7. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri (Test 4)

Süre:

Peki (  ) bir köşe yazarından beklenen ne olmalıdır(  ) Bir köşe yazarı (  ) kendine özgü birikimiyle(  ) ele aldığı konuya bir bakış açısı getirir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden  hangisi getirilmelidir?


A
( : ) ( ? ) ( ; ) ( , )
B
( , ) ( ? ) ( , ) ( , )
C
( , ) ( : ) ( , ) ( , )
D
( ; ) ( ? ) ( , ) ( ; )

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?


A
Neden yanıma yaklaşmıyorsun
B
Yeni aldığım gömleği nereye koydunuz
C
Onu dün burada gördün mü
D
Hangi işi yapacağımı şaşırdım

Babam, hafif bir tebessümle yüzüme bakıyor (  ) yumuşak bir sesle (  ) “Üzülme (  ) notlarını düzeltirsin.” diyordu.

Yukarıdaki cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?


A
( ; ) ( ; ) ( : )
B
( : ) ( ; ) ( ; )
C
( , ) ( : ) ( ; )
D
( , ) ( : ) ( . )

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur?


A
Dize sonlarındaki ses benzerliğine “uyak” denir.
B
Neden yakınlarını hiç düşünmüyorsun.
C
İki kedimiz var, biri Sarman, diğeri Uzun Kuyruk.
D
Bahçede otlar, ağaçlar, çiçekler.

1. Bilet alabileceğin bir gişe bulamadın mı?

2. Eve geç gideceğini babana söylemedin mi?

3. Bana niçin yardım etmiyorsun, diyerek azarladı?

4. Ders çalışma programını ne zaman yapacağımızı kararlaştırdık.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde soru işaretinin kullanımı yanlıştır?


A
1. ve 2.
B
1. ve 4.
C
2. ve 3.
D
3. ve 4.

Çocuk nasıl doğar (  ) nasıl büyür (  ) nasıl yetiştirilir (  ) Bunları bilen var mı (  )

Yukarıdaki cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?


A
( . ) ( , ) ( ? ) ( ? )
B
( , ) ( , ) ( ? ) ( ? )
C
( . ) ( , ) ( ; ) ( ? )
D
( , ) ( , ) ( ? ) ( ! )

Muhtar köylüleri meydanda toplayarak (  )

 - Su sorununu hep birlikte çözmeliyiz, dedi.

Yukarıdaki yay ayraçla gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A
( ; )
B
( : )
C
( , )
D
( . )

Çay (  ) fındık yetiştirilen bölgemiz Karadeniz (  ) incir (  ) zeytin yetiştirilen bölgemiz Ege’dir.

Yukarıdaki cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?


A
( , ) ( . ) ( , )
B
( . ) ( : ) ( . )
C
( , ) ( ; ) ( , )
D
( ; ) ( : ) ( ; )

Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ötekilerden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?


A
Şu tepeyi aşınca köyü görürüz
B
Araba park etmeyi henüz öğrenememiş
C
Savaşın insanlara bıraktığı acı, üzüntü
D
Saat kaçta oraya varacağımızı bilmiyorum

Öğretmene yaklaşan öğrenci sordu (  )

(   ) Öğretmenim cümlenin temel ögeleri hangileridir (  )

(   ) Bu konuyu size geçen ders anlatmamış mıydım (  )

Yukarıdaki cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?


A
( : ) ( - ) ( ? ) ( - ) ( ? )
B
( ; ) ( - ) ( ? ) ( - ) ( ? )
C
( : ) ( “ ) ( “ ) ( - ) ( ! )
D
( ; ) ( “ ) ( “ ) ( “ ) ( “ )

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır?


A
Bugün yağmur yağar mı acaba
B
Söylediklerini anlamıyor değilim
C
Servisi kaçırınca, yetişemeyeceğim diye korktum
D
Eyvah, yine kahvaltıya geç kaldım

Ağaçlık yerleri severim, bir de deniz kıyısında olursa (  )

Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A
( . )
B
( ? )
C
( … )
D
( : )