7. Sınıf Türkçe Fiiller (Test 2)

Süre:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?


A
Bilimde, teknolojide diğer milletlerle yarışabiliriz.
B
Vatanımızı yüceltmek için daha çok çalışmalıyız.
C
Ülkenin kalkınmasında herkes vazifesini yapsın.
D
Yaptığımız iş her neyse en iyisini yapacağız.

1.Cemile’min gezdiği dağlar meşeli imanım

2.Haydi üç gün oldu Cemile’m ben bu derde düşeli

3.Gaydırı gubbak Cemile’m

4.Nasıl edelim biz bu işi

Bu türkünün hangi dizesinde istek kipinde çekimlenmiş bir fiil vardır?


A
1.
B
2.
C
3.
D
4.

Cemil: Bugün yazılı olup olmayacağımızı henüz öğrenmedik.

Tuba: Biz geçen hafta yazılı olduk ; bu hafta sözlü olacağız.

Canan: Her hafta sınav oluyoruz ; artık iyice yorulduk!

Kadir: Bu hafta bizim yazılımız yok ; bol bol uyuyacağım.

Bu öğrencilerin hangileri konuşma sırasında birden fazla çekimli eylem kullanmıştır?


A
Cemil – Tuba
B
Tuba – Canan
C
Canan – Kadir
D
Cemil – Kadir

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır?


A
Bizim oyunumuza kimse karışmasın.
B
Yelkenlerimizle denizlere açılıyoruz.
C
Vatanımızı canımız pahasına koruruz.
D
Okula her gün bu yoldan gidiyoruz.

1.Mehlika Sultan’a âşık yedi genç

2.Gece şehrin kapısından çıktı

3.Mehlika Sultan’a âşık yedi genç

4.Karasevdalı birer âşıktı.

Yukarıdaki  şiirde numaralanmış dizelerin hangisindeki altı çizili kelime çekimli bir fiildir?


A
1.
B
2.
C
3.
D
4.

(1)Henüz on yedi yaşındaydı. (2)Babasının evi terk etmesi onlar için büyük bir acıydı. (3)Bir hafta içinde anneannesinin yanına taşınmışlardı. (4)Ailenin en küçüğü ne yazık ki oydu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli bir fiil kullanılmıştır?


A
1.
B
2.
C
3.
D
4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?


A
Nergis adının nereden geldiğini biliyor musunuz?
B
Bu ad Yunan mitolojisinde kendini çok beğenen “Narcissos” tan gelir.
C
Nergisi göremezseniz bile kokusunu hemen alabilirsiniz.
D
Bu mevsimde çiçekçilerden nergis bulabilir misiniz?

I. Beni o gün görmeliydiniz.

II. Öyle bir yağmur yağdırdım ki.

III. Elimden yine iyi kurtuldunuz.

IV. Haydi, yine şanslı sayılırsınız!

Numaralanmış bulutlardan hangisinin sözlerinde fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır?


A
I.
B
II
C
III
D
IV.

Aşağıdaki dizelerin hangisindeki fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır


A
Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam ;
B
Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda ,
C
Karıştım o gün bu gün bu zavallı çobanla
D
Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi istek kipiyle çekimlenmiştir?


A
Kalem ve defterini dikkatli kullanasın.
B
Kurşun kalemin ucu kırılmış.
C
Başka bir kalem daha almalısın
D
İsraf etmemeye özen göstermeliyiz.

1.Gayrı dayanamam ben bu hasretle

2.Ya beni de götür ya da sen de gitme

3.Ateşi aşkına yakma çıramı

4.Ya beni de götür ya da sen de gitme

Numaralanmış dizelerin hangisindeki altı çizili fiil geniş zamanda çekimlenmiştir?


A
1.
B
2.
C
3.
D
4.

1.Yar sineme vurdun kızgın dağları

2.Viran ettin mor sümbüllü dağları

3.Sevdiğim geçiyor gençlik çağları

4.Ya beni de götür ya da sen de gitme

Yukarıdaki türküde numaralanmış dizelerin hangisinde birden fazla çekimli fiil vardır?


A
1.
B
2.
C
3.
D
4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?


A
Üzerini iyice örtüp bir güzel terlemelisin.
B
Uyandıktan sonra terli çamaşırlarını değiştir.
C
Doktorun tavsiyesine uyarsan çabuk iyileşirsin.
D
Geçmiş olsun yarın görüşürüz.

''-acak , -ecek” eki fiil kök ya da gövdelerine gelerek eylemin gelecekte yapılacağı anlamı kazandırır.

Bu açıklamaya uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?


A
Arkadaşlar , boş oturacak zaman değil!
B
Gelecek yıl lise üçe geçecek.
C
Akacak kan damarda durmaz , diyordu.
D
Adam olacak çocuk tertip düzeninden belli olur.

1.Senelerce sana hasret taşıyan

2.Bir gönülle kollarına atılsam

3.Ben de bir gün kucağında yaşayan

4.Bahtiyarlar arasına katılsam.

Yukarıdaki şiirde numaralanmış dizelerin hangilerinde dilek anlamı vardır?


A
1. ve 2.
B
2. ve 3.
C
3. ve 4.
D
2. ve 4.
Kardelen: gelecekler oynayamaz biliyorsun sorayım

Kardelen’in tahtaya yazdığı eylemlerden hangisi geniş zaman kipinde çekimlenmiştir?

 
A
gelecekler
B
oynayamaz
C
biliyorsun
D
sorayım

1.Eyvanına vardım , eyvanı çamur ,

2.Odasına vardım , elleri hamur.

3.Uykudan uyanmış , gözleri mahmur ,

4.Ömrümde görmedim ben böyle gelini.

*Eyvan:Bir tarafı dışarıya açık oda.

Yukarıdaki türküde numaralanmış dizelerin hangisinde bildirilen eylemin gerçekleştiğini , anlatan kişi görmemiştir?


A
1.
B
2.
C
3.
D
4.

(1)Yarının ne olacağı belli değil. (2)Elimize geçen fırsatları mutlaka bugün değerlendirmeliyiz. (3)Bu fırsatlar elimize bir daha geçmeyebilir. (4) Ne demişler : Demir tavında dövülür.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla çekimli fiil vardır?


A
1.
B
2.
C
3.
D
4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi istek kipiyle çekimlenmiştir?


A
Cildinizi soğuktan korumak için sıkı giyinin.
B
Soğuk havalarda fazla dolaşmayınız.
C
Tipi ve fırtınalı havada yolculuğa çıkmayalım.
D
Soğuk havalarda zincirsiz yola çıkmayınız.

Dikkat Sarıca sokağa çıkar. 1

Dikkat Bu yolun sonu çıkmaz sokaktır. 2

Dikkat İleride yol tıkanıyor. 3

Dikkat İleriden sola dönünüz.

Yukarıda numaralanmış uyarı levhalarından hangisinde çekimli eylem yoktur?


A
1.
B
2.
C
3.
D
4.