7. Sınıf Türkçe Söz Gruplarında Anlam (Test 4)

Süre:

A
B
C
D

A
B
C
D
blank
A
B
C
D

Parmağına ufacık bir iğne batsa fenalık geçirir, azıcık işi olsa dünyalar kadar işi varmış gibi telaşa kapılırdı. Her duyguyu abartarak yaşaması etrafındakileri çok şaşırtırdı.

Bu parçada sözü edilen kişi aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir?


A
Kılı kırk yaran
B
Zeytinyağı gibi üste çıkan
C
Pireyi deve yapan
D
Burnundan kıl aldırmayan

“İnsanlar, başkalarının sıkıntı ve sorunlarına gereken önemi vermez, onlarla gerektiği kadar ilgilenmez.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?


A
Bal bal demekle ağız tatlanmaz.
B
El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
C
Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.
D
Her ağaçtan kaşık olmaz.

Yaşlılık döneminde zihin etkinliği önemli ölçüde azalır. Bu azalma özellikle hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür. Yaşlıların - - - - hatıralar en eski hatıralardır. Hatta gençlik hatıraları, çoğu zaman bilinç alanlarının tümünü kaplar. Bundan ötürü yaşlılıkta - - - -, yaşlılık öncesi devresine oranla daha güçtür.

Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan söz grupları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?


A
en sevdiği - sevdikleri bir iş bulmak
B
dikkat ettiği - bir şeyleri unutmak
C
en uzun sakladığı - yeni bilgi edinmek
D
özlem duyduğu - ön yargılı olmak

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?


A
Gece olunca çenesi açılıyor, durmadan konuşuyordu.
B
Komşuların birbirlerine gelip gittiği günler maziye karıştı
C
Dondurma lafını duyunca ağzı kulaklarına vardı.
D
Baltayı taşa vurmamak için konuşmalarına çok dikkat ediyordu.

Mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi Mal da yalan mülk de yalan Gel biraz da sen oyalan Yunus Emre

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu dörtlükte vurgulanan düşünceyi destekler niteliktedir?


A
Mal canın yongasıdır.
B
Dünya malı dünyada kalır.
C
Ağlayanın malı gülene hayretmez.
D
Az veren candan, çok veren maldan.
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D

Ömrü boyunca çalışıp didinerek para kazanmış, - - - - bir insan olmayı başarmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse sözü edilen kişinin hiç kimseye muhtaç olmadan yaşadığı ifade edilmiş olur?


A
kendi ayakları üstünde duran
B
burnunun dikine giden
C
ele avuca sığmayan
D
parmakla gösterilen

Talihsizlik, insana hakiki dostlarını gösterir. Aristo

Bu özdeyişle anlamca aynı doğrultuda olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?


A
Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
B
Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
C
Dostun attığı taş baş yarmaz
D
Dost kara günde belli olur.