7. Sınıf Türkçe Metin Türleri (Test 2)

Süre:

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak bir ülkede Keloğlan ve annesi yaşarmış. Annesi onu çok sever: “Kel oğlum, keleş oğlum, canımın içi oğlum, büyü de anana bak, anan yaşlanıyor a oğlum!” dermiş. Anası bunu söyledikçe Keloğlan hoplar, zıplar, şımarır: “A benim canım anam, gözümün nuru anam, hele sen bir yaşlan, Keloğlan sana bakar anam!” diye cevap verirmiş.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?


A
Hikâye
B
Masal
C
Fıkra
D
Roman

… özgürce seçer konusunu. Her şey onun konusu olabilir. Bilimsel bir asık suratlılığa bürünmeden, bilgiçliğe kaçmadan her konuda okuyucusunun karşısına çıkar.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A
Deneme
B
Makale
C
Günlük
D
Anı

Çayırlanır çimenlenir göllerin

Kan bulanık taşkın akar sellerin

Çoktur senin eğlenecek yerlerin

Bizim eller, Çamlıbeller, aşk olsun

Konusuna göre bu şiir, aşağıdakilerden hangisine girer?


A
Satirik şiir
B
Lirik şiir
C
Epik şiir
D
Didaktik şiir

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “makale”nin tanımı yapılmıştır?


A
Okuyucu ile konuşuyormuş gibi yazılan yazılardır.
B
Yazarın bir konu ile ilgili kendi görüşünü yansıttığı yazılardır.
C
Herhangi bir konuda bilgi vermek için yazılan yazılardır.
D
Güncel konuları işleyen kısa yazılardır.

Aşağıdakilerden hangisi masalların özelliklerinden değildir?


A
Olağanüstü olaylar anlatılır.
B
Zaman ve yer belirsizdir.
C
Kahramanlar sadece insanlardan oluşur.
D
Çoğunlukla yazarı belli değildir.

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?


A
İçerikte sınırlamaya gidilir.
B
Konu yazarın istediği şekilde anlatılabilir.
C
Yazar fikirlerinde ısrarlı ve iddialı değildir.
D
Özgünlük ve subjektiflik vardır.

Kişinin yaşadıklarını, izlediklerini günü gününe not etmesi, yazmasıdır. Eski edebiyatımızda adı “ruznâme”dir. Anıya çok benzer. Anı, yaşandıktan sonra; ... ise her gün yazılır.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A
Röportaj
B
Fıkra
C
Deneme
D
Günce

Yaşanmış ya da yaşanması olası bir olayı, durumu, kısa; fakat ilgi çekici yönleriyle anlatan yazılar olmakla beraber ayrıntılı anlatımdan kaçınılır, kişiler daha çok tek yanıyla ele alınır ve mekan dardır.

Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?


A
Öykü
B
Roman
C
Deneme
D
Anı

Karnı acıkan bir kedi avlanmaya çıkmış. Sinsi sinsi etrafı kolaçan etmiş. Tam bir kuşu gözüne kestirirken bir köpek görmüş. “Hemen kaçmalıyım, yoksa bu dünyadaki son anlarım” diye      içinden geçirmiş. Kedicik kuşun dolgunluğuna bakakalarak: “Bugün de aç kaldım.” demiş.

Yukarıdaki anlatım aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?


A
Roman
B
Öykü
C
Trajedi
D
Fabl

“Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanılan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bunların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde dururken, söylediklerini somut verilere oturtarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesaplamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.

Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?


A
Makale
B
Deneme
C
Fıkra
D
Söyleşi

O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.

Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


A
Anı
B
Deneme
C
Fıkra
D
Makale

I.   Olaylar hayal ürünüdür.

II. Yer ve zaman kavramı belirsizdir.

III.   Evrensel konuları işler.

IV. Olaylar –miş’li geçmiş zamanda anlatılır.

V. Birtakım tekerlemelerle başlar.

 Yukarıda özellikleri verilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


A
Makale
B
Deneme
C
Masal
D
Fabl

Günlük olaylarla ilgili kişisel görüşleri yansıtan kısa, gazete yazılarıdır. Konuşma diliyle ve nükteli yazılan bu türde olaylar ve düşünceler açık bir dille anlatılır. Ayrıca yazarın düşüncelerini ispatlama zorunluluğu yoktur.

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki edebi türlerden hangisine aittir?


A
Günlük
B
Sohbet
C
Söylev
D
Fıkra

1956’da Konya’nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum. Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu ve sefaleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece yaşama sevincini yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun yaşamıma.

Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?


A
Günlük
B
Özyaşamöyküsü
C
Yaşam öyküsü
D
Anı