7. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam (Test 4)

Süre:

Yukarıdaki grafik İsmail’in kitaplığındaki kitapların oranını göstermektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A
İsmail, masal okumayı hiç sevmiyor.
B
Deneme türündeki kitaplar en az sayıdadır.
C
En çok roman türünde eser vardır.
D
Hikaye ve şiir kitaplarının sayıları eşittir.

6/A sınıfındaki öğrencilerin derslere göre başarısı yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.

Bu grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A
Öğrenciler Türkçe öğretmenlerini sevmiyor.
B
Öğrenciler en çok matematik dersinde başarılıdır.
C
Fen ve teknoloji dersinden başarılı öğrenci sayısı 20’dir.
D
Başarı oranı en düşük ders fen ve teknolojidir.
blank

Koray, dedesinin son beş yıllık pancar üretimini gösteren bir grafik hazırlamıştır.

Buna göre yukarıdaki grafikle ilgili hangisi yanlıştır?


A
2005 ve 2007 yılları arasında üretimde artış yoktur.
B
Üretimdeki en büyük artış 2007 ile 2008 yılları arasında olmuştur.
C
Üretimde hiçbir zaman azalma olmamıştır.
D
Bir yılda en fazla 55 ton pancar üretilmiştir.
blank

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A
”8-10” yaş grubunda erkekler, kızlardan daha uzundur.
B
”5-7” yaş grubunda erkeklerle kızların boy ortalamaları farklıdır.
C
”2-4” yaş grubunda kızlarla erkeklerin boy ortalamaları farklılık gösterir.
D
Kızlarla erkeklerin boy ortalaması “0” yaş grubunda da farklıdır.
blank

Yukarıdaki grafikte bir çiftlikte ocak ayından ağustos ayına kadar üretilen yumurta sayısı verilmiştir.Bu grafiği yorumlayan Seyhan’ın söyledikleri aşağıdadır:

“Çiftlikteki yumurta üretimi 100’le başlayıp şubat ayında 150’ye çıkmış, ama mart ayında yeniden 100’e düşmüştür. Mart ayındaki düşüşün temel nedeni, mevsim değişikliği olabilir.Yumurta üretimi mart ayından ağustos ayına kadar sürekli artmıştır.En fazla üretim ağustos ayında yapılmıştır. Bu rakamlar Türkiye’deki diğer çiftliklerin yumurta üretimlerine göre oldukça iyidir.”

Seyhan, yaptığı bu yorumda ağırlıklı olarak aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisini kullanmıştır?


A
Tanımlama
B
Karşılaştırma
C
Benzetme
D
Tanık gösterme
blank

Betül,  yukarıdaki grafikle ilgili olarak aşağıdakileri söylemiştir:

“Toplam 35 kitap okunmuş.Bu kitaplardan 15 tanesini Birgül, 10 tanesini Can,  Ali ve Selma ise beşer tanesini okumuşlar.”

Betül bu grafiği yorumlarken aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden yararlanmıştır?


A
Örneklemeden
B
Tanık göstermeden
C
Karşılaştırmadan
D
Sayısal verilerden
blank

Yukarıdaki grafikte Atatürk İlköğretim Okulunda çeşitli spor dallarına ilgi duyan öğrencilerin sayısı verilmiştir.

Bu grafiği yorumlayan öğrencilerden hangisi sayısal verilerden yararlanma ya da karşılaştırma yapmamıştır?


A
Eski bir geçmişe sahip olan futbol zevkli bir oyundur.
B
En çok ilgi duyulan spor dalı hentboldur.
C
20 kişi futbola, 40 kişi de voleybola ilgi duymaktadır.
D
Basketbola duyulan ilgi voleybola duyulan ilgiden daha fazladır.
blank

Yukarıdaki grafik Serhan’ın yıllara göre boy uzunluğunu göstermektedir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


A
Serhan’ın boyu dört yılda 20 cm uzamıştır.
B
Serhan’ın boyu her yıl 5 cm uzamıştır.
C
Serhan’ın boyu 2006’da 145 cm’dir.
D
Serhan’ın boyu 2007’de 150 cm olmuştur.
blank

Yukarıdaki grafikte dört çocuğun yaşları verilmiştir.

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A
Dört çocuğun yaşları toplamı yirmi sekizdir.
B
İçlerinde en büyüğü Mert’tir.
C
Ayşe, 4.sınıf öğrencisidir.
D
Çocukların yaş ortalaması yedidir.
 

Yukarıdaki tabloda Ferit’in üç gün boyunca çeşitli derslerden çözdüğü doru sayıları verilmiştir.Üç günde çözülen soruların toplamının üçe bölünmesi o desin ortalamasını vermektedir.

Buna göre Ferit, ortalama olarak en fazla hangi dersten soru çözmüştür?


A
Türkçe
B
Matematik
C
Fen ve Teknoloji
D
İngilizce

Aşağıdaki grafik Canberk’in yaz tatilinde Türkçe dersinden çözdüğü soruların konulara göre dağılımını göstermektedir.

blank

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A
Cümlede anlam konusundan paragrafa göre daha çok soru çözmüştür.
B
Her konuda eşit miktarda soru çözmüştür.
C
En az soruyu yazım kurallarından çözmüştür.
D
Ses bilgisi ve noktalama konularında çözdüğü toplam soru sayısı sözcükte anlamdan çözdüğü soru sayısından daha azdır.
blank

Gözde’nin annesi haftanın dört günü yürüyüş yapmaktadır.Her gün ne kadar yol yürüdüğü yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


A
Yürünen mesafe her gün artmıştır.
B
İlk üç gün yürünen mesafe düzenli olarak artmıştır.
C
4.gün rahatsızlandığından dolayı daha az mesafe yürümüştür.
D
En az mesafe ile en uzun mesafe arasında iki kilometre fark vardır.
blank

Yukarıdaki grafikte A ve B okullarında bazı şairlerin okunma oranları verilmiştir.

Bu grafikten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?


A
Her iki okulda da Faruk Nafiz en çok okunan şairdir.
B
A okulunda en az okunan şair Orhan Veli’dir.
C
A okulunda Faruk Nafiz ve Orhan Veli’nin toplam okunma oranı , B okulunda Faruk Nafiz ve Yahya Kemal’in okunma oranından daha yüksektir.
D
A okulunda Yahya Kemal’i okuyan öğrenci sayısı B okulunda okuyanlardan daha fazladır.
blank

Yukarıdaki grafikte dört öğrencinin yaz tatilinde okuduğu şiir ve öykülerin sayısı verilmiştir.

Buna göre grafikten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


A
Ali, okuduğu öykünün yarısı kadar da şiir kitabı okumuştur.
B
Toplamda en fazla kitap okuyan öğrenci Ceyda’dır.
C
Ali ve Ceyda şiir, Okan ve Filiz ise öykü türünde daha çok kitap okumuşlardır.
D
Ceyda’nın tek başına okuduğu şiir kitabı sayısı, Ali, Okan ve Filiz’in okuduğu toplam şiir sayısına eşittir.
blank

Yukarıdaki grafikte dört kente gelen turist sayısının mevsimlere göre dağılımı verilmiştir.

 Buna göre grafikten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?


A
B kentine kışın gelen turist sayısı yazın gelen turist sayısının iki katıdır.
B
En fazla turist D kentine gelmiştir.
C
Bütün kentlere kışın daha fazla turist gelmiştir.
D
A kentine kışın gelen turist sayısı, B kentine yazın gelen turist sayısına eşittir.