7. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum (Test 2)

Süre:

Öğretmen öğrencilerine “Olumlu iletişim için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?” sorusunu yöneltmiştir.

Bu soruya aşağıdakilerden hangi cevabı vermek yanlış olur?


A
Dinlerken konuşan kişi ile göz teması kurmak
B
Kendimizi en doğru şekilde ifade etmek
C
Dinlerken bir yandan da söyleyeceklerimizi düşünmek
D
Sen dili yerine, ben diliyle konuşmayı tercih etmek

Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin verdiği tanıma örnek olamaz?


A
Derste konuşmamalısın, dersi anlamakta zorlanıyorum.
B
Hep bir bahane buluyorsun zaten, ödevini yine yapmamışsın.
C
Sürekli telefonla uğraşıyorsun, notların düşerse çok kötü olur.
D
Çok dikkatsizsin, her zaman hatalarını düzeltmek zorunda kalıyorum.

“İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil, tatlı dildir.”

Barış Manço bu sözü ile olumlu iletişimin hangi yönüne değinmiştir?


A
Jest ve mimik kullanmaya önem vermeye
B
Karşımızdaki kişiye uzun açıklamalar yapmaya
C
Konuşmada son sözü söylemenin önemine
D
Etkili ve güzel konuşmayı bilmek gerektiğine

Aynı dili konuşanlar değil, Aynı duyguları paylaşanlar ANLAŞIRLAR... Mevlana

Mevlana bu sözü ile iletişimde neyin önemini vurgulamıştır?


A
Empati kurmanın
B
Ben dilinin
C
Öğüt vermenin
D
Nutuk çekmenin

Bir çocuğun elinde iki tane elma varmış. Annesi demiş ki; elmalarından bir tanesini bana verir misin? Çocuk elindeki elmalardan önce birini, sonra diğerini ısırmış… Annenin dudaklarındaki tebessüm birden bire gitmiş, donup kalmış. Yüzünden oğlunun onu hayal kırıklığına uğrattığı okunuyormuş ama çocuk ısırdığı elmalardan birini annesine uzatarak “Al anneciğim bu daha tatlı” demiş. Anne öylece kalakalmış.

Hikâyede özellikle anlatılmak istenen davranış biçimi hangisidir?


A
Empati
B
Önyargı
C
Haksızlık
D
Paylaşımcılık

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmak isteyen kişinin tutum veya davranışlarındandır?


A
Emir vererek konuşmak
B
İnsanları başkalarıyla kıyaslamak
C
Beden dilini etkili bir biçimde kullanmak
D
Önyargılı olmak

Yusuf’un annesi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan hangisine uymamıştır?


A
Farklılıklara saygılı olmak
B
Göz teması kurmak
C
Ben dili kullanmak
D
Kendini doğru ifade etmek

Aşağıda RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından geliştirilen işaretler verilmiştir.

Bu işaretlerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Programların daha fazla izlenmesini sağlamak
B
Programların yayın akışını düzenlemek
C
İzleyiciyi yayınların olumsuz etkilerinden korumak
D
Yayın saatlerini düzenlemek

İletişim: Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. Atalarımızın iletişim kurmanın önemi ile ilgili söylediği sözler günümüze kadar ulaşmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi iletişimle ilgili bu sözlerden birisidir?


A
Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
B
El elden üstündür.
C
Kendi düşen ağlamaz.
D
Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.

Kanser hastası olan iki yaşındaki küçük Hazel’in hastane odasında canı pizza isteyince annesi onu eğlendirmek için onunla birlikte küçük bir yaramazlık yapmaya karar verdi. Odadaki beyaz bantları kullanarak kaldıkları hastane odasının camına kocaman “Oda 4112’ye Pizza gönderin” yazdılar. Hastanenin önünden geçen ve camdaki yazıyı gören bir adam fotoğrafını çekip bunu sosyal medya hesabından paylaşınca hastaneye pizza akını başladı. Sadece bir saat içinde Hazel’in odasına 20 adetten fazla pizza geldi. Pizzaların ardı arkasının kesilmemesi üzerine Hazel’in annesi ve doktoru “Daha fazla pizzaya ihtiyaç yok” diye internetten mesaj yayınlamak zorunda kaldılar.

Yukarıdaki haber medyanın en çok hangi özelliğini göstermektedir?


A
Kamuoyu oluşturmak
B
Eğlendirmek
C
Sosyalleştirmek
D
Eğitmek

Elif ile Mine iki arkadaştır. Okul sonrasında proje ödevlerini hazırlamak için Elif’in evine gittiler. Elif’in odadan çıktığı bir sırada Mine arkadaşının telefonuna gelen mesajları, arkadaşına haber vermeden okudu.

