7. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri (Test 3)

Süre:

”Bugün  (1) Fransa’nın dillere destan  (2) Riviera’sı bir zamanlar Akdeniz kıyısında  (3) birtakım, yoksul köylerden  (4) biriydi.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin sonunda yer alan noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?


A
1
B
2
C
3
D
4

Yukarıdaki görselde hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?


A
( , )
B
( ! )
C
( … )
D
( ? )

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?


A
Türkiye önemli bir turizm potansiyeline sahiptir.
B
Böylece Türkiye’nin, turistik yerleri değer kazanmaktadır.
C
Bir turizm haritasının yapılması faydalı olacaktır.
D
Tarihi yerler ve doğla güzelliklerimiz turistleri hayran bırakıyor.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama hatası yapılmıştır?          


A
Halikarnas Balıkçısı, Bodrum’u kendine yurt edinmişti.
B
Sabahattin Eyüboğlu “Mavi Sürgün”de Bodrum’u anlatır.
C
Bodrum’u görünce sevincimiz bir kat daha artmıştı…
D
Gemi, 16 Mayısta Bodrum’dan kalkacak.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama hatası yapılmıştır?          


A
12 Haziran’a bir hafta kaldı.
B
İstanbullular balık yemeyi sever.
C
Aman şu güzelliğe de bir bakın?
D
XI. yüzyıldan kalma bir eser olduğu söyleniyor.

(I) Bisiklete binmeden önce mutlaka kask takılmalıdır (II) Bisikletin tekerleklerinde hava var mı yok mu kontrol edilmelidir (III) Direksiyonun rahat dönüp dönmediği de çok önemlidir (IV) Unutulmaması gereken bir şey var kırmızı ışığa dikkat etmek

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı noktalama işaretleri kullanılmalıdır?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Necmi göz ucuyla Ahmet’e baktı, Ahmet’in elinde Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları adlı şiir kitabı vardı.

Yukarıdaki cümlede noktalama eksikliği nasıl giderilebilir?


A
”Necmi”den sonra virgül kullanarak
B
”Han Duvarları”nı tırnak içine alarak
C
Cümlenin sonuna üç nokta koyarak
D
”Kitabı” sözcüğünden sonra iki nokta kullanarak

Adana’nın Ceyhan ilçesi “Yılankale” yanından geçmekte olan BOTAŞ’a ait Yumurtalık, Kırıkkale boru hattında patlama oldu.

Yukarıdaki cümlede hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?


A
Kesme işareti
B
Nokta
C
Tırnak işareti
D
Virgül

Nasrettin Hoca(,) I Türk mizahının en büyük ustasıdır (.) II

Hele onun fıkraları (…) III Hangimiz onları dinleyip de büyük

 dersler çıkarmıyoruz (…) IV

Bu cümlelerde numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


A
1.
B
2.
C
3.
D
4.

Atatürk, “Ölümü istemek bir cesaret değildir; ama ölümden korkmak da bir ahmaklıktır.”demiştir.

Bu cümledeki noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlıştır?


A
Virgül
B
Noktalı virgül
C
Nokta
D
Tırnak işareti

Annesi onu, her zaman olduğu gibi, sevgiyle kucakladı.

Bu cümledeki virgüllerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?


A
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
B
Eş görevli sözcükleri ayırmak
C
Cümledeki arasöz niteliğindeki açıklayıcı söz öbeğini ayırmak
D
Başkasına ait sözü ayırmak