7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam (Test 1)

Süre:

”Elindekiyle yetinmeye , kimseye muhtaç olmadan yaşamaya çalışmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?


A
Kendine gelmek
B
Kendi yağıyla kavrulmak
C
Kendini ağır satmak
D
Kendini dev aynasında görmek

Sorma bu çehre neden günden güne süzülür.

Bu diziye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?


A
Buradaki yalnızlığım gittikçe artıyor.
B
Yaşlı adam her gün bu sokaktan geçerdi.
C
Zaman zaman bu konuyla ilgili haberler de çıkıyor.
D
Okula yakın oturan teyzemlere sık sık gidiyorum.

”Baltaya taş vurmak” ile “pot kırmak” deyimleri arasında anlamca ilişki vardır.

Aşağıdakilerden hangisinde buna benzer bir ilişki kurulabilir?


A
Göze girmek – gözden düşmek
B
Diş göstermek – diş gıcırdatmak
C
Küplere binmek – ateş püskürmek
D
Ayağını alıştırmak – gönlünü etmek

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

 
A
Kardeşi derslerine sıkı çalışıyordu.
B
Geniş ovada derin kuyular açmışlar.
C
Yüksek fikirlerinizden biz de yararlanalım.
D
Dışarıda keskin bir soğuk vardı.

”Kırılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?


A
Yazı yazarken kalemin ucu kırıldı.
B
Kazada aracın camları kırılmış.
C
Çocuğun hevesi niçin kırıldı ki?
D
Masadan düşen su bardağı kırıldı.

”Büyük” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?


A
Büyük fikirleri eleştirenler çok olur.
B
Bahçede büyük bir havuz vardı.
C
Domateslerin büyüklerini seçti.
D
Büyük cevizleri kendine ayırmış.

Öğrencilerden “kulak” sözcüğünü deyim içinde kullanmaları istenmiştir.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi “kulak” sözcüğünü deyim içinde kullanmamıştır?


A
Ne yazık ki bazıları bu eleştirileri kulak ardı ediyor.
B
Anlaşılan söylediklerim kulağına girmemiş.
C
Elleriyle kulaklarını tıkayıp koltuğa oturdu.
D
Akla uygun olmayan bu sözlere kulak veren olmadı.
”Ağır” sözcüğüyle kurulan aşağıdaki deyimlerden hangisi “boşboğazlık etmemek, sır vermemek” anlamındadır?
A
Ağzından kaçırmak
B
Ağzından laf almak
C
Ağzını sıkı tutmak
D
Ağzında bakla ıslanmamak

”Dil” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yan anlamıyla kullanılmıştır?


A
Terazinin dili dengede değil.
B
Tatlı dil ile her sorun aşılır.
C
Kitabın anlaşılır bir dili var.
D
Çocuğun dilinde yara çıkmış.

Sarp dağ yollarında düşe kalka ilerliyordu.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A
Bu sorunu eninde sonunda çözeceğiz.
B
Yoldaki kayayı güçlükle kenara çekmişler.
C
Tarlada çalıştığı için kendini çok yorgun hissediyor.
D
Umulmadık zamanda çıkagelen bu misafir, birkaç gün bizde kalacaktı.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?


A
Pazardan aldığı biberler acı çıktı.
B
Bu oyunu çocuklar çok beğendiler.
C
Salonun bir ucunda sessizce oturuyor.
D
Topluluğa ateşli bir konuşma yaptı.

O , yazın yaşamına başladığı ilk günden bu yana başkasının izinden gitmemiş, olgun bir sanatçıdır.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A
Özgün
B
Ulusal
C
Başarılı
D
Evrensel

Aşağıdaki terazinin kefelerinde “geçmek” sözcüğünün anlamı ile kullanımları verilmiştir.Sözcüğün anlamı ile kullanımının uyumlu olduğu teraziler dengede kalmaktadır.

Buna göre hangi terazi dengede kalamaz?


A
1
B
2
C
3
D
4

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?


A
Yazar , öykülerinde akıcı bir dil kullanmış.
B
Eselerini sakin ortamlarda yazıyormuş.
C
Genç ressam, canlı renkleri çok seviyor.
D
Hakkındaki eleştirilere sert cevap verdi.

Öğretmen: Ben bu kadar sıkıntıya gelemem.

Öğretmen: Çocuklar altı çizili sözcük bu cümleye hangi anlamı katmıştır?

Sena: Dayanamamak.

Umut: Tahammül edememek

İpek: Meraklanmamak.

Kadir: Katlanamamak.

Öğrencilerden hangisi , öğretmenin sorusuna doğru cevap vermemiştir?


A
Sena
B
Umut
C
Kadir
D
İpek