7. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Test 1)

Süre:

İnsanlar yerleşik hayata geçmeden önce aşağıdakilerden hangisinde yaşamaktaydı?


A
Köylerde
B
Kasabalarda
C
Şehirlerde
D
Mağaralarda

Yerleşik hayata geçişle ilgili olarak 9.500 yıllık geçmişi olan ve yaklaşık 8.000 insanı barındırmış, ilk yerleşme, ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait özgün buluntuları ile insanlık tarihine ışık tutan Konya ili sınırlarındaki antik kentin adı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Çatalhöyük
B
Truva
C
Göbekli Tepe
D
Alacahöyük

Yerleşim yeri seçimini etkileyen doğal ve beşeri(insani) etkenler vardır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?


A
İklim
B
Turizm
C
Yeryüzü Şekilleri
D
Su kaynakları

Yerleşim yeri seçimini etkileyen doğal ve beşeri(insani) etkenler vardır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen beşeri (insani) faktörlerden biri değildir?


A
Turizm
B
Sanayi
C
İklim
D
Ticaret

TÜİK 2017 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği en çok nüfusa sahip olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?


A
İstanbul
B
İzmir
C
Ankara
D
Adana

Sınırları belli bir alanda, belli bir zamanda yaşayan insan sayısına .............................. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?


A
nüfus yoğunluğu
B
yerleşme
C
nüfus
D
nüfus artış

Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri (insani) etkenler vardır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri (insani) faktörlerden biri değildir?
A
Sanayi
B
İklim
C
Turizm
D
Ticaret

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkar.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz sonuçlardan biri değildir?


A
Eğitim ve sağlık sorunları artar.
B
İş gücü ucuzlar (kazanç azalır).
C
Trafik sorunları yaşanır.
D
Konut sıkıntısı (ihtiyacı) olmaz.

Bazı şehirler iklim, sanayi, ticaret imkânlarının iyi olması sebebiyle yüksek nüfuslu iken; bazı şehirler bu imkânsızlıklar sebebiyle düşük nüfusludur.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfusu daha azdır?


A
İstanbul
B
Ankara
C
Bayburt
D
İzmir

Ülkemizde nüfus sayımını aşağıdaki kurumlardan hangisi yapar?


A
Devlet Personel Başkanlığı (DPB)
B
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
C
Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ)
D
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)

Çalışan nüfus tarım, sanayi ve hizmet sektörleri olarak üç gruba ayrılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi hizmet sektöründen değildir?


A
Gıda
B
Eğitim
C
Sağlık
D
Turizm

Ülke sınırları içinde yapılan göçe iç göç denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi iç göç değildir?


A
Ahmet'in Bayburt’tan iş için İstanbul'a yerleşmesi
B
Hasan'ın üniversite eğitimi için Ankara'ya yerleşmesi
C
Emre'nin maden işçiliği için Zonguldak'a yerleşmesi
D
Ali'nin üniversite okumak için Amerika'ya yerleşmesi

Oluşum nedenlerine göre göçler, gönüllü ve zorunlu göç olmak üzere iki gruba ayrılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir göç çeşidi değildir?


A
Doğal Afet
B
Savaş
C
Eğitim
D
Terör

Süresine göre göçler, sürekli ve geçici (mevsimlik) göç olmak üzere iki gruba ayrılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi

geçici (mevsimlik) bir göç çeşidi değildir?


A
Dinlenme (turizm) ihtiyacı
B
Eğitim
C
Tarım İşçiliği
D
Otlak bulma

Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente (iç göç) göçün sonuçlarından biri değildir?


A
Gecekondulaşma ve çarpık kentleşme görülür.
B
Çevre ve gürültü kirliliği ile ortaya çıkar.
C
Trafik ve konut sorunu yaşanır.
D
Kentlerde iş imkânları artar.

Çalışmak amacıyla bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan işçi göçüne geçici (mevsimlik) göç denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi

geçici (mevsimlik) göç değildir?


A
Bir kişinin tayini sebebiyle Akdeniz'den İç Anadolu'ya yaptığı göç
B
Doğu Anadolu Bölgesinden fındık toplamak amacıyla Karadeniz Bölgesine yapılan göç
C
Güneydoğu'dan pamuk toplamak için Akdeniz'e yapılan göç
D
Akdeniz'den Karadeniz yaylalarına yazın yapılan göç

Bilim ve teknolojik açıdan nitelikli insanların başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi beyin göçü değildir?


A
Mühendis Mehmet Bey'in Amerika'ya yaptığı göç
B
Bilim İnsanı Murat Bey'in İngiltere'ye yaptığı göç
C
İşçi Ali Bey'in Almanya'ya yaptığı göç
D
Doktor Hasan Bey'in Fransa'ya yaptığı göç

Herkesin istediği yere yerleşme ve seyahat etme hakkı vardır. Ancak bazı durumlarda bu hak kısıtlanabilir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat hakkının kısıtlanabileceği durumlardan biri değildir?


A
Kamu mallarını korumak
B
Salgın hastalık bölgelerine girmek veya çıkmak
C
Hakkında kovuşturma ve soruşturma olan kişilerin yurt dışına çıkışını engellemek
D
Suçsuz bir kişinin başka bir yere seyahat etmesini engellemek

Çalışan nüfus tarım, sanayi ve hizmet sektörleri olarak üç gruba ayrılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi tarım sektöründen değildir?


A
Ulaştırma
B
Bitkisel üretim
C
Hayvancılık
D
Ormancılık

Çalışan nüfus tarım, sanayi ve hizmet sektörleri olarak üç gruba ayrılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi sanayi sektöründen değildir?


A
Gıda
B
Turizm
C
Maden
D
Dokuma