşim
C
medya
D
empati

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde yapmamız gereken davranışlardan biri değildir?


A
Anlatmak istediklerimizi açık bir dille ifade etmek
B
Konuşurken karşımızdaki insanı başkalarıyla kıyaslamak
C
Beden dilini etkili bir biçimde kullanmak
D
İnsanları yargılamadan konuşmak ve dinlemek

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının özelliklerinden biri değildir?


A
Karşısındaki kişinin yüzüne bakar.
B
Ses tonunu düzenler.
C
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanmaz.
D
Normal bir hızla konuşur

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden biri değildir?


A
Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
B
Konuşmacıyla göz teması kurar.
C
Yargılamadan, suçlamadan dinler.
D
Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anlamak için çaba harcamaz.

Ayşe bir gün okulda teneffüste iken arkadaşlarından biri Ayşe'nin günlüğünü gizlice alarak okumuştur.

Ayşe'nin arkadaşı Ayşe'nin hangi anayasal hakkını çiğnemiştir?


A
Basın Hürriyeti
B
Kişi Dokunulmazlığı
C
Konut Dokunulmazlığı
D
Özel hayatın Gizliliği

İletişimde "ben" ve "sen" dili vardır. "Ben dili iletişim için olumlu; "Sen" dili iletişim için olumsuz bir durumdur.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi "ben" dili'ne örnektir?


A
Dün akşam neredeydin sen?
B
Okula neden geç kaldın?
C
Sorumluluklarını yerine getirmediğin için çok üzülüyorum.
D
Ben gelene kadar, burada bekleyeceksin!

İletişimde "ben" ve "sen" dili vardır. "Ben dili iletişim için olumlu; "Sen" dili iletişim için olumsuz bir durumdur.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi "sen" dili'ne örnektir?


A
Sözümü neden kesiyorsun?
B
Bu sabah seni göremeyince merakta kaldım.
C
Derslerine çalışmaman beni kaygılandırıyor.
D
Bu konuda sana hak veriyorum.

Aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişimi etkileyen faktörlerden biri değildir?


A
Önyargılı olmak
B
Emir vererek konuşmak
C
İnsanların dış görünümüyle alay etmek
D
Empati kurmak

Dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden (kişinin gözüyle) görmek ya da kendimizi onun yerine koymaya ................. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
sempati
B
empati
C
iletişim
D
etkileşim

Görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğer medya araçlarından farklıdır?


A
Radyo
B
Gazete
C
Televizyon
D
Dergi

Yazılı, sesli ya da görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına kitle iletişim araçları denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?


A
Televizyon
B
Müzik Çalar
C
Dergi
D
Gazete

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmalardan biri değildir?


A
Takvim-i Vakayı gazetesinin yayınlanması
B
İrade-i Milliye gazetesinin yayınlanması
C
Anadolu Ajansı (AA)'nın kurulması
D
Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin yayınlanması

İletişim, sözlü, yazılı ve sözsüz olarak üçe ayrılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


A
Mektup
B
Konuşmalar
C
Faks
D
E Posta

İletişim, sözlü, yazılı ve sözsüz olarak üçe ayrılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


A
Beden hareketleri
B
Jest ve mimikler
C
Bülten
D
Fiziksel görüntü

I - Televizyon

II - Posta Güvercini

III – Duman

IV – Cep Telefonu

Yukarıda verilen iletişim araçlarının geçmişten günümüze şekilde sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A
III – II – I - IV
B
IV – I – II - III
C
II – I – IV - III
D
I – II – III - IV