Arkadaşının telefonuna gelen mesajları izinsiz okuyan Mine aşağıdakilerden hangisini göz ardı etmiştir?


A
Konut dokunulmazlığı hakkını
B
Haberleşme özgürlüğünü
C
Özel hayatın gizliliğini
D
Bilgi edinme hakkını

I. Kamu sağlığı için duyduğu her bilgiyi sorgulamadan yayınlaması

II. Küresel ısınma konusunda kamuoyu oluşturması

III. Kamu güvenliğini bozacak bilgiler vermesi

IV. Kamu-kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalarla ilgili yasalar çerçevesinde yayın yapması

Hak ve sorumluluklarını bilen iyi bir gazeteci aşağıdaki davranışlardan hangilerini yaparsa kendisi ile çelişir?


A
I-III
B
I-II-III
C
II-III-IV
D
II-IV

Düşünce özgürlüğü, düşünce ve kanaatlerin çeşitli yollarla serbestçe açıklanması ve yayılması anlamına gelmektedir.

Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi bu duruma örnek verilemez?


A
Ulusal bir gazetede eğitimdeki sorunlarla ilgili makale yazmak
B
Erozyonla mücadele için basın açıklaması yapmak
C
Sağlık alanında yapılan çalışmalar ile ilgili notlar tutmak
D
Okul dergisinde okulumuzun güzel yanlarını fotoğraflarla anlatmak

Ahmet, okulun çıkış saatinde velisinin almaya gelmemesi üzerine velisine telefon ile haber vermiştir.

Buna göre Ahmet, temel hak ve özgürlüklerden hangisinden yararlanmıştır?


A
Haberleşme özgürlüğü
B
Seyahat özgürlüğü
C
Düşünce ve ifade özgürlüğü
D
Basın özgürlüğü

Medya bireyler arasındaki iletişimi ve toplumsal olarak da kültürü değiştirmiştir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kültürümüzdeki değişim ile ilgili değildir?


A
Herhangi bir konuda kamuyu oluşturmak
B
Uzaktaki akrabalara bayram ziyareti yerine mesaj göndermek
C
Komşuya misafirliğe gitmek yerine televizyon dizisi izlemek
D
Evde aile sohbeti yerine cep telefonu ile vakit geçirmek

Televizyon, radyo ve internet gibi görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya denir.

Aşağıdakilerden hangisi medya ve basın yayın kuruluşlarının uyması gereken İlkelerden biri değildir?


A
Eğitici olma
B
Doğru haber yapma ve yayma
C
Tarafsız olma
D
Özel hayata saygılı olma

Selçuklulara bağlı bir uç beyliği olan Osmanlılar Bizans’tan Söğüt ve Domaniç’i alarak kısa sürede büyüdüler ve güçlü bir imparatorluk haline geldiler.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı beyliğinin hızla büyümesini etkileyen nedenlerden biri değildir?


A
Coğrafi konumunun elverişli olması
B
Bizans’ın zayıf durumda olması
C
Merkeziyetçi yönetim anlayışını benimsemesi
D
Balkanlarda güçlü devletlerin bulunması

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollara yenilip dağılmasıyla Osmanlı Beyliği kısa sürede önce devlet sonra da topraklarını genişleterek imparatorluk haline gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun dış etkenler başlığına bir örnektir?


A
Bizans’ın eski gücünde olmaması
B
Adalete dayalı bir yönetim uygulanması
C
Yetenekli padişahların başa geçmesi
D
Başarıyla uygulanan İskân Politikası

Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Moğol egemenliğini kabul etmek zorunda kalan Anadolu Selçuklu Devleti eski gücünü yitirmiş, dağılmaya başlamıştı.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A
Anadolu'da Türk nüfusu artmıştır.
B
Anadolu’nun siyasi birliği bozulmuştur.
C
Osmanlılar diğer beyliklerden daha hızlı büyümüştür.
D
Moğollar Anadolu Türk birliğini sağlamayı amaçlamıştır.

Orhan Bey döneminde Rumeli’ye geçilmiş ve fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türkmenler yerleştirilmeye başlanmıştır. Bu yapılan faaliyete İskan Politikası denilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey döneminden itibaren Osmanlı Devleti’nde uygulanan iskan politikasının amaçlarından biri değildir?


A
Fethedilen yerlerde Müslüman Türk nüfusunu artırmak
B
Fethedilen yerlerin kalıcı olmasını sağlamak
C
Anadolu’nun nüfusunu artırmak
D
Fethedilen topraklarda huzuru sağlamak