7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam (Test 5)

Süre:

Aşağıdakilerden hangisi ”Güneş balçıkla sıvanmaz” atasözünün anlamına uygundur?


A
Herkesin bildiği gerçekler kimseden saklanamaz.
B
Yarının neler getireceği bilinmez.
C
Her söz her yerde söylenmez.
D
Yapılan bir iyilik,hiçbir zaman unutulmaz.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi başkalarına faydalı olduğu halde yakınlarına faydalı olamama anlamına gelir?


A
Dostluk başka alış veriş başka.
B
Nerede birlik,orda dirlik
C
Mum dibine ışık vermez.
D
Dost ile ye iç, alış veriş etme

” Tuttuğu yolda  ilerlemek isteyen, ağır ağır, güvenilir adımlarla yürümelidir. Acele eden kimse yanılabilir,yolunu şaşırabilir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?


A
Ağır kazan geç kaynar.
B
Ağır git ki yol alasın.
C
Ağır basar, hafif kalkar.
D
Ağır yongayı yol kaldırmaz.

Hangi atasözünün konusu diğerlerinden farklıdır?


A
Yatanın yürüyene borcu var.
B
Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.
C
Emeksiz yemek olmaz.
D
Yatan salandan,gezen tilki yeğdir.

Aşağıdaki atasözleriyle konuları bakımından üçlü grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?


A
Baş başa vermeyince taş yerinden kalmaz.
B
Bin bilsen de bir bilene danış.
C
Yalnız kalanı kurt yer.
D
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Aşağıdakilerden hangisi” Göz gördüğünü ister.” atasözüyle yakın anlamlıdır?


A
Göze yasak olmaz
B
Göz görür, gönül çeker.
C
Gözlüye gizli yoktur.
D
Göz görmeyince gönül katlanır.

I. Altın yerde paslanmaz,taş yağmurda ıslanmaz.

II. Altının kıymetini sarraf bilir.

III. Altın kapı, gümüş kapıya muhtaçtır.

IV. Altın yere düşmekle pul olmaz.

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır?


A
I-II
B
III-IV
C
II-III
D
I-IV

I. Hiçbir yer bizim köy kadar güzel değildir.

II. Çok az yer bizim köy kadar güzeldir.

III. Bizim köy kadar güzel bir yer yoktur.

IV. Bizim köyden daha güzel yerler olduğu da bir gerçektir.

Yukarıda cümlelerin hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır?


A
I-II
B
II-IV
C
I-III
D
IV-III

” Bahçeden dönerken neler düşündüğümü bir bilseniz...”

Yukarıdaki cümlelerden sonra aşağıdakilerden hangisi getirilirse, konuşan kişinin üzüntülü olduğu anlaşılır?


A
Nereden bileceksiniz ki!
B
Siz de benim gibi gülerdiniz.
C
Sizin de neşeniz kaçardı.
D
Eminim sizler de şaşardınız.

I. Küçük veya önemsiz şeyler de çoğu kez büyük etkiler yapabilir.

II. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.

III. Misafirin umduğu ev sahibine iki gün yeter.

IV. Ummadığın taş baş yarar.

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır?


A
I-II
B
III-IV
C
I-IV
D
II-III

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kesinlik” söz konusu değildir?


A
Sanıyorum, buraya son gelişimiz olur.
B
Ne olursa olsun, sınıfımı geçeceğim.
C
Elbet bir gün bana hak vereceksiniz.
D
Hiç şüphesiz, oraya seni de götüreceğiz.

I. Söyle niçin gücendin bana?

Yoksa affolunmaz bir hata mı ettim?

II. Ne yapalım?Bizim dayanıklılığımız buraya kadarmış...

III. Ne mi konuştuk?Neler konuşmadık ki...

IV. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?

Yukarıdaki cümlelerin hangisinden “yüceltme” anlamı çıkarılabilir?


A
I
B
II
C
III
D
IV