7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam (Test 1)

Süre:

“Kitaplarla alışverişim azsa yeni bir şairde gördüğüm güzel bir buluşu övmeye cesaret edemem. Önce bilen birinin bana, o parçanın şairin kendi malı olup olmadığını söylemesi gerek. O zamana kadar .............  , neme gerek.”

Parçasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi cümlenin anlam bütünlüğüne uygundur?


A
Göz yumarım
B
Görmezden gelirim
C
Dilimi tutarım
D
Şaire inanmam

Aşağıdaki cümlelerden hangisine yazar kendi duygularını katmıştır?

 
A
Gezi yazılarında gerçek zaman söz konusudur.
B
Yazının gelişme bölümünde gezilen yerlerin gelenekleri anlatılır.
C
Gezilen yerlerde en çok doğal güzellikler dikkat çeker.
D
Gezi yazılarında gezilen yerlerin güzellikleri, gelenekleri yazıya yansır.

Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?


A
Kültürün en büyük aktarıcısı “dil” dir.
B
Kültürün vazgeçilmezi tarih, edebiyat ve sanattır.
C
Kültür, bir değerler bütünü ve yaşama tarzıdır.
D
Kültür, örf ve adetleri,dünya görüşünü içine alır.

“( I )Yıldız,parlıyordu çok yukarılarda.( II ) Bizim karanlığımıza ışık tutmak ister gibiydi.( III ) Milyonlarca yılın yorgunluğunu da unutmuştu.( IV ) Durgun ama heyecanlı görünüyordu.( V ) Anlıyordu ki insanların yol arkadaşıydı gecelerde.”

Parçasında numaralanmış cümlelerden hangisinde kişileştirme ( teşhis ) yoktur?


A
I
B
II
C
III
D
IV

“Sen olmazsan bu güneş bir daha böyle doğmayacak.”dizesinde güneşin doğuşu sevgiliye bağlanmıştır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde böyle bir durum vardır?

 
A
Yağmur sonrasında güzel bir hava oluştu.
B
Kış sonuna doğru doğa canlanmaya başladı.
C
Sonbaharda bir renk cümbüşü sardı her yeri.
D
Bahar geldi diye bütün acılar sandığa kilitlendi.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olma” anlamı vardır?


A
Yaşadığı her şey, diline hakim olamaması yüzünden.
B
Bu inatçılığı hayatın zorlaşmasının temel nedeniydi.
C
Bunca bedel ödemesine rağmen düşüncelerini bir kenara itmedi.
D
Duygusal yapısını ısrarla eserlerine taşımış gibi.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ bir koşula bağlılık” söz konusudur?


A
Yazarların yaratıcılığı temelinde biraz da birikimleri vardır.
B
Öykü yazmak roman yazmaktan daha çok özen ister.
C
Şiirsel duyarlılık taşıyan herkeste şiir üst düzeye çıkmaz.
D
Bir sanatçı duygularından kurtulduğu sürece herkese hitap eden eser yazabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim "merak edip gizlice dinlemek, işitmeye çalışmak" anlamına gelmektedir?


A
Karşı masadakiler konuşurken o da kulak kabartmış dinliyordu.
B
Bu dedikodular onun da kulağına çalınmış olmalı.
C
Herkes kulağı tetikte müdürün kapısında bekliyordu.
D
Sınıfta bütün öğrenciler kulak kesilmiş öğretmenlerini dinliyorlardı.

Aşağıdakilerden hangisinde aşamalı bir durum yoktur?


A
İki ülke arasındaki ilişki gitgide sertleşiyor.
B
Sıcaklar günden güne artıyor.
C
Konular giderek ağırlaşıyor.
D
Bunları gördükçe hep o günler aklıma geliyor.

“ Küçük masraflardan kaçınmayın; bazen küçük bir delik koca bir gemiyi batırır.”

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?


A
Her acı bir sevincin tohumudur.
B
Her yıkılış yeni bir doğuşun habercisidir.
C
Her kötülüğün altında bir art niyet vardır.
D
Düşenin en büyük hatası, önündeki çakılları küçümsemesidir.

Aşağıdakilerin hangisinde 'yazmak" sözcüğü ilk anlamıyla kullanılmamıştır?

 
A
Şiir yazmak herkesin harcı değildir.
B
Soruları aklıma yazdım.
C
Bu olayı tüm gazeteler yazmış.
D
Adresini bilmiyorum ki yazayım.

Aşağıdakilerden hangisinde ikileme yoktur?


A
Serkan iyi bir çocuktu.
B
Yalan yanlış konuşması hepimizi üzdü.
C
Eşyaları kırık dökük olduğu için eskiciye verdi.
D
Ona yarım yamalak bir şeyler anlattı.