7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 1)

Süre:

Aşağıdakilerden hangi gayrimüslimlerin Osmanlı Devletindeki hakları arasında gösterilemez?


A
İnançlarını ve kültürlerini rahatça yaşayabilirlerdi.
B
Toprak satın alabilirlerdi.
C
Serbestçe ticaret yapabiliyorlardı.
D
Askeri komuta kademesinde yer alabiliyorlardı.

Karesioğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları beyliklerinin Osmanlı Devletine bağlanması Osmanlıların aşağıdaki alanlardan hangisinde daha fazla güçlenmesini sağlamıştır?


A
Denizcilik
B
Ticaret
C
Hayvancılık
D
Tarım

Aşağıdaki padişahlardan hangisi Osmanlı kuruluş döneminde padişahlık yapmamıştır?


A
Orhan Bey
B
1.Murat
C
Kanuni Sultan Süleyman
D
Yıldırım Bayezit

Osman Beyin beyliğinin coğrafi konumu nasıldır?


A
Selçuklunun ortası
B
Bizans’a yakın
C
Edirne
D
Konya

Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisini kaybedince batıdaki ilerleyişi durmuş ve fetret dönemine girmiştir?


A
Ankara Savaşı
B
Koyunhisar Savaşı
C
Maltepe Savaşı
D
1.Kosova Savaşı

1. İstanbul

2. Edirne

3. Bursa

Yukarıda verilen yerlerden hangileri Osmanlı kuruluş döneminde hakimiyet altına alınmamıştır?


A
Yalnız 1
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
2 ve 3

2.Murat döneminde yapılan aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra Balkanlar’daki Türk hakimiyeti kesinleşmiştir?


A
Varna Savaşı
B
Osmanlı-Venedik Savaşı
C
Ankara Savaşı
D
2.Kosova Savaşı

Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Kuruluş Dönemi’ne ait yanlış bir bilgidir?


A
Balkanlar’da hakimiyet genişlemiştir.
B
Ankara savaşı ile birlikte batı yönündeki ilerleyişi bir müddet durmuştur.
C
İskan siyaseti ile yeni fethedilen toprakların Türkleşmesi sağlanmıştır.
D
Avrupa tarzı yenilik yapılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Osman Bey döneminde Bizans ile yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?


A
Ankara Savaşı
B
Koyunhisar Savaşı
C
Niğbolu Savaşı
D
Varna Savaşı

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilk toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir?


A
Çimpe Kalesi
B
Bulgaristan
C
Sırbistan
D
Edirne

Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama konusunda en çok mücadele ettiği beylik aşağıdakilerden hangisidir?


A
Danişmentileler
B
Karamanoğulları
C
Karesioğulları
D
Dulkadiroğulları

Osmanlı Devleti’nin güçlü bir orduya sahip olması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıştır?


A
Yeni toprakların kazanılması
B
Sınırların korunması
C
Merkezi otoritenin sağlanması
D
Vergilerin toplanarak devletin mali işlerinin düzenlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Askerlerinin bağlı olduğu birliklerden birisi değildir?


A
Acemi ocağı
B
Yeniçeri ocağı
C
Sağ ve sol garipler
D
Eyalet askerleri

Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli ordu aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde kurulmuştur?


A
Osman Bey
B
Orhan Bey
C
Fatih Sultan Mehmet
D
Yıldırım Bayezit

Osmanlı Devleti’nin savaş esnasında Kırım, Eflak ve Boğdan gibi bağlı beylik ve devletlerden aldığı askeri birlikler aşağıdakilerden hangisidir?


A
Eyalet Askerleri
B
Kapıkulu Askerleri
C
Yeniçeri ocağı
D
Yardımcı kuvvetler

Osmanlı Devleti’nde devletin mali işlerinden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?


A
Defterdar
B
Kazasker
C
Kadı
D
Vezir

1. Akdeniz

2. Karadeniz

3. Kızıldeniz

Fatih Sultan Mehmet döneminde yukarıda verilen denizlerden hangileri kesin olarak Türk gölü olmuştur?


A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
1 ve 3

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Akdeniz’in Türk gölü olmasına ortam hazırlamıştır?


A
Preveze Deniz Savaşı
B
İstanbul’un Fethi
C
Mısır Seferi
D
Kırım’ın Fethi

Osmanlı Devleti’nin Macaristan’ı hakimiyet altına aldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?


A
Mohaç Savaşı
B
2.Viyana Kuşatması
C
İnebahtı Deniz Savaşı
D
Otlukbeli Savaşı

Osmanlı Devleti 17. yüzyılda aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmemiştir?


A
Rusya
B
Avusturya
C
İngiltere
D
İran