7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam (Test 3)

Süre:

Aşağıdakilerden hangisinde nesnel( subjektif ) bir anlatım vardır?

 
A
Son dönem şiirleri dergilerde kaldı, kitaplaşamadı.
B
Sözcüklerle oynamayı çok severdi.
C
Öz- biçim uyumunu- kendine özgü yorumlardı.
D
Çağdaş bir yorum içinde epik havayla şiir yazardı.

“Göçebe bir toplumun dilinde bin yayla çiçeğinin kokusu vardır.”

Bu cümlede vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A
Göçebe topluluklar doğayla iç içedir.
B
Göçebe toplulukların dili çiçek adları yönüyle zengindir.
C
Her toplumun yaşam biçimi diline yansır.
D
Toplumların farklı yaşam tarzları vardır.

“Şiirlerindeki işçiliğini hep sakladı, .......................”

Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa cümlenin anlamı pekişmiş olur?


A
Yaşamıyla ve şiirleriyle hesaplaştı
B
Kolay bir iş yaparmış gibi davrandı.
C
Bütün şiirlerinde aynı şiir dünyasını yansıttı.
D
Daha çok ölüm ve sevgi temasını işledi.

( I ) Tartışmacı anlatımda düşünceler aykırılıklara dayanır.

( II ) Konuyu, daha doğrusu anlatılan eylem içinde verme biçimidir öyküleyici anlatım.

( III ) Bir yazı ve ya yaratıda ele alınan konunun sergileniş biçimine “anlatım” denir.

( IV ) Betimleme, yalın bir söyleyişle sözcüklerle resim çizmedir.

( V ) Betimlemelerin kimi öznel kimi nesnel özellik taşır.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri “tanımlama” özelliği taşımaz?


A
I –III
B
II-III
C
I – IV
D
I – V

Aşağıdakilerin hangisinde kişinin iç dünyasını yansıtan bir açıklama yapılmamıştır?

 
A
Adamın sararmış yüzünde hastalığın bütün izleri görülüyordu.
B
Çok az konuşan, hep dinleyen, dünya ile ilgisini kesmiş, düşünceli bir hali vardı.
C
Bazen ruhumda fırtınalar kopar, bazen de bir deniz gibi durgun olurdu.
D
Kafasında yarattığı bir dünyada yaşıyor, dışarıda olup bitenler onu etkilemiyordu.

( I) Hiç beklemediğim bir anda onu karşımda bulunca, bütün neşem uçup gitti. ( II) Bakışlarım bakışlarında eriyip yok oldu sanki. (III) Bakıyor, ama aslında görmüyordum onu.(IV) Salondaki bütün eşyalar ayaklanmış, üstüme üstüme geliyordu sanki.(V) Ama fazla sürmedi bu an.(VI) kendimi toparlar toparlamaz zırhlarımı kuşanıp yanına vardım.

Bu parçanın numaralandırılmış cümlelerinden hangilerinde mecazlı anlatım yoktur?


A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
III ve V

I) Son yıllarda öğretmenler başta olmak üzere biz yetişkinler, en çok çocuklarımızın kitap okumadıklarından yakınır olduk.(II) Bu yakınmalarımız, zaman zaman çeşitli basın yayın organlarına da yansıyor. (III) Ama nedense, çuvaldızı çocuklarımıza batırırken iğneyi kendimize batırma cesaretini gösteremiyoruz.(IV) Çünkü biz yetişkinler öyle çok okuyoruz ki, bir an durup kendimizi değerlendirecek zamanımız olmuyor. Sonra da tutup, vitrinlerimizi süslesinler diye bulundurduğumuz birkaç kitabın bile kapağını açmayan çocuklarımızdan yakınıyoruz.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “alaya alma, iğneleme” söz konusudur?


A
I
B
II
C
III
D
IV

''Durup dururken dargınlık çıkardı." cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?


A
Bugün yarın işe girecek.
B
Hiçbir neden yokken bayıldı.
C
Öteden beri tanırım onu.
D
Fiyatta aşağı yukarı anlaştık.

Aşağıdakilerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük yoktur?


A
Mutluluktan havalara uçuyordu.
B
Aşk, onun gözünü kör etmişti.
C
Öfkesinden yerinde duramıyordu.
D
Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu

Aşağıdaki sözcüklerden, anlamca en geniş kapsamlı   olanı hangisidir?


A
Ağaç
B
Kavak ağacı
C
Canlı
D
Bitki

Aşağıdakilerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?


A
Gelen de giden de sağ olsun.
B
Uzağı yakın eder bir selamın.
C
Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu.
D
Yazın çalıştı, kışın rahat etti.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ birinin yolunda giden işini aksatan, engelleyen davranışta bulunmak “ anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?


A
Bu davranışınla bir çuval inciri berbat ettiğinin farkında mısın?
B
Dayın tekerimize taş koymasaydı bu sektörün en güçlüsüydük.
C
Dişe diş mücadele ile sonunda galip gelmesini bildi.
D
Aynı yanlışı tekrar yapınca gözünün yaşına bakmadan kovdum onu.