7. Sınıf Türkçe Fiiller (Test 1)

Süre:

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili eylemlerden hangisi zaman anlamı taşımamaktadır?


A
Bu ekmekler bayatlamış.
B
Arabamı bahçede yıkadım.
C
Onu kızdırdıkları halde susuyor.
D
Caddedeki ağaçları kesmemeliydiler.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylem farklı bir kiple çekimlenmiştir?  


A
Bu problemlerin hepsini çözmeliyim.
B
Çiçeğin yaprakları gün geçtikçe soluyor.
C
Tenis oynamayı da severiz.
D
Suphi Bey , Anadolu’yu gezecek.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem istek kipi , olumsuz , birinci çoğul kişiye göre çekimlenmiştir?


A
Eskiden beri bu köyde yaşamıyoruz.
B
Bu güzel filmi kaçırmayalım.
C
Söylediklerime neden kulak asmadın.
D
O kitabı mutlaka okumalısınız.

Sevdim seni bir kere,

Başkasını sevemem.

Deli diyorlar bana,

Desinler değişimem.

Yukarıdaki dizelerde , aşağıdaki eylem kiplerinden hangisiyle çekimlenmiş bir eylem yoktur?

 
A
Şimdiki zaman
B
-di li geçmiş zaman
C
Emir kipi
D
İstek kipi

”Yürümek” eyleminin , istek kipinin 1. Çoğul kişiye göre çekimlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


A
Yürüyelim
B
Yürürsek
C
Yürürüz
D
Yürüyünüz

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi , diğerlerinden farklı kişide çekimlenmiştir?


A
Söylediklerimi iyi anlamamışsın.
B
Bu halıyı salona serersin.
C
Arkadaşlarına da yardım etmelisin.
D
Dondurma yapmak için uğraşsın.

Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinden hangisi farklı bir zaman eki almıştır?


A
Öğrencilerin öğretmenin söylediklerini hızlı hızlı yazıyordu.
B
Pınar son sende çok güzelleşti.
C
Çocuk yeni aldığımız oyuncağı yine bozdu.
D
Kendine yeni bir elbise almış.

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisinin kipi farklıdır?


A
Şehrin her tarafını karış karış bilirim.
B
O günden sonra kapısına adım atmadım.
C
Suya sabuna dokunmaz o.
D
Azla yetinmeyi bilmelisin.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin söylenme anı ile yapılma anı aynıdır?


A
Bu yaz hangi kitabı okudun?
B
Evin önündeki karları temizliyor.
C
Okula her sabah otobüsle geliyorum.
D
Bu kitabında yazar sanatçı kişiliğini ortaya koymuş.

”-meli , -malı” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?


A
Öğrenciler her gün mutlaka kitap okumalı.
B
Bu çiçekleri bana Oktay göndermiş olmalı.
C
Kendime yeni kitaplar almalıyım.
D
Alacağım giysileri mutlaka görmelisin.

Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinden hangisi emir kipindedir?


A
Sakin ve güzel bir hayat yaşıyordu.
B
Seni bugün mutlaka görmeliyim.
C
Bir dakika , işin iç yüzünü anlatayım.
D
Bu işin sonunu onlar da görsünler.

Şiir okumak insanı başka bir limana atabilmeli ; yani her okuyan onda ayrı bir tat , anlam bulmalı. Hatta belki de aynı insan başka  okumalarda onda daha önce göremediklerini görmeli. Ben Nazım’ın şiirlerinde bu zenginliği buldum. Evet bence şiir budur.

Yukarıdaki parçada zaman anlamı taşıyan eylem aşağıdakilerden hangisidir?


A
Atabilmeli
B
Bulmalı
C
Görmeli
D
Buldum

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem , söylenme anından sonra yapılmıştır?


A
Türkçe sınavının sonuçları yarın açıklanacak.
B
Çocuklar yine birer birer gidiyorlar.
C
Mutfakta çalışırken elim kesilmiş.
D
Bütün bunlara ne kadar sevinebilirim.

Aşağıdaki  çekimli eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?


A
Gelsin
B
Toparlandı
C
Anlamalı
D
Çözünüz

''Bu şiiri ben de böyle okuyabilirim.” cümlesindeki eylemin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?


A
okumamalıydım
B
okumazdım
C
okuyamazdım
D
okumasaydım

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?


A
2010 yılı , bilgi ve teknoloji çağı olacak.
B
Çocuğunun mutlu olmasını hangi anne istemez?
C
O da benim gibi maçı sessizce izliyordu.
D
Karşımızdakini önce insan olduğu için sevmeliyiz.

Bundan sonra sık sık bunu tekrarlayalım.

Yukarıdaki cümledeki eylemin kipi ve kişisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A
Şart kipi , 1. Tekil şahıs
B
İstek kipi , 1. Çoğul şahıs
C
İstek kipi 1. Tekil şahıs
D
Şart kipi 1. Çoğul şahıs

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-miş” eki sonradan fark etme anlamında kullanılmıştır?


A
Rüyamda Antalya’ya gitmişim.
B
Annesi ona çok kızmış.
C
Yönetmen bu filmi üç yılda çekmiş.
D
Ben evde yokken gelmiş.

Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinden hangisi dilek kiplerinden birine örnek değildir?


A
Arkadaşlar , karanlık basmadan gidelim.
B
Aydın , düşüncelerini özgürce yansıtmalı.
C
Evi toparlamamda bana yardım et.
D
Tarihçi gözüyle bakmadım romana.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlatılan eylem şimdi yapılmaktadır?


A
Yâr sineme vurdun kızgın dağları
B
Viran ettin mor sümbüllü bağları
C
Sevdiğim geçiyor gençlik çağları
D
Ya beni de götür ya sen de gitme.