7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam (Test 4)

Süre:

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde bir yorum söz konusudur?


A
İlkbahar insanların gönlünü ferahlatır.
B
Ülkemizde dört mevsim de yaşanır.
C
Karadeniz Bölgesi çok yağış alır.
D
Kışın kar ve soğuğundan bir kurtulabilsek.

”için” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurmuştur?


A
Bu elbiseyi sizin için aldım.
B
Hasta olduğum için doktora gittim.
C
Parayı kardeşin için bıraktım.
D
Artık ,bugün için çalışmanız yeterli.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta  bağlıdır?


A
Arkadaşlığımız gittikçe güçleniyor.
B
Bize gelirseniz kitaplarımı görürsünüz.
C
Eve gittiğimde biraz dinleneceğim.
D
Yatağa girer girmez uyumuşuz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?


A
Trafiği rahatlatmak için geniş yollar açılmalı.
B
Hasta, yatağından kalkar kalmaz dışarı çıkmak istedi.
C
Bu güzel ayakkabıları nereden aldınız.
D
Bu elbise size daha çok yakışmış.

Hangi cümlede mecazlı bir anlatım vardır?


A
Top sahası yumuşak ama oyuncular öfkeli.
B
Hepimiz toplanıp onu ziyaret ettik.
C
Arkadaşlarımız verilen her işi yapacaklar.
D
Beni ayağına çağırıp bir güzel haşladı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanımlama” yapılmıştır?


A
Başarılı olmanın birinci şartı kendine güvenmektir.
B
Gençliğin değeri yaşlılıkta bilinir.
C
Buz ,donarak katı duruma gelmiş sudur.*
D
Gezi yazıları,kuvvetli bir gözlem ile sağlam bilgiye dayanmalıdır.

”O, şimdiye kadar.......kişilerin....... benzemiyor.” cümlesindeki boş bırakılan yerler hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygun olur?


A
tanıdığım-hiçbirine
B
bildiğim-hepsine
C
gördüğüm-çoklarına
D
konuştuğum-birazına

”Eğitim görmem,ş insan ruhu,işlenmemiş demire benzer,iyi bir ustanın eli değmedikçe,insanda gizli olan renk ve güzellikler ortaya çıkmaz.” sözüyle anlatılmak istene nedir?


A
Öğretmenler ,ruhumuza şekil veren ustalardır.
B
Kabiliyetlerimiz eğitimle belirlenir ve biçimlenir.
C
Her insan eğitilmeye muhtaçtır.
D
Eğitimci, bir sanatçı ruhuna sahiptir.

”Hayat ne bir bayram, ne bir yaş günüdür; hayat bir iş günüdür.” diyen bir kişi için  aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A
İşini büyük bir dikkatle yaptığı.
B
Çalışmak gerektiğine inandığı.
C
Bir işte çalıştığı.
D
Gününü gün ettiği.

”Çocuklarda bedensel ve zihinsel gelişimin önemi ve büyük bölümü, ilköğretim döneminden önce oluşmaktadır.”

Aşağıdakilerden hangisi burada belirtilen yargıyı daha çok destekler niteliktedir?


A
Yöntem ve araçlar çocuğun gelişiminde oldukça etkilidir.
B
Çocuğun gelişiminde doğal ve toplumsal çevrenin de payı büyüktür.
C
Anne ve babalar çocuğun gelişimi için büyük çaba harcarlar.
D
Çocuğun gelişiminde okul öncesi eğitimin payı çok büyüktür.

''Havuzun suyu,bulutlu göğün yansımasıyla sanki katran rengindeydi.”sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


A
Suyun yüzülemeyecek durumda olması.
B
Bulutların havuz suyuna yansıması.
C
Gökyüzünün çok bulutlu olması.
D
Havuz suyunun kapkara görünmesi.

”Toplumu meydana getiren bütün bireylerin, eğitim hizmetlerinden eşit olarak nasıl yararlanabilecekleri tartışıldı ve belli bir görüşte  birleşildi. ”

Yukarıdaki cümlenin konusu nedir?


A
Eğitimde fırsat eşitliği
B
Eğitim hizmetlerinin dağılımı
C
Eğitimin önemi
D
Fertlerin eğitimi

I. Kavak ağaçlarını da çok severim.

II. Kavak ağaçlarını eskiden beri severim.

III. Kavak ağaçlarını oldum olası severim.

IV. Kavak ağaçlarını çok severim.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır?


A
II-III
B
III-IV
C
I-II
D
II-IV